Förslag

  Hållbart byggande kräver hållbar belysning

  januari 30, 2013

  Stockholm, Sverige - Betydelsen av "gröna hus" och deras roll i minskningen av våra koldioxidutsläpp är en
  fråga som ligger i tiden. Och energisnål belysning är en nyckelfaktor när det gäller att möta de globala utmaningarna för miljövänligt byggande. Belysningen står nämligen för hela 35% av energiförbrukningen i en byggnad.

   

  Vi står inför den enorma utmaningen att minska vårt globala koldioxidutsläpp och mellan 1965 och 2011 tredubblades mängden koldioxid som släpptes ut i jordens atmosfär – från 10 till 30 miljarder ton. Samtidigt växer våra städer i en rasande takt. Idag står städerna för mer än 70% av det globala koldioxidutsläppet och förbrukar omkring 75% av världens energi.

   

  "När offentliga och kommersiella byggnader är ansvariga för 40% av världens energianvändning blir det uppenbart att miljövänliga byggnader måste bli en del av lösningen på koldioxidutmaningen. I Norden har vi både kunskap och möjlighet att ta fram och genomföra lösningar som sparar energi, både när det gäller nykonstruktion och renovering av gamla byggnader", säger Jami Sorsa, Nordic Segment Manager, Office & Industry, Philips Lighting.

   

  Den 31 januari till 1 februari står Philips som en av huvudsponsorerna för årets Nordic Green Building Councils’ Conference 2013 i Helsingfors.

   

  "När regeringar, företag och konsumenter världen över reagerar på oron över koldioxidutsläppens effekt på klimatförändringen samtidigt som regelverken blir strängare, kan införandet av energibesparande belysningslösningar i våra offentliga och kommersiella byggnader vara en betydlig del av lösningen på det globala
  koldioxidproblemet", säger Jami Sorsa.

   

  "På NGBC-konferensen i Finland kommer vi presentera innovativa belysningslösningar och exempel på hur de kan användas för att minska både miljöpåverkan och kostnader. Lösningar och exempel som uppfyller både hårdare regler och konsumenternas ökande krav på ansvarstagande", fortsätter Sorsa.

   

  LED kommer visa vägen
  Belysning står för 35% av energiförbrukningen i en byggnad – dubbelt så mycket som går åt till IT och kontorsmaskiner. Energibesparande belysning är en del av lösningen för miljövänligt byggande.

   

  "Ljus är en fundamental del av livet som påverkar oss på många olika sätt – visuellt, psykologiskt och biologiskt. Vi kan inte leva utan ljus och därför måste vi vara 2 av 2 uppfinningsrika. Med det i åtanke är energibesparande belysning en nyckelfråga att fokusera på när vi försöker minska energiförbrukningen i byggnader", säger Jami Sorsa.

   

  Energibesparande belysning i kontor, industrilokaler, affärer och sjukhus skulle spara 331 miljoner ton koldioxid, och energi motsvarande 936 miljoner fat olja eller 312 kraftverk á 2TWh/år. Och genom att byta ut T8-lysrör på ett kontor eller en fabrik och ersätta dem med en modern, energibesparande lösning kan man spara 61% energi eller 93 kg koldioxid per år. Det samma gäller när man byter traditionella HID-industrilampor mot LED-belysning.

   

  LED kommer vara en viktig del av lösningen, både i Norden och globalt. På Philips förutsäger man att LED-belysning kommer nå en marknadsandel av 80% 2020. "Det är ingen tvekan om att LED-belysning är en av de viktigaste innovationerna för att minska våra koldioxidutsläpp. Att byta till LED i offentliga och kommersiella byggnader kommer motverka klimatförändringar på ett kostnadseffektivt sätt", säger Jami Sorsa.

   

  Läs mer om Nordic Green Building Councils’ Conference 2013 i Finland.
  http://nordicgbc.org/

  För mer information, vänligen kontakta

  Charlotte Krogh, Corporate Communication, Lighting
  Tel: + 45 3061 6695
  E-mail: charlotte.krogh@signify.com

  Om Philips Lighting

  Philips har länge varit en föregångare när det gäller att ta fram innovationer som ökar hållbarheten inom belysningsteknologi. Philips Lighting är världsledande inom utveckling av LED och andra belysningslösningar som underlättar övergången till ett hållbart samhälle och ger nytta åt slutkonsumenten. Philips blev nyligen utnämnt som nionde mest hållbart bland globala företag i Newsweeks 2011 Green Rankings.

   

  2011 vann Philips en tävling anordnad av USAs energidepartement, något som ytterligare underströk Philips ledande position när det gäller att utveckla effektiv och energibesparande LED belysning.