Предложения

  Чиста защита срещу вируси и бактерии

  UV-C осветлението има силата да дезинфeкцира въздух, повърхности и вода

  Качеството на въздуха, който дишаме и чистотата на повърхностите, които докосваме имат голямо въздействие върху здравето и благосъстоянието ни. Всички сме изложени на риск от зараза и разпространение на вируси и бактерии, особено в оживените обществени зони, като офиси, магазини, училища, музеи и публичен транспорт. Използван широко от учените повече от 40 години1, UV-C е добре познат дезинфектант за въздух, повърхности и вода. Всички бактерии и вируси тествани до момента реагират на UV-C радиацията.2 Сигнифай е начело на UV технологията в продължение на много години и има доказан опит в разработването на иновативни UV-C продукти и приложения. В лабораторни тестове нашите източници на UV-C осветление инактивираха 99% от вируса на SARS-CoV-2 върху повърхност за време на излагане от 6 секунди.3

   

  Прочетете публикацията 

  PЧиста защита срещу вируси и бактерии
  Надеждност
  Надеждност
   
  35 години опит с UV-C осветлението и неговото приложение
  Ефикасност
  Eфикасност
   
  Всички бактерии и вируси тествани до момента реагират на UV-C дезинфекция.
  Бързина
  Бързина
   
  Дезинфекцира повърхности и обекти за минути.
  Многофункционалност
  Многофункционалност
   
  Може да се използва в множество приложения, като офиси, болници, магазини, училища и публичен транспорт.
  Дезинфекция на въздух и повърхности
  Дезинфекция на въздух и повърхности
  Дезинфекция на предмети
  Дезинфекция на предмети
  Персонализирани решения
  Персонализирани решения

  Предупреждение

  UV-C лампите представляват минимален риск, когато се използват от професионалисти, които знаят как да работят с тях. Очите и кожата трябва да са защитени, за да се избегнат леки увреждания и тежки наранявания по кожата и очите. Съветваме клиентите да внимават при избора на оборудване и да търсят доказателства за тестване от трети страни, както и сертфикат за материалите на устройството и електрическите компоненти от добре познати организации, като NSF, UL, CSA, DVGW-OVGW или други приложими международни изисквания. 
   

  Понастоящем, нито една от нашите UV-C лампи не е сертифицирана или одобрена съгласно приложимите закони като медицинско изделие и като такива, Сигнифай и/или някоя от нейните групи от компании не възнамеряват да ги използват като медицински изделия където и да е по света.

   

  1) Доклад на EPA, “Building Retrofits for Increased Protection Against Airborne Chemical and Biological Releases” стр. 56

   

  2) Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae Revised, обновен и разширен от Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns and James R. Bolton. С по-ранния принос на Gabriel Chevrefils (2006) и Eric Caron (2006) С рецензия от Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) и Karl G. Linden

   

  3) Данни, предоставени ни от Националните лаборатории за нововъзникващи инфекциозни болести (NEIDL) към Бостънския университет, които са събрани от лабораторен експеримент, проведен от Dr. Anthony Griffiths (доцент по микробиология в Медицинския факултет на университета в Бостън )и екипът му в помещенията на NEIDL (такива данни ще бъдат обект на предстояща научна публикация от Бостънския университет), показват, че UV-C светлинните източници на Сигнифай, облъчващи повърхност с материал, инокулиран с SARS-CoV-2 (вирусът, който причинява болестта COVID-19) при UV-C доза от 5mJ / cm2 (време на експозиция 6 секунди), доведе до 99% намаляване на SARS-CoV- 2 вирус, намиращ се на тази повърхност. Това проучване установи, че UV-C доза от 22mJ / cm2 води до намаляване на 99,9999% от вируса на SARS-CoV-2 на тази повърхност (време на експозиция 25 секунди). Променливите за изследване са достъпни при поискване.