Förslag

  Philips i samarbete med svenska Ecophon

  juni 10, 2013

  Ny ljusdesign och ljudkomfort ska öka produktivitet på kontoret
  Människans sinnen är utvecklade för utomhusmiljö, ändå spenderar de flesta idag största delen av sin tid inomhus. Kraven på bättre arbetsmiljö ökar ständigt och genom att skapa inomhusmiljöer där ljud och ljus beter sig mer naturligt mår och fungerar människor bättre. För att möta den ökande efterfrågan på innovativa lösningar har Philips tillsammans med Saint-Gobain Ecophon, ett svenskt bolag specialiserat på god ljudmiljö i kontor, utvecklat det unika akustiktaket Soundlight Comfort Ceiling. Systemet integrerar ljud - och belysningskomfort i en och samma lösning - det absorberar ljud samtidigt som det ger ett naturligt och energigivande dagsljus.

   

   

  Öppna kontorsmiljöer präglas ofta av ljud och rörelse - skrivare, ventilation, ringande telefoner, pratande kollegor. De många nya och flexibla sätten att arbeta i dagens kontorsmiljöer ställer allt högre krav på arbetsmiljön, där en mycket viktig del är ljud- och belysning. Därför har Philips i samarbete med svenska Saint-Gobain Ecophon utvecklat ett unikt akustiksystem som integrerar både ljud- och belysningskomfort, med målet att öka välbefinnande och produktivitet hos kontorsanställda.    

   

   

  Philips ger sig in på ny marknad

  De flesta förknippar Philips med förbrukningselektronik och glödlampor men genom samarbetet med Ecophon ger sig den holländska producenten nu in på en ny marknad där deras LED-belysning integreras med nya lösningar. Målet är att förbättra trivsel och välmående på arbetsplatser, vilket i slutändan leder till ökad produktivitet.

   

  - Med vår nya Soundlight Comfort Ceiling-system får öppna kontorslandskap en bättre akustik med lägre ljudnivå och minskad ljudutbredning, samtidigt som systemet innebär en naturligare ljussättning av kontoret. Vårt fokus har länge legat på belysning men de senaste åren har vi upplevt en ökad efterfrågan på lösningar som integrerar belysning med ljud, säger Andreas Hybertsen på Phillips.

   

  Undersökningar från EU-kommissionen och ISSA (International Social Security Association) har de senaste åren visat på att det lönar sig att satsa på arbetsmiljön - för varje investerad krona får man dubbelt så mycket tillbaka i trivsel och produktivitet. Philips svenska partner Saint-Gobain Ecophon är därför säker på att svenska arbetsplatser allt mer kommer att få upp ögonen för de nya integrerade belysnings- och akustiksystemen.

   

  - Ljud är en viktig del av arbetsmiljön men många faktorer samspelar också - som ljud och ljus tillsammans. Samarbetet med Philips innebär att vi i högre grad kan bidra till en god arbetsmiljö för både öga, öra och sinne på svenska arbetsplatser, fastslår Michael Thörnblad, marknadschef på Ecophon Sverige.

  För mer information och material:

  Charlotte Krogh, presskontakt
  +46 (0)70 405 86 76
  charlotte@keeper.se

   

  Charlotte Krogh, Coorporate Communication Philips Lighting
  +45 30616695
  Charlotte.krogh@signify.com

   

  För mer information om Soundlight Comfort Ceiling System: www.soundlightcomfort.com/


  Saint-Gobain Ecophon

  Philips: www.philips.se/lighting

  Om Royal Philips

  Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) är ett diversifierat företag inom hälsa- och välbefinnande med fokus på att förbättra människor liv genom meningsfull innovation på områdena Hälsovård, Konsument Livsstil och Belysning. Philips har huvudkontor i Nederländerna, sysselsätter ca 118  000 anställda inom försäljning och service i mer än 100 länder och redovisade år 2012 en försäljningssiffra på 24.8 biljoner Euro. News from Philips is located at www.philips.com/newscenter.
  Företaget är ledande inom hjärt-, akut-, och hemsjukvård, energieffektiva belysningslösningar och nya belysningsapplikationer såväl som manlig rakning och skönhetsvård samt tandvård. Nyheter från Philips finns på www.philips.com/newscenter