Wskazówki

  Czterokrotnie mniejsze zużycie energii w Kutnie

  31 stycznia 2024

  Czterokrotnie mniejsze zużycie energii po wymianie oświetlenia na LED wraz z systemem zarządzania Interact City od Signify w Kutnie

   

  • W trakcie sześciu miesięcy zainstalowano ponad 4 000 opraw LED zlokalizowanych przy ulicach, w parkach i na placach, które zostały zintegrowane z systemem Interact City od Signify
  • Wdrożenie, dzięki elastycznemu sterowaniu, pozwoliło obniżyć koszty energii związanej z oświetleniem aż 4-krotnie1
  • Kutno jako pierwsze w województwie łódzkim, dokonało modernizacji oświetlenia zewnętrznego na tak dużą skalę

   

  Firma Signify (Euronext: LIGHT), światowy lider branży oświetleniowej, rozpoczęła latem 2022 roku największą w regionie łódzkim modernizację infrastruktury oświetleniowej, w ramach której wymieniono energochłonne oprawy sodowe na oświetlenie w technologii LED. W postępowaniu przetargowym wybrano oprawy LED i system zarządzania oświetleniem Interact City od Signify. Głównym wykonawcą prac było Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST.

   

  Kutno oświetlały oprawy sodowe instalowane jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku i nie zapewniały już wymaganego natężenia światła oraz standardów bezpieczeństwa. Dbając o dobro mieszkańców, realizując strategię rozwoju i przyjęty plan Gospodarki Niskoemisyjnej, miasto Kutno zdecydowało się wymianę oświetlenia ulicznego i drogowego na LED w całym mieście.

   

  Inwestycja „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem” otrzymała wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

   

  W trakcie sześciu miesięcy w Kutnie zainstalowano ponad 4 000 opraw LED zlokalizowanych przy ulicach (Philips UniStreet Gen2), w parkach (Philips Villa LED) i na placach (Philips TownTune LED) integrując je z systemem Interact City.

   

  System Interact City spełnił wszystkie wymagania techniczne, które były opisane w dokumentacji projektowej, a dzięki zastosowaniu nowoczesnych opraw Philips LED wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów w kategorii energochłonności, co zostało potwierdzone szczegółowymi projektami fotometrycznymi.

   

  Dane z infrastruktury oświetleniowej są aktualizowane na bieżąco. Miasto monitoruje zużycie energii elektrycznej, stan techniczny opraw i może szybko reagować na incydenty. Raporty są podstawą do optymalizacji scenariuszy oświetlenia miasta. W zależności od potrzeb i sytuacji może zmienić poziom natężenia oświetlenia, sterując indywidualnymi punktami świetlnymi lub ich grupami. Natężenie oświetlenia można dopasowywać do pory dnia, miejsca lub sytuacji lub części wybranych opraw.

   

  Dzięki czujnikom zainstalowanym w oprawach i aplikacji można śledzić dane niezbędne do zarządzania bezpieczeństwem miasta takimi jak np. poziom zanieczyszczenia powietrza, hałasu czy natężenia ruchu.

  Modernizacja oświetlenia ulicznego nie powinna sprowadzać się jedynie do wymiany opraw oświetleniowych. Najlepiej podejść do projektu kompleksowo i od razu przy okazji wymiany opraw na technologię LED, wdrożyć rozwiązanie systemowe, jakim jest Interact City. W ten sposób inwestor maksymalizuje oszczędności z wdrożenia w ramach jednego projektu, ma krótszy czas zwrotu z inwestycji i zwiększa redukcję emisji CO2. Dodatkowo uzyskuje nową jakość zarządzania, dzięki zdalnemu dostępowi do danych.”

   

  Grzegorz Ślusarczyk
  ekspert ds. Smart City i projektów publicznych w Signify

  Korzyści w liczbach

   

  Nowe oświetlenie znacząco poprawiło bezpieczeństwo na drogach, komfort mieszkańców i spełniło oczekiwany od projektu efekt energetyczny i zmniejszyło zanieczyszczenie powietrza i emisję dwutlenku węgla. Oprawy LED o prawidłowo dobranej temperaturze barwowej sprawiają wrażenie, że świecą jaśniej mimo mniejszej mocy. Zamiast ponad 2442 megawatogodzin1, instalacja oświetleniowa obecnie zużywa niespełna 600 megawatogodzin1. Wdrożenie systemu Interact City, dzięki elastycznemu sterowaniu, pozwoliło obniżyć koszty energii związanej z oświetleniem aż 4-krotnie1.

   

  • Modernizacja oświetlenia oszczędza 1,842 MWh/rok1
  • Redukcja śladu węglowego 1,304 tCO2/rok2
  • Korzyści dla środowiska, ekwiwalent 59,279 w pełni wyrośniętych3 drzew3

  „Mamy coraz mniej środków na bieżące zarządzanie miastem. Dzięki wdrożeniu systemu zarządzania oświetleniem, zmniejszyliśmy zainstalowaną moc z 588 kilowatów do 138. Oznacza to dla miasta aż 4-krotne zmniejszenie kosztów energii elektrycznej. To niezmiernie ważne dla nas jako włodarzy miasta. Te oszczędności możemy przeznaczyć na inne projekty miejskie, o które wnioskują mieszkańcy. Kluczowe są również względy bezpieczeństwa, które daje równomierność oświetlenia LED na jezdni i sprawia, że wszyscy piesi są dobrze widoczni oraz przede wszystkim możliwość efektywnego zarządzania infrastrukturą oświetleniową w oparciu o dane.” - mówi Jacek Boczkaja, Zastępca Prezydenta miasta Kutna.

   

  Za uzyskany efekt energetyczny miasto Kutno otrzymało białe certyfikaty, świadectwa efektywności energetycznej. Białe certyfikaty są wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a mechanizm ich uzyskiwania został uregulowany w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016 r. poz. 831 z późn. zm.).

   

  Nagroda Smart City Forum w 2023

   

  Inwestycja została doceniona przez kapitułę konkursową Smart City Awards podczas Smart City Forum, najważniejszego w Polsce kongresu poświęconego funkcjonowaniu i rozwojowi inteligentnych miast. Konkurs ma na celu popularyzację przedsięwzięć, które w szczególny sposób przyczyniły się do promocji rozwiązań inteligentnych miast. Signify otrzymało nagrodę Smart City Award w kategorii Smart City Solution za projekt modernizacji oświetlenia ulicznego w Kutnie w oparciu o technologię LED i system inteligentnego zarządzania oświetleniem Interact City.

   

  Kutno zostało takżę dostrzeżone przez jury konkursu Smart City Award organizowanego w ramach targów Smart City Expo w Łodzi i otrzymało wyróżnienie za wymianę ulicznego oświetlenia i zastosowanie nowoczesnego systemu sterowania oświetleniem.

  W celu uzyskania dalszych informacji, proszę kontaktować się z:

  Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej, Signify Poland

  Dorota Sławińska

  Tel: +48 605 225 334

  E-mail: dorota.slawinska@signify.com

  O Signify

   

  Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact oraz usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2023 r. sprzedaż wyniosła 6,7 miliarda Euro. Firma zatrudnia około 32 000 pracowników w ponad 70 krajach. Uwalnia niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Od czasu debiutu giełdowego przez siedem kolejnych lat była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez cztery kolejne lata uzyskała ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, w serwisie X, oraz na LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie.

  Meydan Bridge

  Więcej informacji prasowych

  • Signify otwiera nowy magazyn logistyczny w Pile

   marca 26, 2024

   Signify otwiera nowy magazyn logistyczny w Pile

  • Signify zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych

   marca 08, 2024

   Signify zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych

  • Miasto Kutno czterokrotnie zmniejszyło zużycie energii

   stycznia 31, 2024

   Miasto Kutno czterokrotnie zmniejszyło zużycie energii