Návrhy

  Dokonalá ochrana proti virům a bakteriím

  UV-C záření dokáže dezinfikovat vzduch, povrch předmětů i vodu

  Kvalita vzduchu a také čistota povrchů, kterých se dotýkáme, mají zásadní vliv na naše zdraví a pohodu. Na všechny z nás číhá riziko nákazy různými viry a bakteriemi, zvlášť v rušných veřejných prostředích, jako jsou kanceláře, obchody, školy, muzea nebo prostředky hromadné dopravy. Je známo, že UV-C záření dokáže dezinfikovat vzduch, povrchy i vodu, a vědci je k tomuto účelu široce používají už více než 40 let1. Na UV-C záření reagují všechny dosud testované bakterie a viry.2 Společnost Signify je v čele oboru UV technologií už řadu let a osvědčila se ve vývoji inovativních výrobků s UV-C zářením a v hledání nových způsobů jejich použití. V rámci laboratorního testování zlikvidovaly naše světelné zdroje UV-C záření do šesti sekund expozice na površích 99 % virů SARS-CoV-2.3

  Přečíst oznámení
  Dokonalá ochrana: dezinfekce vzduchu a povrchu předmětů UV-C zářením
  Osvědčené

  Důvěryhodné


  35 let zkušeností s UV-C zářením a rozsáhlé odborné znalosti způsobů použití
  Účinné

  Účinné


  Všechny dosud testované viry a bakterie reagují na dezinfekci UV-C zářením.
  Rychlé

  Rychlé


  Dezinfikuje povrchy a předměty během několika minut.
  Všestranné nasazení

  Všestranné nasazení


  Dá se použít různými způsoby a na různých místech – v kancelářích, nemocnicích, obchodech, školách a vozidlech hromadné dopravy.
  Dezinfekce vzduchu a povrchů
  Dezinfekce vzduchu a povrchů
  Dezinfekce předmětů
  Dezinfekce předmětů

  Upozornění

  Pokud zdroje světla s UV-C zářením používají vyškolení profesionálové, je s nimi spojeno jen minimální riziko. Vždy je potřeba si chránit oči a pokožku, protože záření je může vážně poškodit. Zákazníkům doporučujeme, aby byli při výběru vybavení opatrní a hledali informace o testování třetími stranami, o certifikacích materiálů a elektrických součástí od známých organizací, jako jsou NSF, UL, CSA, DVGW-OVGW, a o dodržování případných dalších mezinárodních nařízení.
   

  Naše zdroje světla s UV-C zářením v současné době nejsou podle žádných platných právních předpisů certifikovány ani schváleny jako zdravotnické prostředky. Společnost Signify ani žádná jiná společnost v její skupině proto nyní nezamýšlí je kdekoli na světě používat v tomto smyslu.
   

  1) Zpráva organizace EPA: „Building Retrofits for Increased Protection Against Airborne Chemical and Biological Releases“, str. 56 

  2) Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae – revidovali, aktualizovali a rozšířili: Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns a James R. Bolton. Dřívější příspěvky: Gabriel Chevrefils (2006) a Eric Caron (2006). Peer review: Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) a Karl G. Linden
  3) Podle údajů, které nám zpřístupnily laboratoře NEIDL (National Emerging Infectious Diseases Laboratories) Boston University, se prokázalo, že světelné zdroje UV-C záření značky Signify ozařující povrch materiálů s virem SARS-CoV-2 (neboli virem, který způsobuje onemocnění COVID-19) při dávce UV-C záření ve výši 5 mJ/cm2 (a době expozice 6 sekund) dokázaly na povrchu zlikvidovat 99 % virů SARS-CoV-2. Tyto údaje byly shromážděny v rámci laboratorního experimentu, který uskutečnil profesor Anthony Griffiths (docent v oboru mikrobiologie na lékařské fakultě Boston University) se svým týmem v laboratořích NEIDL (tyto údaje budou předmětem chystané vědecké publikace zveřejněné Boston University). Tato studie stanovila, že při expozici dávkou UV-C záření ve výši 22 mJ/cm2 (doba expozice 25 sekund) dojde na povrchu k likvidaci 99,9999 % virů SARS-CoV-2. Proměnné výzkumu jsou k dispozici na vyžádání.