Förslag

  Nytt avtal minskar elförbrukningen med 80 procent

  november 10, 2014

  Sala kommun är långt framme med intelligent belysning. Sala Heby Energi Elnät AB har nyligen tecknat ett avtal som kommer att ge Sala kommun en ledande position inom intelligent belysning. Fram till juli 2015 kommer cirka 5 000 gamla armaturer i gatubelysningen att bytas ut mot nya intelligenta LED-armaturer, där varje enskild armatur kan övervakas och regleras individuellt under hela dygnet. Projektet är det största i sitt slag i Europa och kommer inte bara att minska elförbrukningen med 80 procent, det kommer även att öka trafiksäkerheten.

   

  Det råder en allt större press på kommuner att sänka gatubelysningens energikostnader och koldioxidutsläppen – utan att minska ljuskvaliteten eller äventyra trafikanternas och invånarnas säkerhet. Sala blir nu en föregångskommun med de senaste intelligenta LED-lösningarna. Fram till juli 2015 ska man installera ungefär 5 000 LED-armaturer från Philips som kan styras individuellt under dygnet och året.

   

  – I början tänkte vi mest på energibesparingen, men vi insåg snart att överblicken och regleringen är minst lika viktiga. Det gäller såväl de totala driftskostnaderna som trafiksäkerheten och invånarnas trygghet, säger Kenneth Mårtensson, VD på Sala Heby Energi Elnät AB, och fortsätter:

   

  – Därför valde vi Philips IntelligentCity-systemet som ger en energieffektiv belysning och samtidigt kan så mycket mer. Via GSM-nätet kan vi övervaka och reglera varje enskild armatur. Det innebär att vi kan sitta framför datorn och justera ljusstyrkan i var och en av de cirka 5 000 LED-armaturerna. Därigenom kan vi skapa rätt ljus på rätt plats vid rätt tidpunkt. Genom integrerad GPS och inbyggda energimätare i varje LED-armatur kan vi dessutom övervaka och lokalisera energiförbrukningen och diagnostisera eventuella avvikelser. Därmed kan våra tekniker få ett exakt förhandsbesked om vilken uppgift de ska lösa. Det kommer att spara arbetstimmar åt oss.

   

  Stora besparingar i sikte

   

  Grundpelaren i affären är den garanterat långa brinntiden och låga energiförbrukningen, som gör att själva utbytet är självfinansierat. Invånarna i Sala kommun kan alltså se fram emot stora besparingar, förbättrad belysning och framför allt ökad trafiksäkerhet.

   

  – LED-lamporna i sig ger betydande energibesparingar, men det är framför allt de intelligenta styrfunktionerna som gör stor skillnad. Räknar man på det så minskar IntelligentCity-systemet elförbrukningen med cirka 80 procent. Och eftersom elförbrukningen utgör två tredjedelar av Sala kommuns totala belysningskostnader, kommer det att röra sig om stora besparingar, säger Johan Lång, Country Manager Lighting på Philips Sverige.

   

  – Men den stora fördelen är att Sala kommun snart kommer att kunna optimera ljusstyrkan under dagens lopp, så att belysningen hela tiden anpassas efter rådande väder och ljusförhållanden. Det skapar en bättre och säkrare belysning i trafiken – samtidigt som den lägre energiförbrukningen sparar pengar och minskar koldioxidutsläppen.

   

  LED-armaturerna kommer att levereras i början av november och beräknas vara i full drift under hösten 2015.

   

  För mer information kontakta:

  Philips:

  Johan Lång
  Country Manager Lighting Sweden
  Mobil: +46 70 55 72 747
  www.philips.se/intelligentcity

   

  johan.lang@signify.com

   

  Sala-Heby Energi AB:

   

  Maria Karwonen
  Kommunikatör.
  Tel 0224-576 49

   

  Kenneth Mårtensson
  VD
  Tel 0224-576 01

  Om Philips

  Royal Philips, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHI), är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer inom hälsa, livsstil och ljus. Huvudkontoret ligger i Holland och Philips har 115 000 anställda i mer än 100 länder. Med en försäljning på 23,3 miljarder euro 2013, är företaget marknadsledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energieffektiva nya ljuslösningar såväl som rakning och grooming för män, och tandvård. Nyheter från Philips återfinns på www.philips.se/press