Návrhy

  Signify dosahuje uhlíkové neutrality

  14. září 2020

  Signify dosahuje uhlíkové neutrality a směřuje ke zdvojnásobení svého pozitivního dopadu na životní prostředí a společnost

   

  Praha, Česká republika - Signify (Euronext: LIGHT), světový lídr v oblasti osvětlení, s hrdostí oznamuje, že dosáhl uhlíkové neutrality ve všech svých provozech po celém světě a při používání 100% obnovitelné elektřiny.[1] Přestože společnost plynule postupuje směrem k naplnění všech svých zbývajících závazků pro rok 2020, již nyní se vydává na novou pětiletou cestu, ve které se zaměří na zdvojnásobení pozitivního dopadu na životní prostředí a společnost.

   

  Signify dosáhl v září 2020 uhlíkové neutrality

   

  Společnost Signify snížila své provozní emise od roku 2010 o více než 70 %, když přešla na energeticky účinnější technologie ve svých provozovnách, na udržitelnější způsoby dopravy a optimalizované logistické plánování a s ohledem na udržitelnost snížila objem cestování. Využívá také 100% obnovitelnou elektřinu díky dvěma smlouvám o nákupu energie, jednou v Texasu a druhou v Polsku. Bilance snižování emisí je dosažena programem kompenzace uhlíku s projekty zaměřenými na prospěch blahobytu místních komunit.

  Chtěli bychom poblahopřát společnosti Signify k jejímu fantastickému dosažení uhlíkové neutrality ve všech provozech v roce 2020. Již více než 10 let spolupracujeme se společností Signify na urychlení globálního přijetí energeticky účinného LED osvětlení a na podpoře pro RE100 a EV100,"

   

  Helen Clarkson

  generální ředitelka The Climate Group

  "Rokem 2020 začíná tzv. klimatická dekáda, protože do roku 2030 musíme snížit celosvětové emise na polovinu, abychom splnili cíle Pařížské dohody, a proto potřebujeme více společností, které by následovaly vedení společnosti Signify při stanovování vlastních udržitelných cílů.“

  Jsem nesmírně hrdý na všechny zaměstnance společnosti Signify a děkuji jim za podporu našeho cíle v oblasti uhlíkové neutrality. Je to pro nás skutečně významný úspěch a vyzýváme mnoho dalších, aby se k nám přidali."

   

  Eric Rondolat

  generální ředitel společnosti Signify

  "Svět však stále čelí demografickým změnám, urbanizaci, změně klimatu a nedostatku zdrojů. Teď není čas na to, se zastavit a oslavovat, ale na to, abychom se stali ještě ambicióznějšími a zrychlili naše snahy o řešení těchto výzev. Růst udržitelnosti a poskytování skvělého pracovního prostředí jsou pevně zakotveny jako ústřední součásti naší firemní strategie. To znamená, že pokud jde o udržitelnost, v roce 2025 půjdeme ještě nad rámec uhlíkové neutrality a zdvojnásobíme náš pozitivní dopad na životní prostředí a společnost.“

   

  Brighter Lives, Better World 2025: Náš nový program udržitelnosti nad rámec uhlíkové neutrality

   

  Signify dnes začíná realizovat svůj nový program udržitelnosti a nastavuje směr zdvojnásobení svého pozitivního dopadu na životní prostředí a společnost. Cíle udržitelného rozvoje OSN budou použity jako jeho strategický kompas pro dosažení následujících čtyř cílů:

   

  Zdvojnásobení tempa Pařížské dohody:

   

  V rámci našeho závazku k opatřením v oblasti klimatu (SDG13) půjdeme nad rámec uhlíkové neutrality a snížíme emise uhlíku v celém našem hodnotovém řetězci. Již v roce 2025 dosáhneme cíle stanoveného v Pařížské dohodě pro společnosti pro rok 2031 na omezení nárůstu teploty na 1,5° C oproti předindustriální době. Učiníme tak zvýšením energetické účinnosti našeho portfolia, které sníží emise našich zákazníků, a podporou snižování emisí u našich dodavatelů.

   

  Rovněž vyzýváme zbytek světa, aby urychlil přijetí dostupné a čisté energie (SDG7). Naše vysoce energeticky účinné LED osvětlení šetří průměrně 50 % elektřiny spotřebované konvenčním osvětlením. Další úspory kolem 30 % je dosaženo použitím systémů propojeného osvětlení a jeho správy. Navíc věříme, že rozšíření solárních osvětlovacích systémů poskytne další velmi účinnou příležitost ke snížení emisí uhlíku.

   

  Zdvojnásobení výnosů z cirkulární ekonomiky na 32 %:

   

  Téma cirkulární ekonomiky se stává důležitějším než kdykoli předtím. V současné době používáme 1,6 násobek zdrojů, které naše planeta dokáže obnovit, a nedostatek zdrojů a plýtvání obecně dosáhlo znepokojivých rozměrů. Zavazujeme se k odpovědné spotřebě a výrobě (SDG12) s produkty, které lze renovovat, přetisknout, znovu použít nebo recyklovat. To nám pomůže dosáhnout našeho cíle, kterým je zdvojnásobení našich výnosů z cirkulárních produktů, systémů a služeb na 32 % v roce 2025. Patří sem výnosy z 3D tištěných svítidel, která jsme jako první v oboru osvětlení vyvinuli v takovém měřítku, a z pouličních světel s opakovaně použitelnými komponenty a recyklovatelnými díly, které jsme představili na začátku tohoto roku.

   

  V rámci našeho závazku k cirkulární ekonomice jsme se také zavázali k udržitelnému balení, odstraňování plastů ze všech našich spotřebitelských obalů do konce roku 2021 a k eliminaci odpadu vyvezeného na skládky.

   

  Zdvojnásobení našich výnosů pro jasnější život díky inovacím ve prospěch veřejnosti na 32 %:

   

  Zavazujeme se podporovat zdravý život a jeho kvalitu (SDG3) a udržitelná města a komunity (SDG11). Zdvojnásobíme procento našich výnosů za jasnější život, které prospívají společnosti, na 32 %. To zahrnuje výnosy z inovací v oblasti osvětlení, které zvyšují dostupnost potravin, bezpečnost a ochranu zdravého života a jeho kvality.

   

  Zdvojnásobení našeho závazku k rozmanitosti a inkluzi, a zdvojnásobení procenta žen ve vedení společnosti na 34 %:

   

  Zavázali jsme se k podpoře důstojné práce a k udržitelnému ekonomickému růstu (SDG8) a k vytváření perfektního pracovního prostředí. Posílíme náš závazek k rozmanitosti a inkluzi a budeme se snažit zdvojnásobit procento žen ve vedení naší společnosti na 34 %. Budeme také nadále posilovat naše závazky k bezpečnosti zaměstnanců, udržitelnosti dodavatelů a cílené podpoře prostřednictvím naší Nadace Signify.

  Další informace o našich závazcích a aktuální informace o našem pokroku najdete na našich stránkách o udržitelnosti.

   

  1 Cooper Lighting a Klite ještě nejsou součástí reportů Signify o EHS. Tyto dvě společnosti jsou v současné době integrovány a budou zahrnuty do výročních zpráv Signify počínaje rokem 2021. Cílem společnosti je zahrnout je do svých závazků v roce 2022.

  Kontakt pro média:

  Natálie Smoljaková, M: +420 602 266 785

  Ondřej Micka, M: +420 724 352 552

   

  Tel: + 420 251 091 211

  philips@emcgroup.cz

  O společnosti Signify

   

  Signify (Euronext: LIGHT) je celosvětově vedoucí firmou v oblasti světelných produktů jak pro profesionály, tak pro koncové zákazníky a osvětlení v rámci internetu věcí. Produkty značky Philips a systém propojeného osvětlení a datových služeb Interact vytvářejí obchodní hodnotu a pomáhají k přeměně života v domácnostech, budovách i na veřejných prostranstvích. Firma, která v roce 2019 dosáhla tržeb ve výši 6,2 miliard EUR a zaměstnává přibližně 39.000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa, se snaží odhalit mimořádný potenciál světla, který dokáže změnit svět. Společnost byla tři roky po sobě oceněna jako Industry Leader podle Dow Jones Sustainability Index. Novinky týkající se společnosti Signify najdete v Newsroom u, na Twitter u, LinkedIn u a na Instagram u. Informace pro investory jsou na webové stránce Investor Relations.

  Meydan Bridge

  Další tiskové zprávy

  • Výsledky Signify Q1

   května 03, 2023

   Výsledky Signify Q1

  • Signify 3D tištěná svítidla na Salone del Mobile

   dubna 26, 2023

   Signify 3D tištěná svítidla na Salone del Mobile

  • Výsledky Signify Q4 a výsledky celého roku

   ledna 27, 2023

   Výsledky Signify Q4 a výsledky celého roku