Suggesties

  Nieuw onderzoeksprogramma Stichting Technologie en Wetenschap en Philips richt zich op efficiëntere, duurzaam geproduceerde LED-verlichting


  'Advanced Sustainable Lighting Solutions’ van start met acht onderzoeksprojecten

  april 17, 2013

  Om aan de groeiende vraag naar duurzame verlichting te voldoen hebben Technologiestichting STW en Philips het initiatief genomen tot het partnership ‘Advanced Sustainable Lighting Solutions’.Met acht recent gehonoreerde onderzoeksvoorstellen gaat het programma nu daadwerkelijk van start. Doel van deze projecten is om innovatieve, efficiënte verlichting te ontwikkelen,die ook voor nieuwe toepassingen beschikbaar zal zijn. Met het vijfjarige programma is een bedrag van drie miljoen euro gemoeid; de partners betalen elk de helft. De eerste resultaten worden in 2014 verwacht.

   

  Het lichtverbruik in de wereld wordt steeds hoger; de verwachting is dat mede door de verschuiving naar een 24 uurs-economie rond 2050 het wereldwijde lichtverbruik bijna drie keer hoger zal zijn dan nu. Meer energie-efficiënte manieren om met verlichting om te gaan zijn daarom gewenst. Het Partnership “Advanced Sustainable Lighting Solutions” gaat op zoek naar hoog-efficiënte, aantrekkelijke en betaalbare verlichting die ook nog eens op een verantwoorde manier ontwikkeld wordt. Zulke lichtsystemen kunnen vervolgens bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op uiteenlopende gebieden als voedselproductie, gezondheid en welzijn.


  Een ‘call for proposals’ onder universiteiten leverde maar liefst 44 vooraanmeldingen op. Na beoordeling door een comité van experts zijn acht projecten gehonoreerd, die zijn onder te verdelen in twee categorieën . Vijf projecten richten zich op exploratie van nieuwe materialen, verbetering van efficiëntie en optimalisering van duurzame productie van LED’s. In de drie overige projecten wordt gekeken hoe LED-verlichting kan worden gebruikt voor gezondheid en energiebesparing, efficiëntere algengroei voor biomassaproductie en betere fruitkwaliteit.


  “Advanced Sustainable Lighting Solutions (ASLS)” is één van de nu zeven Partnershipprogramma’s van Technologiestichting STW om de Nederlandse wetenschap toegankelijk te maken voor specifieke vragen vanuit de industrie. De onderzoeksprojecten in ASLS worden in Nederland uitgevoerd, deels op de universiteit, deels bij Philips Research.


  De acht gehonoreerde onderzoeksprojecten


  “Multi-megahertz switched-capacitator integrated LED drivers (Mega-LED)”, dr. Eugenio Cantatore, vakgroep Mixed-Signal Microelectronics, Faculteit Elektrotechniek, Technische Universiteit Eindhoven. LED-drivers regelen de stroomtoevoer naar het samenstel van LED’s dat de verlichtingsbron vormt. Doel van het project is het ontwikkelen van LED-drivers waarop alle noodzakelijke onderdelen geïntegreerd zijn, externe onderdelen zo klein mogelijk gemaakt en de stroomtoevoer zo stabiel dat ook krachtige lampen van 100 W mogelijk kunnen worden.


  “Exploring direct-bandgap AlGaP nanowires for direct white emission sources (Green NanoLED)”, dr. Jos Haverkort, vakgroep Fotonica en Halfgeleider Nanofysica, Faculteit Technische Natuurkunde, Technische Universiteit Eindhoven. Doel is nanodraden van aluminiumgalliumfosfide (AlGaP) met een directe bandkloof en daardoor een hoge optische kwaliteit te ontwikkelen, en te demonstreren in een groene LED. Deze ontwikkeling moet uiteindelijk helpen leiden tot wit LED-licht zonder gebruik van fosfor en tot LED’s die in RGB-kleuren ingesteld kunnen worden.


  “Cadmium-free all-inorganic quantum dots as down-conversion LED phosphors (CadFrinDot)”, dr. Arjan Houtepen, sectie Opto-Elektronische Materialen, afdeling Chemische Technologie, Technische Universiteit Delft. Colloïdale quantum dots worden gezien als ideale kandidaten om de huidige (rode) fosforen in LEDs te vervangen omdat ze de efficiëntie van LEDs aanzienlijk kunnen verhogen. Bestaande quantum dot fosforen hebben echter nadelen: gebaseerd op cadmium, op de lange termijn geen stabiele fotoluminescentie en moeilijk in te bouwen in het vereiste matrixmateriaal. Dit project gaat werken aan de ontwikkeling van een alternatief: anorganische op indiumfosfide gebaseerde quantum dots voor het omzetten naar langgolviger licht in LEDs.


  “Local efficiency and directivity mapping and manipulation (LEDMAP)”, prof.dr. Femius Koenderink, FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF), Amsterdam. De actieve materialen van LED’s zijn zo efficiënt en stabiel geworden dat het onderzoek momenteel verschuift naar het ontwikkelen van nanostructureringen die controle bieden over de richtingsverdeling, het spectrum en de helderheid van LED licht, en het witte licht dat ontstaat na omzetting van blauw LED-licht door fosforen. Dit project gaat het gelijktijdig optimalizeren van al deze factoren met nanostructuren aanpakken.


  “A new ray-trace method for optical design”, dr.ir. Jan ten Thije Boonkkamp, Vakgroep Wiskunde, Faculteit Wiskunde en Informatica, Technische Universiteit Eindhoven. Ray-tracing is een veelgebruikte simulatietechniek voor optisch ontwerpen. De techniek is echter duur en onnauwkeurig bij het simuleren van fijne details. Dit project beoogt deze techniek te combineren met het weergeven van de faseruimte van het optische systeem. Dat maakt het mogelijk de faseruimte in een klein aantal ray-sets op te delen. De nieuwe methode zal het ontwerpen van optische systemen beter, sneller en goedkoper maken.  Dit zal leiden naar kortere ontwikkeltijden voor nieuwe prototypen van lampen en lichtbronen die gebruik maken van LEDs.


  “Healthy fruits by localised LED lights on fruits”, prof.dr.ir. Leo Marcelis, Vakgroep Tuinbouwproductieketens (HPC), Departement Plantenwetenschappen, Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat LED-licht op groeiende tomatenvruchten hun gehalte aan vitamine C verdubbelt. Dit project beoogt te begrijpen hoe dat precies gebeurt en een praktische belichtingsstrategie te ontwikkelen om het gehalte aan vitamine C in vruchten te vergroten.


  “Dynamic LED lighting, thermal comfort, health, and energy savings in buildings”, dr. Wouter van Marken Lichtenbelt, Vakgroep Humane Biologie, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Universiteit Maastricht. Beleving van een behaaglijke temperatuur staat niet op zich. Licht speelt er een belangrijke rol bij. LED-verlichting biedt de mogelijkheid om kleur, intensiteit en dynamica van het licht te manipuleren. Dit project gaat de wisselwerking tussen lichtaanbod, thermisch behagen en het energiegebruik van het menselijk lichaam onderzoeken.


  “Modulated LED lamps for improved light integration in algal culture (LEDitGrow)”, dr. Hans Matthijs, Vakgroep Aquatische Microbiologie, Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBDE), Universiteit van Amsterdam.
  Algen worden belangrijker als toekomstige bron van biomassa en veevoer. De omzetting van energie uit zonlicht in het geval van algen en planten is niet bijzonder efficiënt: circa 93-99% van de ingevangen energie gaat verloren. De door licht aangeslagen elektronen worden slechts langzaam verwerkt in de reactiecentra voor fotosynthese. Dit project onderzoekt of gepulste LED verlichting kan leiden tot verhoging van de verwerking van aangeslagen elektronen en daarmee tot verhoogde efficiëntie van fotosynthese.

  Voor nadere persinformatie kunt u contact opnemen met:

  Huub Eggen
  Technologiestichting STW
  Telefoon 030 – 6001 298
  E-mail: h.eggen@stw.nl

   

   

  Marieke van Wichen
  Philips Group Innovation
  Telefoon 040-27 46616
  E-mail: marieke.van.wichen@signify.com

  Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

  Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2012 een omzet van EUR 24.8 miljard – wereldwijd circa 118.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg-op-afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; daarnaast op het gebied van scheerapparaten, mondverzorgingsproducten en huishoudelijke apparaten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

   

   

   

  Over Technologiestichting STW 
   
  De missie van Technologiestichting STW is het realiseren van kennisoverdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers. Daartoe brengt STW gebruikers en onderzoekers bijeen en financiert STW excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek. Haar jaarbudget is circa 80 miljoen euro. In termen van octrooien voortkomend uit het onderzoek is STW een van de beste financierings¬organisaties in Europa. STW maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en wordt tevens gefinancierd vanuit het Ministerie van Economische Zaken. Meer over STW op
   www.stw.nl