Wskazówki
  pl_PL

  Oblicz, co możesz zaoszczędzić dzięki Green Switch

  Zacznij od wybrania obszaru zainteresowań

  Znając Twój obszar zainteresowań, możemy lepiej oszacować odpowiednie zastosowania oświetleniowe.

  Miasta
  Biznes
  Osiedla
  1 2 3 4

  Wybierz obszar zastosowań

  Wybierając obszar zastosowania, możemy lepiej oszacować, jakiego oświetlenia możesz potrzebować

  Daj nam znać żebyśmy wymienili Twoje aktualne oświetlenie

  Wypełniliśmy wstępne dane w oparciu o krajowe benchmarki, ale zachęcamy do dostosowania ich do swoich własnych warunków"

  Jednostki

  Wprowadzona wartość jest rozsądnie zbyt niska lub zbyt wysoka w celu oszacowania oszczędności.

  Proszę wypełnić wymagane informacje

  Godziny

  Wprowadzona wartość jest rozsądnie zbyt niska lub zbyt wysoka w celu oszacowania oszczędności.

  Proszę wypełnić wymagane informacje

  Wat

  Wprowadzona wartość jest rozsądnie zbyt niska lub zbyt wysoka w celu oszacowania oszczędności.

  Proszę wypełnić wymagane informacje

  /kWh

  Wprowadzona wartość jest rozsądnie zbyt niska lub zbyt wysoka w celu oszacowania oszczędności.

  Proszę wypełnić wymagane informacje

  kgCO2/kWh

  Wprowadzona wartość jest rozsądnie zbyt niska lub zbyt wysoka w celu oszacowania oszczędności.

  Proszę wypełnić wymagane informacje

  Oto, ile można zaoszczędzić, przechodząc na wydajny system oświetlenia

  Przeczytaj więcej o założeniach, które przyjęliśmy do obliczenia tego wskaźnika

  Nowe zużycie wynosi Zamiast

  Nowy koszt wynosi Zamiast

  Nowa emisja wynosi Zamiast

  Zintegrowanego oświetlenia

  Kiedy wybrano "Tak", oszacowanie uwzględnia oszczędności wygenerowane przez rozwiązanie oświetleniowe podłączone do sieci, które jest systemem wykorzystującym technologię Internetu Rzeczy (IoT) do łączenia urządzeń oświetleniowych LED z siecią: światła mogą być zdalnie sterowane, monitorowane i optymalizowane za pomocą systemu zarządzania. Połączone rozwiązania oświetleniowe są zaprojektowane, aby zapewniać szereg korzyści, takich jak oszczędność energii, poprawa doświadczenia użytkownika i zwiększone bezpieczeństwo.

  W przeciwnym razie, kiedy wybrane jest "Nie", oszacowanie uwzględnia oszczędności wygenerowane przez standardowe rozwiązanie oświetleniowe LED.

  Porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów, aby uzyskać bardziej szczegółowy plan dostosowany do Twoich potrzeb

  Green_Switch_Savings_Estimate_Report_31102023.pdf

  Dowiedz się więcej
  www.signify.com
  QR code

  Kosztorys oszczędności Raport | Jul 13 2024

  Oto, ile można zaoszczędzić, przechodząc na wydajny system oświetlenia

  Przejście na oświetlenie LED i zintegrowane technologie oświetleniowe oferuje miastom, firmom i osobom prywatnym jedną z najszybszych ścieżek do osiągnięcia bardziej zrównoważonego rozwoju. Aby pomóc ludziom zacząć, Signify uruchomiła program Green Switch.

  Zastrzeżenie

  Informacje zawarte w niniejszym oszacowaniu mają charakter wyłącznie poglądowy, a wartości wynikające z pracy kalkulatora są jedynie przybliżone. Szacunki opierają się na dostarczonych danych wejściowych oraz określonych założeniach. Signify dokłada wszelkich starań, aby dane były aktualne i dokładne, jednakże ze względu na informacyjny charakter obliczeń Signify w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłącza swoją odpowiedzialność za wyniki zaprezentowane w niniejszym raporcie w zakresie ich dokładność i adekwatność. Signify zastrzega, że wartości stanowiące podstawę obliczeń mogą być niedokładne ze względu na modyfikacje produktu, a także mogą zależeć od warunków w jakich produkty te są użytkowane lub innych czynników zewnętrznych mogących mieć wpływ na ich działanie.

  Roczna szacunkowa oszczędność

  Nowe zużycie wynosi Zamiast

  Nowy koszt wynosi Zamiast

  Nowa emisja wynosi Zamiast

  Porównaj to z

  Ta szacunkowa wartość jest oparta na dostarczonych danych:

  Obszar zainteresowania

  Obszar zastosowań

  Godziny pracy (Godziny)

  Średnia moc (Watty)

  Zintegrowane systemy oświetleniowe

  Wybór kraju

  Ilość świateł konwencjonalnych (sztuki)

  Koszty energii elektrycznej ( /kWh)

  Intensywność węgla (kgCO2/kWh)