Predlozi

  Obaveštenje o privatnosti

  Last updated: January 2021    See previous versions

  Obaveštenje o privatnosti za klijente, kupce i ostala pravna lica 


  Poslednja izmena:
  januar 2021. godine

   UVOD

    

   Vaša privatnost je važna kompaniji Signify.

    

   Sastavili smo ovo Obaveštenje o privatnosti (u daljem tekstu „Obaveštenje”) na lak i razumljiv način da bismo Vam pomogli da razumete ko smo mi, koje lične podatke obrađujemo i zašto. Imajte na umu da „lični podaci“ (u daljem tekstu obaveštenja „podaci” ili „vaši podaci”) označavaju sve informacije ili skup informacija na osnovu kojih vas možemo, direktno ili indirektno identifikovati, naročito preko identifikatora kao što su ime i prezime, imejl adresa, broj telefona i slično.

    

   Molimo vas da imate na umu da s obzirom da je Signify međunarodna kompanija, ovo Obaveštenje može biti zamenjeno ili dopunjeno kako bi se ispunili lokalni zahtevi, kao i da bi vam se pružile dodatne informacije o načinu na koji obrađujemo vaše podatke putem Signify proizvoda, usluga, sistema ili  aplikacija. Za proizvode ili usluge (uključujući funkcionalnosti zasnovane na mreži ili na aplikaciji) koji mogu da uključuju posebnu obradu vaših podataka, ovo Obaveštenje može biti dopunjeno posebnim obaveštenjima o našim proizvodima koja pružaju dodatne informacije o obradi vaših podataka u vezi sa proizvodom ili uslugom.

    

   Za više informacija o posebnim obaveštenjima o privatnosti, posetite naš Signify privacy center (videti odeljak “Pravne informacije”).

    

   Savetujemo vas da odvojite vreme da pročitate celo Obaveštenje. Ukoliko niste saglasni sa istim, molimo vas da nam ne dostavljate svoje podatke.

   KADA SE PRIMENJUJE OVO OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI?

    

   U ovom Obaveštenju nalaze se informacije o tome kako prikupljamo i koristimo vaše lične podatke, npr.

   • kada posetite ili koristite naše internet stranice, aplikacije ili kanale društvenih mreža namenjene kupcima i klijentima;
   • kada kupite ili koristite naše proizvode, usluge, sisteme ili aplikacije;
   • kada se prijavite na naša obaveštenja ili druge marketinške sadržaje;
   • kada nam dostavite svoju robu ili usluge;
   • kada kontaktirate našu korisničku podršku;
   • kada učestvujete u našim poslovnim događajima; ili na drugi način ostvarite kontakt sa nama (direktno ili indirektno) u svojstvu kupca, poslovnog klijenta, partnera, (pod)dobavljača, ugovarača ili drugog lica sa kojim imamo uspostavljen poslovni odnos.

    

   Ovo Obaveštenje o privatnosti se odnosi na vas u slučaju da smo mi Rukovalac podacima u obradi podatka o ličnosti. Ukoliko smo mi Obrađivači podataka, Obaveštenje koje dostavlja Rukovalac podacima će upravljati vašim podacima o ličnosti.

   KO JE KOMPANIJA SIGNIFY?

    

   Signify je globalni lider na tržištu rasvete sa jedinstvenom konkurentskom pozicijom i priznatom stručnošću u razvoju, proizvodnji i primeni inovativnih proizvoda, sistema i usluga iz oblasti rasvete.

    

   Kada se u ovom Obaveštenju pominje „mi”, „nas” ili „Kompanija”, to se odnosi na Rukovaoca ličnim podacima prema ovom Obaveštenju, odnosno na filijalu kompanije Signify sa kojom ste imali, imate ili ćete imati poslovni odnos ili koja na neki drugi način odlučuje o ličnim podacima koji će se prikupljati, načinu na koji će se koristiti, kao i na Signify Netherlands B.V. (Reg. br. 17061150 - High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, Holandija). Imajte na umu da filijale kompanije Signify uključuju ćerke kompanije u kojima kompanija Signify N.V. ima kontrolu, preko direktnog ili indirektnog vlasništva. Listu filijala kompanije Signify možete pronaći preko Kancelarije za privatnost kompanije Signify (kontakt podatke možete pronaći niže u odeljku „Koje opcije imate na raspolaganju?”).

   KOJE VRSTE LIČNIH PODATAKA PRIKUPLJAMO O VAMA?

    

   U zavisnosti od toga ko ste (npr. klijent, kupac, dobavljač, poslovni partner itd.) i načina na koji komunicirate sa nama (npr. preko interneta, van mreže, putem telefona itd.), možemo obrađivati različite podatke o vama. Možemo prikupljati vaše podatke, na primer, kada posetite ili koristite naše internet stranice, aplikacije ili kanale društvenih mreža namenjene klijentima i kupcima, kada kupujete i koristite naše proizvode, usluge, veb-alate, mobilne aplikacije, sisteme, kada se pretplatite na naša obaveštenja, instalirate ažuriranje softvera, pružite nam svoju robu ili usluge, kontaktirate našu korisničku podršku, učestvujete u našim poslovnim događajima, takmičenjima, promocijama i anketama ili na neki drugi način ostvarite kontakt sa nama. Podaci prikupljeni tokom vašeg kontakta sa našim uslugama i internet stranicama i korišćenjem istih, ne smeju, same po sebi, da otkrivaju vaš identitet niti se direktno odnositi na pojedinca, ali mogu, u kombinaciji sa drugim podacima, dovesti u vezu sa vama.

    

   U nastavku se nalazi pregled kategorija ličnih podataka koje možemo da prikupljamo:

    

   Informacije koje nam vi direktno dostavljate

   Kategorije podataka
   Primeri vrsta podataka koji se prikupljaju
   Lični identifikacioni podaci
   Ime, prezime, titula, datum rođenja
   Podaci o kontakt informacijama
   Imejl adresa, broj telefona, adresa, država
   Informacije za prijavu na nalog
   ID prijave, lozinka ili drugi bezbednosni kod
   Slike, navodi  i/ili video snimci na osnovu kojih vas je moguće identifikovati 
   Slike otpremljene na naloge kompanije Signify ili na neki drugi način dostavljene, na primer preko vebinara ili intervjua. 
   Finansijski podaci
   Podaci o kreditnoj kartici, podaci o bankovnom računu
   Sve druge informacije koje odlučite da dobrovoljno delite sa kompanijom Signify ili njenim filijalama
   Povratne informacije, mišljenja, ocene, komentari, učitane datoteke, interesovanja, sve informacije koje dostavite u skladu sa našim postupkom dužne pažnje. 

   Konačno, ukoliko posetite naše prostorije, postoji mogućnost da ćemo, iz bezbednosnih razloga, zabeležiti vaše podatke preko video ili drugog elektronskog, digitalnog ili bežičnog nadzornog sistema ili uređaja (npr. CCTV).

    

   Informacije koje prikupljamo automatski

   Prilikom posete ili korišćenja naših internet stranica ili aplikacija, prijavite se na naša obaveštenja ili na drugi način ostvarite kontakt sa nama putem digitalnih kanala, pored informacija koje nam direktno dostavite, možemo prikupljati informacije koje dobijmo preko vašeg računara, mobilnog telefona ili drugog uređaja preko kog je ostvaren pristup. Na primer, možemo prikupljati:

   Kategorije podataka
   Primeri vrsta podataka koji se prikupljaju
   Informacije o uređaju
   Model hardvera, IMEI broj i drugi jedinstveni identifikatori uređaja, MAC adresa, IP adresa, verzija operativnog sistema, podešavanja uređaja koja se koriste za pristup uslugama i konfiguracija uređaja
   Informacije o prijavi
   Vreme, trajanje i način korišćenja naših proizvoda i usluga ili proizvoda i usluga koji su povezani sa našim
   Informacije o lokaciji 
   Vaša lokacija (izvedena iz vaše IP adrese, Bluetooth svetionika ili identifikatora ili drugih tehnologija zasnovanih na lokaciji), koja se može prikupiti kada omogućite proizvode ili funkcije zasnovane na lokaciji, na primer putem naših aplikacija
   Informacije o osvetljenju
   Jedinstveni identifikator osvetljenja, informacije o osvetljenju koje se čuvaju u uređaju
   Druge informacije o upotrebi naših digitalnih kanala ili proizvoda
   Aplikacije koje koristite ili internet stranice koje posećujete, linkovi koje kliknete u našim imejlovima sa reklamnim sadržajem, podaci senzora pokreta

   Informacije koje možemo prikupljati iz drugih izvora

   U meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, pored naših internet stranica, aplikacija i drugih digitalnih kanala, možemo prikupljati informacije o vama iz drugih izvora, kao što su javne baze podataka, povezani marketinški partneri, platforme društvenih mreža i druga treća lica.

    

   Informacije koje možemo objediniti iz različitih izvora za vaš profil

   Ukoliko ste naznačili da želite da primate personalizovane direktne marketinške poruke, možda ćemo objediniti podatke iz različitih izvora (kako internih tako i eksternih) kako bismo bolje razumeli vaše sklonosti i interese i mogli da vam pružimo relevantnije poruke. Uvek se možete suprotstaviti ovim aktivnostima. Konkretno, uvek možete da onemogućite primanje elektronske pošte povezane sa marketingom tako što ćete slediti uputstva za odjavu koja su navedena u svakom imejlu. Ukoliko možete da se prijavite na Signify nalog, možda ćete dobiti opciju da promenite svoje postavke za prijem poruka i obaveštenja u odgovarajućem odeljku naše internet stranice ili aplikacije. Uvek nas možete kontaktirati (detalje za kontakt ćete pronaći u odeljku ispod „Koje opcije imate na raspolaganju?“) ukoliko želite da prestanete da primate marketinške poruke.

   KAKO KORISTIMO KOLAČIĆE I DRUGE TEHNOLOGIJE ZA PRAĆENJE?

    

   Kada posetite ili koristite naše internet stranice i/ili aplikacije, možemo evidentirati vašu IP adresu, tip pretraživača, operativni sistem, uputnu internet stranicu, vašu opštu geografsku lokaciju naznačenu vašom IP adresom, ponašanje prilikom pretraživanja interneta, ponašanje aplikacije i da li i na koji način postupate sa sadržajem koji je dostupan na našim internet stranicama i u našim aplikacijama. Za prikupljanje ovih podataka koristimo različite metode, uključujući sopstvene i nezavisne kolačiće. Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće i druge tehnologije za praćenje, pročitajte naše Obaveštenje o kolačićima. U meri u kojoj ste dali svoju saglasnost, možemo pribaviti podatke o vašoj lokaciji ili pristupiti određenim podacima koji se čuvaju na vašem mobilnom telefonu, poput fotografija, glasovnih uputstava i kontakata.

   Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće i druge tehnologije za praćenje, pročitajte naše Obaveštenje o kolačićima (koje možete naći na internet stranici Signify Privacy Center, videti odeljak „Pravne informacije“). Kroz našu funkciju za podešavanje kolačića, vi kontrolišete svoje željene postavke.

   KAKO KORISTIMO VAŠE PODATKE?

    

   Vaše lične podatke možemo da koristimo iz različitih legitimnih razloga i u poslovne svrhe.

   U nastavku se nalazi pregled svrha u koje možemo obrađivati vaše podatke:

   Svrhe obrade ličnih podataka
   Primeri
   Procena i (ponovna)provera (potencijalnih) klijenata, dobavljača i/ili poslovnih partnera
   Sprovođenje procedura dužne pažnje
   Zaključenje i izvršenje ugovora 
   Prodaja, naplata, isporuka proizvoda ili usluga, registracija za mobilne aplikacije ili internet stranice, učešće u obukama, garancije, komunikacije vezane za usluge, upravljanje računima
   Pružanje podrške (na vaš zahtev)
   Pružanje podrške preko komunikacionih kanala, kao što su korisnička podrška ili kontakt centar
   Direktni marketing
   Unapređenje odnosa sa kupcima i/ili poslovnim klijentima (samo u određenim zemljama), uključujući potencijalne kupce, imejl i/ili elektronski marketing, istraživanje tržišta, personalizacija vašeg iskustva predstavljanjem proizvoda i ponuda koje odgovaraju vašim željama, interesovanjima ili vašem profilu (na primer na našim internet stranicama, u aplikacijama ili drugim kanalima komunikacije)  
   Bezbednost i zaštita vaših interesa/svojine
   Primena i održavanje tehničkih i organizacionih mera bezbednosti, sprovođenje internih revizija i istraga, sprovođenje ocenjivanja radi procene postojanja sukoba interesa
   Usklađenost sa pravnim zahtevima
   Objavljivanje ličnih podataka vladinim institucijama ili nadzornim telima kako je promenljivo u svim državama u kojima kompanija Signify posluje, kao što su odbici za porez i nacionalno osiguranje, obaveze evidencije i izveštavanja, sprovođenje revizija, usklađenost sa državnim inspekcijama i drugim zahtevima od državnih ili drugih javnih tela i odgovaranje na pravne postupke kao što su pozivi na sud, ostvarivanje zakonskih prava i pravnih lekova i upravljanje svim internim žalbama ili odštetnim zahtevima
   Odbrana pravnih zahteva
   Uspostavljanje, izvršavanje ili odbrana pravnih zahteva kojima podleže kompanija Signify ili kojima bi mogla da podleže.
   Razvoj proizvoda
   Radi unapređenja usluga, proizvoda, online usluga, mobilnih aplikacija i poruka koje pružamo vama i drugima

   Možete da odlučite da učestvujete u nagradnim igrama, igrama na sreću ili drugim takmičenjima (u daljem tekstu „Takmičenje“) putem naše internet stranice. Kada učestvujete u Takmičenju, koristimo vaše podatke kako bismo vam omogućili učešće, identifikovali vas, sprečili/otkrili prevaru i uručili vam nagradu (ukoliko pobedite), a obradu ovih podataka smatramo neophodnom, u gorenavedenom kontekstu, za izvršenje ugovora. Molimo vas da pročitate uslove i odredbe određenog Takmičenja za dodatne informacije.

    

   Ukoliko tražimo od vas da nam dostavite svoje podatke, ali vi odlučite da to ne učinite, u nekim slučajevima nećemo biti u mogućnosti da vam pružimo punu funkcionalnost naših proizvoda, usluga, sistema ili aplikacija. Takođe, možda nećemo moći da odgovorimo na vaše eventualne zahteve.

   Vaša je odgovornost da osigurate da podaci koje delite sa nama ne krše prava trećih lica.

   KAKO KORISTIMO VAŠE LIČNE PODTKE U MARKETINŠKE SVRHE?

    

   Signify Netherlands B.V. i druge relevantne filijale kompanije Signify mogu vam slati redovne promotivne poruke o svojim proizvodima, uslugama, događajima i promocijama.

   Takve promotivne poruke mogu, između ostalog, da koriste robnu marku „PHILIPS“, „HUE“, „SIGNIFY“ i/ili „INTERACT“ i mogu vam stizati preko različitih kanala kao što su: imejl, telefon, SMS - tekstualne poruke, pošta, društvene mreže trećih lica. Našu trenutnu listu brendova možete pronaći ovde.

    

   Takođe vas možemo kontaktirati u vezi sa informacijama, proizvodima, uslugama, događajima i promocijama kompanije Signify kao i pružaoca proizvoda i usluga trećih lica, koji dopunjuju naše proizvode i usluge za koje verujemo da mogu biti relevantni za vas na osnovu vaše upotrebe naših proizvoda ili da proširite svoju funkcionalnost; uglavnom kada utvrdimo da takvo treće lice ima specifične usluge ili rešenja koja će zadovoljiti vaše potrebe ili će optimizovati upotrebu naših proizvoda i usluga. Nećemo deliti vaše podatke o registraciji sa našim pouzdanim partnerom ukoliko za to nemamo dovoljno osnova.

    

   Kada je to dozvoljeno i/ili neophodno prema važećem zakonu ili tamo gde imamo vašu saglasnost, kako bismo prilagodili komunikaciju vašim interesovanjima i ponašanju i pružili vam najbolje, personalizovano iskustvo, možemo analizirati i kombinovati sve informacije povezane sa vašim podacima i podacima o vašoj interakciji sa nama. Ove informacije takođe možemo koristiti za stvaranje segmenata naše publike koji pokazuju za koje su naše proizvode i/ili usluge korisnici zainteresovani, i praćenje uspeha naših marketinških napora. Možemo voditi evidenciju o tome da li otvarate naše elektronske poruke, kao i linkove koje kliknete u našim elektronskim porukama.

   KOJE OPCIJE SU VAM DOSTUPNE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA?

    

   Kada uspostavite kontakt ili komunicirate na kanalima/stranicama/promocijama i blogovima na društvenim mrežama (npr. kada kliknete na „sviđa mi se“ ili „podeli“, kada objavljujete i delite komentare i kada šaljete ocene i kritike), vaše podatke obrađuje treće lice koje nam pruža usluge društvenog osluškivanja. To znači da će treće lice koje pruža usluge društvenog osluškivanja zadržati kopiju vaših javno dostupnih interakcija na mrežama kojima vam je takvo lice omogućilo pristup. Vaši podaci koje prikupljamo uključuju javno dostupne podatke koje ste pružili u kontekstu društvenih mreža od relevantnog dobavljača društvenih mreža preko trećeg lica koje pruža usluge društvenog osluškivanja. Vaše podatke koristimo da bismo stekli opšti uvid u mišljenje ljudi o nama i našim brendovima, da bismo rešili probleme i/ili poboljšali naše proizvode i usluge i/ili započeli promotivni dijalog sa vama. Ukoliko ne želite da delite ove informacije sa nama kako je gore opisano, nemojte komunicirati sa nama na kanalima društvenih mreža.

    

   Sa naših stranica i kampanja na društvenim mrežama dobijamo statistiku o posetiocima. Iako su Signify i naš dobavljač društvenih mreža odgovorni za te statističke podatke o posetiocima, odgovarajući dobavljač društvenih mreža je vaša primarna tačka kontakta i obrađuje zahteve za ostvarivanje vaših prava kao i sve vaše žalbe. Tamo gde je potrebno, pružamo pomoć́ odgovarajućem dobavljaču društvenih mreža da odgovori na vaše zahteve ili žalbe. Za više informacija o ličnim podacima koje dobijamo od dobavljača društvenih mreža i o tome kako da promenite vaša podešavanja, molimo vas da pogledate internet stranice i politike privatnosti dobavljača društvenih mreža.

   KAKO KORISTIMO VAŠE PODATKE U DRUGIM KOMUNIKACIJAMA?

    

   Komunikacije vezane za ankete kupaca: neprestano radimo na unapređenju naših usluga i na njihovom usklađivanju sa željama kupaca. Iz tog razloga, možemo da koristimo vaše podatke (ID kupca i imejl adresa) da vas pozovemo da učestvujete u kampanji za istraživanje kupaca ili tržišta. Ova istraživanja mogu sprovoditi i treća lica. Na ovaj način nam pomažete da postanemo još bolji. Ovu vrstu komunikacije šaljemo vam samo uz vaš prethodni pristanak, osim ako to nije neophodno prema važećem zakonu.

                

   Tražene komunikacije: u nekim slučajevima ćete možda želeti da vas Signify obavesti o određenom pitanju putem elektronskih komunikacija - ali ne želite da date saglasnost na prijem naših marketinških poruka. U tim slučajevima ćemo komunicirati s vama u skladu sa vašim zahtevima.

   Administrativne, uslužne i transakcione komunikacije: uvek ćete od nas primati administrativne, uslužne i transakcione komunikacije, kao što su tehnička i/ili bezbednosna ažuriranja naših proizvoda, potvrde porudžbina, obaveštenja o aktivnostima na vašem nalogu i druga važna obaveštenja. Prijem ovih vrsta komunikacije nije opcionog karaktera, odnosno, ne možete se odjaviti sa istog.

   NA KOJOJ ZAKONSKOJ OSNOVI KORISTIMO VAŠE PODATKE?

    

   Kako bismo mogli da obradimo vaše podatke, možemo da se oslanjamo na različite pravne osnove, uključujući:

   • Vašu saglasnost (samo u slučajevima kada je to zakonom propisano ili dozvoljeno). Ukoliko se oslonimo na vašu saglasnost kao pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka, možete povući svoju saglasnost u svakom trenutku;
   • Neophodnost uspostavljanja ugovornog odnosa sa vama, kako bismo ispunili naše ugovorne obaveze;
   • Ispunjenje pravnih obaveza koje imamo i uspostavljanje, ostvarivanje ili odbrana od pravnih zahteva;
   • Neophodnost da sledimo naše legitimne interese, uključujući sledeće:

   o   da bismo osigurali da su naše mreže i informacije bezbedne

   o   radi upravljanja i generalnog vođenja poslovanja u kompaniji

   o   da bismo sprečili ili istražili slučajeve kršenja zakona koji su se zaista dogodili ili na koje se sumnja, kršenje odredbi ugovora zaključenog sa poslovnim klijentima, ili neusklađenost sa Kodeksom integriteta kompanije Signify ili drugim politikama kompanije Signify;

   o   da bismo optimizovali ili proširili marketinški doseg i relevantnost poruka;

   • za davanje odgovora na vaše zahteve;
   • za zaštitu ključnih interesa nekog drugog lica;
   • sve druge zakonske osnove koje su na drugi način dopuštene lokalnim zakonima.

   KADA DELIMO VAŠE LIČNE PODATKE?

    

   Mi ne prodajemo vaše lične podatke. Takođe, mi ne delimo vaše lične podatke osim u ograničenom broju slučajeva koji su opisani u ovom tekstu. Ukoliko je to neophodno za određene svrhe, opisane u ovom Obaveštenju, možemo obelodaniti vaše lične podatke sledećim licima:

   • Filijale kompanije Signify: zbog globalnog karaktera kompanije Signify, vaši lični podaci mogu da se dele sa određenim filijalama kompanije Signify. Pristup ličnim podacima u kompaniji Signify će biti ograničen na one kojima je neophodno da znaju takve informacije;
   • Dobavljači usluga: kao i mnoge druge kompanije, možemo da poverimo određene aktivnosti obrade ličnih podataka pouzdanim nezavisnim dobavljačima usluga, kao što su dobavljači ICT usluga, dobavljači usluga savetovanja, dobavljači usluga transporta, dobavljači platnih usluga, dobavljači platformi za elektronsku komunikaciju, dobavljači usluga Takmičenja;
   • Poslovni partneri: možemo deliti vaše lične podatke sa pouzdanim poslovnim partnerima, kako bi oni mogli da vam pruže tražene usluge, uključujući dobavljače usluga četovanja;
   • Javna i državna tela: kada to zahteva zakon ili je nužno za zaštitu vaših prava, lične podatke možemo da delimo sa subjektima koji regulišu ili imaju pravnu nadležnost nad kompanijom Signify.
   • Stručni savetnici i drugi: Vaše lične podatke možemo da podelimo sa drugim stranama uključujući stručne savetnike, kao što su banke, osiguravajuća društva, revizori, advokati, računovođe, drugi stručni savetnici.
   • Druge strane vezane za korporativne transakcije: Vaše lične podatke možemo takođe, s vremena na vreme, da delimo za vreme korporativnih transakcija, na primer, za vreme prodaje kompanije ili dela kompanije drugom društvu ili reorganizacije, spajanja, zajedničkog ulaganja ili drugog raspolaganja poslovanjem, svojinom ili akcijama kompanije Signify (uključujući za potrebe stečaja ili sličnih postupaka);
   • Na vaš zahtev, u slučaju zahteva za prenosom ličnih podataka.

    

   Možemo deliti anonimne informacije, izveštaje i analize zasnovane na anonimnim informacijama. Skupljene, anonimne informacije i analize i izveštaje izvedene iz takvih informacija možemo otkriti našim dobavljačima usluga, dobavljačima, oglašivačima, trgovcima, kompanijama za istraživanje potrošača i tržišta i drugim organizacijama. Ovi anonimni, nelični podaci mogu se deliti i sa drugim korisnicima kako bi im pomogli da bolje razumeju upotrebu osvetljenja u poređenju sa drugim dostupnim u našoj zajednici, podigli svest o pitanjima bezbednosti, pomogli nama da generalno poboljšamo svoj sistem ili u druge informativne svrhe. Preduzimamo neophodne korake kako ovi nelični podaci ne bi bili povezani sa vama i od naših partnera zahtevamo da učine isto.

   KADA PRENOSIMO VAŠE LIČNE PODATKE U INOSTRANSTVO?

    

   Zbog globalne prirode našeg poslovanja, lični podaci koje nam date mogu da budu prebačeni ili mogu da im pristupe filijale kompanije Signify i mogu da se povere trećim stranama iz mnogih država širom sveta. Zbog toga, vaši lični podaci mogu da budu obrađeni izvan države u kojoj živite, ako je to nužno za izvršavanje svrha opisanih u ovom Obaveštenju.

   Ukoliko se nalazite u zemlji članici Evropskog ekonomskog prostora, vaše lične podatke možemo da prenesemo u države koje se nalaze izvan Evropskog ekonomskog prostora. Neke od tih država su priznate od strane Evropske komisije jer pružaju adekvatan nivo zaštite. Kada je reč o prenosima podataka iz Evropskog ekonomskog prostora u države koje nisu priznate od strane Evropske komisije kao one koje pružaju adekvatan nivo zaštite, uspostavili smo adekvatne mere za zaštitu vaših podataka, kao što su organizacione i pravne mere (npr. obavezujuća korporativna pravila i odobrene standardne ugovorne klauzule Evropske komisije). Primerak tih mera možete da dobijete tako što ćete kontaktirati Kancelariju za privatnost kompanije Signify (podatke za kontakt pronaći ćete u odeljku „Koje opcije imate na raspolaganju?” u nastavku).

   KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE LIČNE PODATKE?

    

   Vaše lične podatke čuvamo u periodu koji je potreban da se ispune svrhe za koje su prikupljeni (za više informacija o ovim svrhama, pogledajte odeljak iznad „Kako koristimo vaše podatke?”). Imajte na umu da u određenim slučajevima može da bude zakonski potreban ili propisan duži period zadržavanja. Kriterijumi koji se koriste za određivanje perioda zadržavanja uključuju:

   • Koliko dugo su lični podaci neophodni za pružanje naših proizvoda ili usluga ili da bi se vodilo naše poslovanje?
   • Da li imate nalog kod nas? U tom slučaju, lične podatke ćemo čuvati dok je nalog aktivan ili koliko god je potrebno da bi vam se pružile usluge.
   • Da li podležemo pravnim, ugovornim ili sličnim obavezama za zadržavanje ličnih podataka? Primeri mogu da uključuju zakone o obaveznom čuvanju podataka u primenjivoj pravnoj nadležnosti, vladine odluke o čuvanju podataka koji su relevantni za istragu ili podatke koji se moraju čuvati u svrhu parnica, ili odbrane od mogućih odštetnih zahteva.

   KAKO OBEZBEĐUJEMO VAŠE PODATKE?

    

   Da bismo zaštitili vaše podatke, preduzećemo odgovarajuće mere koje su u skladu sa primenljivim zakonima i propisima o privatnosti i bezbednosti podataka, uključujući zahtevanje od naših dobavljača usluga da koriste odgovarajuće mere da bi zaštitili poverljivost i bezbednost ličnih podataka. Nažalost, nijedan sistem za prenos ili skladištenje podataka ne može da garantuje 100% sigurnosti. U zavisnosti od poslednjih dostignuća, troškova implementacije i prirode podataka koji treba da se zaštite, uspostavljamo tehničke i organizacione mere da bi se sprečili rizici kao što su uništenje, gubitak, izmena, neovlašćeno objavljivanje ili pristup vašim podacima. Ako imate razloge da verujete da se vaša interakcija sa nama ili vaši podaci više ne obrađuju na bezbedan način, obratite nam se odmah preko Kancelarije za privatnost kompanije Signify u skladu sa „Koje opcije imate na raspolaganju?” u nastavku.

   KOJE SU VAŠE ODGOVORNOSTI?

    

   Hteli bismo da vas podsetimo da ste vi odgovorni da osigurate, najbolje što znate i možete, da su lični podaci koje nam dajete tačni, potpuni i ažurni. Nadalje, ako nam dostavljate lične podatke o drugim ljudima, vaša je odgovornost da prikupljate takve podatke prema lokalnim pravnim zahtevima. Na primer, lica čije lične podatke stavljate na raspolaganje kompaniji treba da obavestite o sadržaju ovog Obaveštenja i da dobijete njihov pristanak.

   KOJE OPCIJE IMATE NA RASPOLAGANJU?

    

   Namera nam je da vam obezbedimo pristup vašim podacima. Obično možete samostalno da kontrolišete vaše lične podatke (npr. prijavom na svoj nalog) i da ih ažurirate, menjate ili, ako je to zakonski moguće, izbrišete. U tom slučaju, savetujemo vas da preuzmete kontrolu nad svojim ličnim podacima. Mogu se dogoditi situacije u kojima imamo ovlašćenje da vam prava ograničimo ili uskratimo, na primer, kada je potrebno da zaštitimo prava i slobode drugih lica, ili da odbijemo brisanje vaših ličnih podataka ako je njihova obrada neophodna kako bismo se povinovali zakonskim propisima i/ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane od pravnih zahteva.

    

   U svakom trenutku možete kontaktirati našu Kancelariju za privatnost ukoliko želite da:

   • proverite, izmenite ili obrišete vaše podatke koje ste nam dostavili (u meri u kojoj kompanija Signify nije u obavezi ili ima dozvolu da zadrži takve podatke);
   • uložite primedbu na pojedine postupke obrade podataka (npr. ne želite da primate marketinške poruke);
   • dobijete kopiju vaših podataka (u uobičajenom mašinski čitljivom formatu, u obimu koji zahteva zakon);
   • postavite bilo koje pitanje u vezi za zaštitom vaših ličnih podataka u kompaniji Signify.

    

   Za sva druga pitanja ili razumne upite u vezi sa zaštitom ličnih podataka u kompaniji Signify ili u vezi sa ovim Obaveštenjem uopšte, možete da kontaktirate Kancelariju za privatnost kompanije Signify:

   • Pošta: Signify - Attn: Privacy Office – Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam, Holandija; ili
   • Imejl: Signify Privacy Center, odeljak “Zahtevi vezani za privatnost”.

    

   Imajte na umu da komunikacija preko imejla nije uvek sigurna. Shodno tome, nemojte da unosite osetljive informacije u imejlove koje nam šaljete.

   Daćemo sve od sebe da rešimo vaš zahtev na vreme i besplatno, osim ako bi to zahtevalo nesrazmeran napor. U određenim slučajevima, možemo da tražimo od vas da potvrdite svoj identitet pre nego što postupimo prema vašem zahtevu. Ako niste zadovoljni primljenim odgovorom, svoj prigovor možete da uputite nadležnom organu u jurisdikciji vaše zemlje.

   DA LI PRIKUPLJAMO PODATKE OD DECE?

    

   Informacije od dece mlađe od 16 godina ne prikupljamo namerno.

   • Posebna napomena za decu mlađu od 16 godina: ako ste mlađi od 16 godina, savetujemo vam da razgovarate i dobijete saglasnost roditelja ili staratelja pre nego što podelite svoje podatke sa nama;
   • Posebna napomena za roditelje dece mlađe od 16 godina: preporučujemo vam da proverite i nadgledate kako deca koriste naše proizvode, sisteme, usluge, aplikacije (uključujući internet stranice i druge digitalne kanale) kako biste bili sigurni da vaše dete ne deli lične podatke sa nama bez vaše dozvole.

   KADA ĆE SE UNOSITI IZMENE U OVO OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI?

    

   Ovo Obaveštenje o privatnosti može biti podložno povremenim izmenama.

   Najnovija verzija ovog Obaveštenja će regulisati korišćenje vaših ličnih podataka i možete je pronaći na internet stranici Signify Privacy Center, videti odeljak “Pravne informacije”.

    

   - Signify -

   Version history

   Date

   January 2020