Ehdotukset

  Näytä esimerkkiä ledillä

  Luo oma perintösi

  Ryhdy toimiin nyt sekä itsesi että jälkipolvien puolesta

   

  Kaupungit ovat merkittäviä kasvihuonekaasujen aiheuttajia, sillä niissä muodostuu noin 70 prosenttia kaikista päästöistä, mutta ne tarjoavat myös suurimmat mahdollisuudet muutokseen.

  Kunnat tarvitsevat toimivia ratkaisuja, jotka voidaan toteuttaa verrattain nopeasti. Valaistus on helppo, välitön ja tehokas tapa edistää ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen tavoitteitasi – ja samalla kantaa vastuu taloudesta.

  21 095 MWh


  sähköä voitaisiin säästää 200 000 asukkaan kaupungissa

  5 379 tonnia


  CO2-päästöistä voitaisiin säästää 200 000 asukkaan kaupungissa

  5 miljoonaa euroa


  voitaisiin säästää vuosittain energiakustannuksissa

  LED-valaistus voi auttaa ilmastonmuutoksen torjumisessa ja tuoda monia muita hyötyjä


  200 000 asukkaan kaupungissa kaikkien perinteisten tie- ja katuvalaisimien korvaaminen LEDillä voisi säästää jopa 21 095 MWh sähköä ja 5 379 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa, mikä vastaa lähes 250 000 puun sitomaa hiilidioksidimäärää. Päivittämällä perinteisen katu- ja tievalaistuksen LED-tekniikkaan voit pienentää merkittävästi kaupunkisi hiilijalanjälkeä jo ensimmäisenä vuonna ja säästää vuosittain yli 5 miljoonaa euroa energiakustannuksissa.

   

  Älykkään LED-valaistuksen edut eivät rajoitu vain kestävään kehitykseen, vaan ne tuovat hyötyä myös kaupunkisi asukkaille. Älykäs LED-valaistus voi esimerkiksi vähentää yöaikaisia liikenneonnettomuuksia jopa 30 prosenttia ja katurikollisuutta jopa 21 prosenttia.

  Vihreä vallankumous


  EU:n ilmasto-ohjelma tuo miljardeja euroja ilmastonmuutoksen torjuntaan, joten nyt sinulla on ainutlaatuinen tilaisuus päästä osaksi vihreää vallankumousta. Signifyn Green Switch -ohjelma auttaa sinua arvioimaan ja hyödyntämään hallituksen elpymisrahastojen tuomia mahdollisuuksia.
   
  Tee Green Switch ja oma osuutesi ilmaston lämpenemisen vaikutusten vähentämisessä.

  Älykäs LED-valaistus on avainasemassa

  käännekohdan saavuttaminen

  Ovatko globaalit ilmastotoimet saavuttamassa käännekohdan?

   

  Meillä on teknologia, kannustimet ja tuet ilmastonmuutoksen torjuntaan. Mutta onko meillä tahtoa?

  digitaalisuuden kynnyksellä

  Kaupungin digitaalinen valaistus

   

  Miksi et tekisi kaupungistasi älykkäämpää käyttämällä siellä jo valmiiksi olevaa valaisinverkostoa?

  led-valot kiinassa

  Älykkäät LEDit edistävät Kiinan hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteita


  Kiinan "dual carbon" -strategian tavoitteena on käyttää valaistusta maan kasvihuonekaasupäästöjen kääntämiseksi laskuun vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraaliuden saavuttamiseen vuoteen 2060 mennessä.

  Toiminnan aika on nyt – tee Green Switch tänään