Förslag

  Uleåborg testar en ny belysningslösning för att öka trafiksäkerheten

  8 februari 2024

  Uleåborg testar en ny belysningslösning för att öka trafiksäkerheten

   

  När ett utryckningsfordon närmar sig en korsning på Saaristokatu i Uleåborg vid skymning, justeras gatubelysningen automatiskt till att vara ljusare än normalt. Det är ett experiment som initierats av Uleåborg och belysningstillverkaren Signify. Syftet är att testa om gatubelysningen kan göras ljusare för att öka trafiksäkerheten och underlätta för utryckningsfordon att ta sig fram i städer.

   

  Uleåborg använder – Signifys (Euronext: LIGHT) trådlösa belysningssystem, Interact, som är integrerat med HALI, prioriteringssystemet för trafikljus för utryckningsfordon. HALI-systemet som underhålls av Uleåborg är ett helautomatiskt prioriteringssystem för trafikljus som slår om trafikljusen till grönt när ett larmat fordon närmar sig en ljusreglerad korsning. Nu reagerar även belysningen i korsningsområdet på inkommande utryckningsfordon och gör gatorna nära korsningarna med trafikljus ännu säkrare.

   

  "Det har inträffat olyckor med fordon, gångtrafikanter och cyklister på Saaristonkatu, som är hårt trafikerad och populär bland gångtrafikanter. Med hjälp av detta projekt vill vi utveckla synligheten i trafiken för både utryckningsfordon och övrig trafik och därmed förbättra säkerheten", säger trafikingenjör Jani Koppelo och byggnadsingenjör Tommi Salo från Uleåborg.

  Lösningen bygger på multisensorteknik

   

  "Uleåborg använder vår senaste belysningsteknik som utnyttjar multisensorer, vilket gör att belysningen snabbt kan anpassas när det behövs. Förhoppningen är att lösningen ska öka säkerheten för både utryckningspersonal och andra trafikanter", säger Piia Hänninen, landschef för Signify Finland Oy.

   

  När utryckningsfordonet närmar sig trafikljuskorsningen skickas ett styrkommando från HALI-systemet till trafikljuskorsningens styrenhet, som ger fordonet grönt ljus.

  Från trafikljuset ges ett styrkommando till Signifys system. Den centrala styrenheten tar hand om ljusstyrningen till lampornas sensorer. När utryckningsfordonet har passerat korsningen går belysningen automatiskt tillbaka till normal ljusstyrka efter en kort stund."

   

  Trafikingenjör Jani Koppelo och byggnadsingenjör Tommi Salo

  Hjälper till att spara energi

   

  Det flexibla belysningssystemet Interact kan användas för att minska ljusflödet från belysningen där det inte finns något behov av belysning och för att rikta belysningen till platser där de flesta befinner sig. Det ökar tryggheten och säkerheten och minskar risken för olyckor. Med gatubelysningens sensorteknik kan belysningen optimeras efter trafiksituationen, till exempel med hjälp av rörelsedetektering. Gatubelysningen kan dämpas när det inte finns någon trafik på gatan och därmed minska ljusföroreningarna.

   

  "Interact City-systemet gör det möjligt att integrera data som samlats in och använda dem för belysningsstyrning. I framtiden kommer Uleåborg att kunna styra belysningen med hjälp av data och använda informationen för dynamisk stadsplanering, samt förbättra komforten, säkerheten och hälsan för stadens invånare", beskriver Hänninen.

   

  "I Uleåborg har vi kombinerat LED-belysning med smart styrning, vilket inte bara ökar säkerheten, utan även sparar energi och minskar koldioxidavtrycket. Vi kan optimera gatubelysningens strömförsörjning och mäta energiförbrukningen i realtid", säger Salo.

  Vad är HALI?

   

  Innan HALI-systemet infördes inträffade cirka tio trafikolyckor med utryckningsfordon i beredskap. Problemet löstes i Uleåborg, där man 2010 utvecklade ett nytt prioriteringssystem för utryckningsfordon för trafikljus. Förutom Uleåborg deltog även Norra Österbottens ELY-central och Uleåborg-Koillisma räddningstjänst (nu Norra Österbottens räddningstjänst) och många andra företag i utvecklingen.

   

  De första korsningarna anslöts till HALI-systemet 2011 i Uleåborg. Mottagandet var mycket positivt och systemet har snabbt expanderat till nya områden. Idag täcks cirka en femtedel av landets trafikljus och utryckningsfordon av HALI. Systemet används redan för mer än 800 trafikljuskorsningar och mer än 400 utryckningsfordon.

   

  Baserat på satellitpositionering skickar varningsfordonen sin platsinformation via det mobila datanätet till det centrala systemet, där HALI-serverns programvara beräknar behovet av trafikljusstyrning och skickar de nödvändiga styrkommandona till trafikljusen.

   

  Inga olyckor har inträffat sedan införandet av HALI på platser där systemet har varit aktivt. HALI förbättrar också responstiderna, vilket direkt förbättrar räddningsinsatsernas och första hjälpens serviceförmåga. Brand- och första hjälpen-utrustning kommer snabbare fram till olycksplatsen, och därmed minskar skadorna som orsakas av olyckor.

  Om Signify

   

  Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både den professionella marknaden och konsumenter samt belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact-system för uppkopplad belysning och data-drivna tjänster ger mervärde till företag och förvandlar livet i hem, byggnader och offentliga utrymmen. År 2023 hade vi en omsättning på 6,7 miljarder euro och cirka 32 000 anställda i över 70 länder. Vi tillvaratar ljusets enastående potential för att skapa ett ljusare liv och en bättre värld. Sedan vår börsintroduktion har vi varit med i Dow Jones Sustainability World Index sju år i rad och har uppnått EcoVadis Platinum-betyget fyra år i rad, vilket placerar Signify i den översta procenten av de utvärderade företagen. Nyheter från Signify finns på vår nyhetssida, X, LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på För investerare-sidan.

  Meydan Bridge

  Fler pressmeddelanden

  • Philips Hue stärker sitt samarbete med Samsung SmartThings

   mars 26, 2024

   Philips Hue stärker sitt samarbete med Samsung SmartThings

  • Signify lanserar 2 000 miljövarudeklarationer

   mars 21, 2024

   Signify lanserar 2 000 miljövarudeklarationer

  • Ny belysningslösning för att öka trafiksäkerheten

   februari 08, 2024

   Ny belysningslösning för att öka trafiksäkerheten