Návrhy

  Svetlo ako služba

  My sa postaráme o osvetlenie, aby ste sa vy mohli venovať svojmu podnikaniu.

  Postaráme sa o všetko – od úvodného návrhu a inštalácie až po trvalú prevádzku a údržbu. Získate úrovne poskytovania služby, aké si zaslúžite, aj výkon systémov, ku ktorému sme sa zmluvne zaviazali.

  Služba LaaS (Light as a Service, Osvetlenie ako služba) vám zaistí okamžitú úsporu a optimalizáciu toku finančných prostriedkov od prvého dňa.
  Príklad ročných úspor
  Príklad ročných úspor

  Prípadové štúdie

  Video o spoločnosti Arcelor Mittal

  ArcelorMittal Sagunto, Španielsko


  Výsledkom spolupráce spoločnosti Signify s poprednou svetovou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá ťažbou a výrobou ocele ArcelorMittal , bolo nádherné a udržateľné LED osvetlenie. Toto osvetlenie sme zaistili v rámci nami ponúkanej služby Laas a prispelo k pohodliu pracovníkov v pobočke v španielskom meste Sagunto.

  Čo vám služba LaaS prinesie?

  Bezproblémový dizajn, montáž, prevádzku aj údržbu
  Pretože vám nevzniknú žiadne počiatočné investície, vytvoríte si už od prvého dňa kladný tok finančných prostriedkov
  Priebežné monitorovanie a údržba vášho pracoviska
  Záväzky v oblasti zaistenia dohodnutej úrovne osvetlenia a úspor energie

  Objavte značky Signify

  Logo Philips
  Naša globálna značka v profesionálnom
  a spotrebiteľskom osvetlení
  Logo Interact
  Naša platforma internetu vecí
  a systémy prepojeného osvetlenia