Suggesties

  Succesvol LED-onderzoek partnerschap van Stichting voor Fundamenteel Onder-zoek der Materie en Philips gericht op ontwikkelen van meer geavanceerde LED-verlichting

  januari 27, 2014

  • Nanofotonica voor solid-state lichtbronnen' onderzoek heeft als doel meer geavanceer-de, extra efficiënte LED-verlichting te ontwikkelen
  • Bouwt voort op ruim 50 wetenschappelijke publicaties, 10 octrooiaanvragen en eerdere resultaten waar LED’s in bepaalde richtingen een tot wel zestig keer zo grote lichtintensi-teit kregen door het combineren van de gebruikelijke fluorescerende laag in LED’s met een structuur van metalen nanodeeltjes*

   

  Eindhoven, the Netherlands – Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) en Philips, de wereldwijde leider in verlichting hernieuwen hun gezamenlijke onderzoeksprogramma naar extra efficiënte LED-lichtbronnen met de ondertekening van een doorlopend Industrial Partnership Programme (IPP). Op 21 januari 2014 zetten beide partijen hun handtekeningen onder de nieuwe overeenkomst.

   

  In een Industrial Partnership Programma koppelt FOM academische kennis aan industriële am-bities, door hoogstaand natuurkundig onderzoek uit te voeren in samenwerking met bedrijven. Al sinds 2005 werken FOM en Philips samen in een IPP gericht op lichtonderzoek, dat wordt uitgevoerd door een onderzoeksgroep van het FOM-instituut AMOLF binnen Philips. Het onder-zoek leverde al meer dan vijftig wetenschappelijke publicaties in toptijdschriften en tien octrooi-aanvragen op. De samenwerking tussen FOM en Philips zal nu worden voortgezet in het nieuwe programma 'Nanophotonics for solid-state lighting', zowel bij het FOM-instituut AMOLF binnen Philips als bij andere deelnemende AMOLF onderzoeksgroepen.

   

  In deze IPP samenwerking, leggen FOM en Philips jaarlijks elk 400.000 euro in voor fundamen-teel nanofotonica-onderzoek. Regelmatig zal een evaluatie van het programma plaatsvinden.

   

  Efficiëntere lichtbronnen
  De betrokken onderzoeksgroep, onder leiding van AMOLF-onderzoeker prof.dr. Jaime Gómez Rivas, is gespecialiseerd in onderzoek naar de interactie tussen nanomaterialen en licht (nano-fotonica). Met deze kennis kunnen wetenschappers de emissie van solid-state lichtbronnen, bij-voorbeeld de efficiëntie van LED’s, sterk beïnvloeden en verbeteren. Naast metalen zullen de onderzoekers ook de interactie met andere materialen zoals glas onderzoeken.

   

  Binnen het huidige IPP boekte de groep van Gómez Rivas al belangrijke resultaten op het gebied van nanofotonica, die ook voor Philips van belang zijn. Zo combineerden Gómez Rivas en zijn collega's de fosforen in witte LED’s met aluminium nanodeeltjes, waardoor de LED’s in bepaalde richtingen een tot wel zestig keer zo grote lichtintensiteit kregen.

   

  'Dat was een veelbelovend resultaat dat de mogelijkheden van nanofotonica voor solid state lichtbronnen duidelijk laat zien. In het nieuwe programma zullen we fundamentele kennis toe-passen bij op nanoschaal gemaakte materialen. Daarmee zullen we een ongekende efficiëntie van LED’s bereiken', verwacht Gómez Rivas.

   

  Henk van Houten, General Manager Philips Research, onderstreept het belang van deze resul-taten: ”Met de resultaten van dit fundamentele onderzoek komen volstrekt nieuwe verlichtings-toepassingen van LED’s binnen bereik. Hoewel de uitwerking nog niet te voorspellen is, voorzien we wel dat nanofotonica over een aantal jaren een vaste waarde zal zijn in LED-gebaseerde verlichtingssystemen.”
   
  Combineren van kennis
  Beide partijen kijken uit naar de voortgezette samenwerking. "FOM is verheugd dat een bedrijf als Philips zich voor langere tijd aan een samenwerkingsverband wil binden - het is niet alleen een erkenning van de kwaliteit van onze onderzoekers, maar dergelijke langdurige privaat-publieke partnerships hebben ook extra meerwaarde voor innovatie én de wetenschap", aldus dr.ir. Wim van Saarloos, directeur van FOM.

   

  De groep van Gómez Rivas  werkt zowel in het Center for Nanophotonics van AMOLF in Am-sterdam, als in de laboratoria van Philips Research in Eindhoven. Daar werkt ze nauw samen met de Photonic Materials and Devices onderzoeksgroep van Hans van Sprang, Department Head Philips Research. In dit nieuwe programma zullen ook andere AMOLF-groepen aan het onderzoek bijdragen. Daardoor verwachten FOM en Philips een optimale kruisbestuiving te cre-eren tussen de brede fundamentele basis van AMOLF en de industriële expertise van Philips.

   

  *Gepubliceerd in tijdschrift Light: Science & Applications from Nature Publishing Group op 10 mei 2013

  Beeldmateriaal

  Laser laboratorium Philips Research in Eindhoven Bekijk een video over Physics & Industry @ FOM hier

  Beeldmateriaal

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  Santa van der Laarse
  Philips Group Communications
  +31653400056
  E-mail: santa.van.der.laarse@signify.com

   

  Gabby Zegers
  Communication FOM Foundation
  +31 (0)30 600 12 08
  E-mail: Gabby.zegers@fom.nl

   

  De andere deelnemende AMOLF groepen worden geleid door prof.dr. Kobus Kuipers, prof.dr. Albert Polman, prof.dr. Femius Koenderink, dr. Ewold Verhagen en dr. Erik Garnett.

  Over Koninklijke Philips N.V.

  Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van ge-zondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Phi-lips – met in 2012 een omzet van EUR 24.8 miljard – wereldwijd circa 114.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op af-stand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; daarnaast op het gebied van scheerapparaten en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

  Over FOM

  De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) bevordert fundamenteel natuur-kundig onderzoek in Nederland. Activiteiten van FOM komen het algemeen belang ten goede, in het bijzonder dat van het hoger onderwijs en het bedrijfsleven. FOM maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).