Návrhy

  Signify dosahuje uhlíkové neutrality

  14. září 2020

  Signify dosahuje uhlíkové neutrality a směřuje ke zdvojnásobení svého pozitivního dopadu na životní prostředí a společnost

   

  Praha, Česká republika - Signify (Euronext: LIGHT), světový lídr v oblasti osvětlení, s hrdostí oznamuje, že dosáhl uhlíkové neutrality ve všech svých provozech po celém světě a při používání 100% obnovitelné elektřiny.[1] Přestože společnost plynule postupuje směrem k naplnění všech svých zbývajících závazků pro rok 2020, již nyní se vydává na novou pětiletou cestu, ve které se zaměří na zdvojnásobení pozitivního dopadu na životní prostředí a společnost.

   

  Signify dosáhl v září 2020 uhlíkové neutrality

   

  Společnost Signify snížila své provozní emise od roku 2010 o více než 70 %, když přešla na energeticky účinnější technologie ve svých provozovnách, na udržitelnější způsoby dopravy a optimalizované logistické plánování a s ohledem na udržitelnost snížila objem cestování. Využívá také 100% obnovitelnou elektřinu díky dvěma smlouvám o nákupu energie, jednou v Texasu a druhou v Polsku. Bilance snižování emisí je dosažena programem kompenzace uhlíku s projekty zaměřenými na prospěch blahobytu místních komunit.

  Chtěli bychom poblahopřát společnosti Signify k jejímu fantastickému dosažení uhlíkové neutrality ve všech provozech v roce 2020. Již více než 10 let spolupracujeme se společností Signify na urychlení globálního přijetí energeticky účinného LED osvětlení a na podpoře pro RE100 a EV100,"

   

  Helen Clarkson

  generální ředitelka The Climate Group

  "Rokem 2020 začíná tzv. klimatická dekáda, protože do roku 2030 musíme snížit celosvětové emise na polovinu, abychom splnili cíle Pařížské dohody, a proto potřebujeme více společností, které by následovaly vedení společnosti Signify při stanovování vlastních udržitelných cílů.“

  Jsem nesmírně hrdý na všechny zaměstnance společnosti Signify a děkuji jim za podporu našeho cíle v oblasti uhlíkové neutrality. Je to pro nás skutečně významný úspěch a vyzýváme mnoho dalších, aby se k nám přidali."

   

  Eric Rondolat

  generální ředitel společnosti Signify

  "Svět však stále čelí demografickým změnám, urbanizaci, změně klimatu a nedostatku zdrojů. Teď není čas na to, se zastavit a oslavovat, ale na to, abychom se stali ještě ambicióznějšími a zrychlili naše snahy o řešení těchto výzev. Růst udržitelnosti a poskytování skvělého pracovního prostředí jsou pevně zakotveny jako ústřední součásti naší firemní strategie. To znamená, že pokud jde o udržitelnost, v roce 2025 půjdeme ještě nad rámec uhlíkové neutrality a zdvojnásobíme náš pozitivní dopad na životní prostředí a společnost.“

   

  Brighter Lives, Better World 2025: Náš nový program udržitelnosti nad rámec uhlíkové neutrality

   

  Signify dnes začíná realizovat svůj nový program udržitelnosti a nastavuje směr zdvojnásobení svého pozitivního dopadu na životní prostředí a společnost. Cíle udržitelného rozvoje OSN budou použity jako jeho strategický kompas pro dosažení následujících čtyř cílů:

   

  Zdvojnásobení tempa Pařížské dohody:

   

  V rámci našeho závazku k opatřením v oblasti klimatu (SDG13) půjdeme nad rámec uhlíkové neutrality a snížíme emise uhlíku v celém našem hodnotovém řetězci. Již v roce 2025 dosáhneme cíle stanoveného v Pařížské dohodě pro společnosti pro rok 2031 na omezení nárůstu teploty na 1,5° C oproti předindustriální době. Učiníme tak zvýšením energetické účinnosti našeho portfolia, které sníží emise našich zákazníků, a podporou snižování emisí u našich dodavatelů.

   

  Rovněž vyzýváme zbytek světa, aby urychlil přijetí dostupné a čisté energie (SDG7). Naše vysoce energeticky účinné LED osvětlení šetří průměrně 50 % elektřiny spotřebované konvenčním osvětlením. Další úspory kolem 30 % je dosaženo použitím systémů propojeného osvětlení a jeho správy. Navíc věříme, že rozšíření solárních osvětlovacích systémů poskytne další velmi účinnou příležitost ke snížení emisí uhlíku.

   

  Zdvojnásobení výnosů z cirkulární ekonomiky na 32 %:

   

  Téma cirkulární ekonomiky se stává důležitějším než kdykoli předtím. V současné době používáme 1,6 násobek zdrojů, které naše planeta dokáže obnovit, a nedostatek zdrojů a plýtvání obecně dosáhlo znepokojivých rozměrů. Zavazujeme se k odpovědné spotřebě a výrobě (SDG12) s produkty, které lze renovovat, přetisknout, znovu použít nebo recyklovat. To nám pomůže dosáhnout našeho cíle, kterým je zdvojnásobení našich výnosů z cirkulárních produktů, systémů a služeb na 32 % v roce 2025. Patří sem výnosy z 3D tištěných svítidel, která jsme jako první v oboru osvětlení vyvinuli v takovém měřítku, a z pouličních světel s opakovaně použitelnými komponenty a recyklovatelnými díly, které jsme představili na začátku tohoto roku.

   

  V rámci našeho závazku k cirkulární ekonomice jsme se také zavázali k udržitelnému balení, odstraňování plastů ze všech našich spotřebitelských obalů do konce roku 2021 a k eliminaci odpadu vyvezeného na skládky.

   

  Zdvojnásobení našich výnosů pro jasnější život díky inovacím ve prospěch veřejnosti na 32 %:

   

  Zavazujeme se podporovat zdravý život a jeho kvalitu (SDG3) a udržitelná města a komunity (SDG11). Zdvojnásobíme procento našich výnosů za jasnější život, které prospívají společnosti, na 32 %. To zahrnuje výnosy z inovací v oblasti osvětlení, které zvyšují dostupnost potravin, bezpečnost a ochranu zdravého života a jeho kvality.

   

  Zdvojnásobení našeho závazku k rozmanitosti a inkluzi, a zdvojnásobení procenta žen ve vedení společnosti na 34 %:

   

  Zavázali jsme se k podpoře důstojné práce a k udržitelnému ekonomickému růstu (SDG8) a k vytváření perfektního pracovního prostředí. Posílíme náš závazek k rozmanitosti a inkluzi a budeme se snažit zdvojnásobit procento žen ve vedení naší společnosti na 34 %. Budeme také nadále posilovat naše závazky k bezpečnosti zaměstnanců, udržitelnosti dodavatelů a cílené podpoře prostřednictvím naší Nadace Signify.

  Další informace o našich závazcích a aktuální informace o našem pokroku najdete na našich stránkách o udržitelnosti.

   

  1 Cooper Lighting a Klite ještě nejsou součástí reportů Signify o EHS. Tyto dvě společnosti jsou v současné době integrovány a budou zahrnuty do výročních zpráv Signify počínaje rokem 2021. Cílem společnosti je zahrnout je do svých závazků v roce 2022.

  Kontakt pro média:

  Natálie Smoljaková, M: +420 602 266 785

  Ondřej Micka, M: +420 724 352 552

   

  Tel: + 420 251 091 211

  philips@emcgroup.cz

  O společnosti Signify

   

  Společnost Signify (Euronext: LIGHT) je světovým lídrem v oboru osvětlovací techniky pro profesionální zákazníky i koncové spotřebitele, včetně osvětlení pro internet věcí (IoT). Produkty značky Philips a systém propojeného osvětlení a datových služeb Interact vytvářejí přidanou obchodní hodnotu a pomáhají ke zlepšování života v domácnostech, kancelářích, průmyslových objektech i na veřejných prostranstvích. Společnost Signify, která v roce 2023 dosáhla tržeb ve výši 6,7 miliardy eur a zaměstnává přibližně 32 000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa, má za cíl rozvíjet mimořádný potenciál světla, který dokáže rozjasňovat životy lidí a zlepšovat svět. Signify klade mimořádný důraz na udržitelnost a v roce 2020 dosáhla uhlíkové neutrality ve všech svých provozech. Od vstupu na burzu je společnost již šest let po sobě v indexu Dow Jones Sustainability a byla oceněna jako Industry Leader v letech 2017, 2018 a 2019. Novinky týkající se společnosti Signify najdete na stránkách Newsroomu, Twitter, LinkedIn a Instagram. Informace pro investory jsou na webové stránce Investor Relations

  Meydan Bridge

  Další tiskové zprávy

  • Výsledky Signify Q1

   dubna 26, 2024

   Výsledky Signify Q1

  • Signify od roku 2019 snížila emise skleníkových plynů o polovinu

   února 27, 2024

   Signify od roku 2019 snížila emise skleníkových plynů o polovinu

  • Signify na prestižním CDP seznamu s hodnocením ‘A‘

   února 22, 2024

   Signify na prestižním CDP seznamu s hodnocením ‘A‘