Návrhy

  Dokonalá ochrana pred vírusmi a baktériami

  Osvetlenie s UV-C žiarením je schopné dezinfikovať vzduch, povrchy a vodu

  Kvalita vzduchu, ktorý dýchame, a čistota povrchov, ktorých sa dotýkame, má zásadný vplyv na naše zdravie a pohodu. Všetci sme vystavení riziku nákazy a šírenia vírusov a baktérií, najmä v rušných verejných priestoroch, ako sú kancelárie, obchody, školy, múzeá a mestská hromadná doprava. UV-C žiarenie je známy dezinfekčný prostriedok na vzduch, povrchy a vodu, ktorý vedci vo veľkej miere používajú už viac než 40 rokov1. Všetky doteraz testované baktérie a vírusy reagujú na UV-C žiarenie.2 Spoločnosť Signify stojí už mnohé roky na čele vývoja technológií s UV žiarením a má preukázateľné skúsenosti s vývojom inovatívnych produktov a aplikácií využívajúcich UV-C žiarenie. Pri laboratórnom testovaní naše zdroje UV-C žiarenia zlikvidovali 99 % vírusov SARS-CoV-2 z povrchov pri dĺžke expozície 6 sekúnd.3 

   

  Prečítajte si oznámenie

  Dokonalá ochrana: dezinfekcia vzduchu, povrchov a predmetov pomocou osvetlenia s UV-C žiarením
  Osvedčené

  Dôveryhodné


  35 rokov skúseností v oblasti osvetlenia s UV-C žiarením a bohaté skúsenosti s jeho využívaním
  Efektívne

  Efektívne


  Všetky doteraz testované baktérie a vírusy reagujú na dezinfekciu pomocou UV-C žiarenia.
  Rýchle

  Rýchle


  Dezinfikuje povrchy a predmety v priebehu niekoľkých minút.
  Univerzálne

  Univerzálne


  Má mnoho oblastí využitia – napríklad kancelárie, nemocnice, obchody, školy a verejná doprava.
  Dezinfekcia vzduchu a povrchov
  Dezinfekcia vzduchu a povrchov
  Dezinfekcia predmetov
  Dezinfekcia predmetov
  Prispôsobené riešenia
  Prispôsobené riešenia

  Upozornenie

  Svietidlá s UV-C žiarením predstavujú minimálne riziko, ak ich využívajú odborníci, ktorí vedia, ako ich používať. Musia si chrániť oči a pokožku, aby nedošlo k ľahkému poškodeniu a ťažkým poraneniam očí a pokožky. Zákazníkom odporúčame, aby boli pri výbere vybavenia opatrní a vyhľadali si informácie o testovaní tretími stranami, o certifikáciách materiálov a elektrických komponentov od známych organizácií, ako napríklad NSF, UL, CSA, DVGW-ÖVGW, a o dodržiavaní prípadných ďalších medzinárodných predpisov.
   

  Naše svetelné zdroje s UV-C žiarením v súčasnej dobe nie sú podľa žiadnych platných právnych predpisov certifikované ani schválené ako zdravotnícke pomôcky. Spoločnosť Signify ani žiadna iná spoločnosť v rámci jej skupiny preto teraz neuvažuje o ich používaní týmto spôsobom nikde vo svete.
   

  1)Správa organizácie EPA: „Building Retrofits for Increased Protection Against Airborne Chemical and Biological Releases”, str. 56 

  2)Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae – revidovali, aktualizovali a rozšírili: Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns a James R. Bolton. Skoršie príspevky: Gabriel Chevrefils (2006) a Eric Caron (2006). Revízia kolegov: Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) a Karl G. Linden

  3)Podľa údajov, ktoré nám sprístupnili laboratória NEIDL (National Emerging Infectious Diseases Laboratories) univerzity Boston University, sa preukázalo, že svetelné zdroje s UV-C žiarením značky Signify ožarujúce povrch materiálov s vírusom SARS-CoV-2 (čiže vírusom, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19) pri dávke UV-C žiarenia intenzity 5 mJ/cm2 (a dobe vystavenia 6 sekúnd) dokázali na povrchu zlikvidovať 99 % vírusov SARS-CoV-2. Tieto údaje sa zhromaždili v rámci laboratórneho experimentu, ktorý uskutočnil profesor Anthony Griffiths (docent v odbore mikrobiológie na lekárskej fakulte univerzity Boston University) so svojím tímom v laboratóriách NEIDL (tieto údaje budú predmetom pripravovanej vedeckej publikácie zverejnenej univerzitou Boston University). Táto štúdia stanovila, že pri vystavení dávke UV-C žiarenia intenzity 22 mJ/cm2 (doba vystavenia 25 sekúnd) dôjde na povrchu k likvidácii 99,9999 % vírusov SARS-CoV-2. Premenlivé faktory výskumu sú k dispozícii na vyžiadanie.