Wskazówki

  Wyniki finansowe za drugi kwartał 2017

   

  W drugim kwartale Philips Lighting odnotowuje sprzedaż w wysokości 1,7 miliarda euro i zysk z działalności operacyjnej na poziomie 10,2% 

  21 lipca 2017

  Najważniejsze informacje z drugiego kwartału 2017

  • Sprzedaż na poziomie 1,699 miliona euro, ze spadkiem sprzedaży porównywalnej o 1,8%
  • Sprzedaż produktów LED wzrosła o 14% i stanowi teraz 63% całości sprzedaży (Q2 2016: 53%)
  • Zysk EBITA wyniósł 174 miliony euro (Q2 2016: 161milionów euro) 
  • Marża EBITA na poziomie 10,2% (Q2 2016: 9,3%)
  • Zysk netto: 73 miliony euro (Q2 2016: 57 milionów euro) 
  • Przepływ wolnych środków pieniężnych: -27 milionów euro (Q2 2016: 60 milionów euro)

   

  Najważniejsze informacje z połowy 2017

  • Sprzedaż na poziomie 3,389 miliona euro, ze spadkiem sprzedaży porównywalnej o 1,3%
  • Wzrost sprzedaży produktów LED o 17%, do poziomu 62% całości sprzedaży (H1 2016: 52%)
  • Zysk EBITA wyniósł 317 milionów euro (H1 2016: 282 miliony euro)
  • Marża EBITA na poziomie 9,4% (H1 2016: 8,2%)
  • Zysk netto: 134 miliony euro (H1 2016: 71 milionów euro)
  • Przepływ wolnych środków pieniężnych: -26 milionów euro (H1 2016: -18 milionów euro)

   

  Eindhoven, Holandia – Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT) ogłosił dziś wyniki za drugi kwartał 2017. „Cieszę się, że odnotowaliśmy znaczny wzrost marży operacyjnej w działach LED, Professional oraz Home, a dział lamp utrzymał swój wysoki poziom rentowności” powiedział Eric Rondolat, CEO. „W pierwszej połowie roku odnotowaliśmy wzrost, co wpłynęło na zwiększenie rentowności naszego przedsiębiorstwa. Jest to dowodem na udane wdrożenie naszej strategii i umacnia nas to w przekonaniu, że jesteśmy na właściwej drodze do realizacji planu na rok 2017.”

   

  Prognozy

  Jesteśmy na dobrej drodze do dalszej poprawy naszej marży EBITA o 50-100 punktów bazowych w skali roku, nie licząc zysków z nieruchomości na poziomie 15 milionów euro w drugim kwartale, oraz do utrzymania stabilnego przepływu wolnych środków pieniężnych. Działamy ostrożnie w związku z niepewnością w światowej gospodarce, jednakże jesteśmy przekonani, iż w ciągu tego roku wrócimy jeszcze do pozytywnych wyników wzrostu sprzedaży w porównaniu z okresem poprzednim.

  Telekonferencja i audio webcast

  Eric Rondolat (CEO) i Stéphane Rougeot (CFO) przeprowadzą telekonferencję dla inwestorów i analityków o godzinie 10:00 CET w celu omówienia wyników z drugiego kwartału.

  Kalendarz finansowy 2017

  19 października 2017: wyniki za trzeci kwartał 2017
  26 stycznia 2018: wyniki za czwarty kwartał 2017

  W sprawie dodatkowych informacji proszę o kontakt:

  Philips Lighting

  Dorota Sławińska,

  Rzecznik Prasowy Philips Lighting Poland

  Tel: +48 605 342 517

  E-mail: dorota.slawinska@signify.com

  Philips Lighting

  Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), światowy lider branży oświetleniowej, dostarcza produkty, systemy i usługi tworzące innowacje, które podnoszą wartość biznesu, kreują przeżycia i pomagają ulepszać życie. Obecni zarówno na rynku profesjonalnym jak i konsumenckim, prowadzimy cały przemysł w stronę Internetu Rzeczy, który przekształca domy, przestrzenie biurowe i publiczne. Ze sprzedażą w 2016 roku na poziomie 7,1 miliarda euro zatrudniamy w ponad 70 krajach łącznie blisko 34 tysiące pracowników. Najświeższe informacje o Philips Lighting dostępne są na stronie http://www.newsroom.lighting.philips.com oraz na Twitterze @Lighting_Press.

  Ważne

  Stwierdzenia na temat przyszłości, ryzyko i brak pewności

  Niniejszy dokument i powiązana z nim prezentacja oraz udzielane później odpowiedzi mogą zawierać stwierdzenia wybiegające w przyszłość odzwierciedlające zamiary, przekonania lub bieżące oczekiwania i prognozy firmy Philips Lighting N.V. („Firma”, a wraz ze spółkami zależnymi „Grupa”), w tym oświadczenia dotyczące strategii, szacunki wzrostu sprzedaży i przyszłych wyników operacyjnych.

  Ze względu na swój charakter oświadczenia te obejmują ryzyko i niepewność, przed którymi stoi Firma i spółki Grupy oraz szereg istotnych czynników mogących spowodować, że rzeczywiste wyniki lub skutki będą istotnie różne od tych, wyrażonych w jakichkolwiek stwierdzeniach dotyczących przyszłości.Ryzyko, niepewność oraz inne ważne czynniki obejmują między innymi: niekorzystne zmiany gospodarcze i polityczne, wpływ szybkich zmian technologicznych, konkurencja na rynku oświetleniowym, rozwój systemów oświetleniowych i usług, skuteczne wdrażanie programów transformacji gospodarczej, wpływ przejęć i innych transakcji, wpływ działalności Grupy jako odrębnej spółki notowanej na giełdzie, zobowiązania emerytalne i koszty, ustalenie tożsamości korporacyjnej i marki, niekorzystne konsekwencje podatkowe wynikające z oddzielenia od Royal Philips i objęcia międzynarodowymi przepisami podatkowymi.Szczegółowe informacje na temat istotnego ryzyka, niepewności i innych istotnych czynników, które mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność, wyniki operacyjne, sytuację finansową i perspektywy Grupy, zawarte są w punkcie "Czynniki ryzyka i zarządzanie ryzykiem" w 12 rozdziale rocznego sprawozdania z 2016  roku.Ryzyko, niepewność i inne ważne czynniki powinny być brane pod uwagę razem z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu z działalności firmy za 2016. rok.

  Patrząc na drugą połowę 2017 roku, Grupa obawia się przede wszystkim trudnych warunków gospodarczych, niestabilności walut oraz niepewności politycznej na lokalnych oraz światowych rynkach, na których jest obecna.

   

  Dodatkowe ryzyko, które obecnie nie jest znane Grupie lub którego Grupa nie uznała za istotne w momencie tworzednia niniejszego dokumentu, może okazać się ważne i może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, wyniki operacyjne, sytuację finansową i perspektywy Grupy oraz może przeszkodzić realizacji prognozy opisanej w tym dokumencie. Grupa nie podejmuje żadnych obowiązków i nie musi aktualizować żadnych wypowiedzi prognozujących w świetle nowych informacji lub przyszłych zdarzeń, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo.

  Rynek i informacje branżowe

   

  w niniejszym dokumencie obejmują szacunki opracowane przez specjalistów z branży, konkurentów, organizacje lub analityków na podstawie publicznie dostępnych informacji lub przeprowadzonych przez Grupę ocen sprzedaży i rynków.  Rankingi są oparte na sprzedaży, chyba że zaznaczono inaczej.

   

  Środki finansowe niebędące MSSF

   

  W niektórych częściach tego dokumentu mowa jest o środkach i wskaźnikach finansowych niebędących MSSF. Są to: wzrost porównywalnej sprzedaży, skorygowana marża brutto, zysk EBITA, skorygowany zysk EBITA, zysk EBITDA, skorygowany zysk EBITDA oraz przepływ wolnych środków pieniężnych i inne powiązane wskaźniki, które nie są uznane za narzędzia pomiaru wyników finansowych lub płynności w ramach MSSF. Przedstawione środki finansowe niebędące MSSF to środki stosowane przez kierownictwo w celu monitorowania podstawowych wyników działalności Grupy, a zatem nie były one poddawane kontroli ani przeglądowi.  Nie wszystkie przedsiębiorstwa wyliczają środki finansowe inne niż MSSF w ten sam sposób lub na zasadzie spójności i wskaźniki te mogą nie być porównywalne ze środkami o tych samych nazwach, stosowanymi przez inne firmy.  W niniejszym dokumencie znajduje się uzgodnienie tych środków finansowych innych niż MSSF do najbardziej bezpośrednio porównywalnych środków finansowych MSSF. Więcej informacji na temat środków finansowych innych niż MSSF można znaleźć w 17 rozdziale rocznego sprawozdania z 2016. roku  "Uzgodnienie środków niebędących MSSF".

   

  Prezentacja

  Wszystkie kwoty wyrażone są w milionach euro, chyba że zaznaczono inaczej.  Żadne z danych nie zostały sprawdzone. O ile nie zaznaczono inaczej, informacje finansowe zostały sporządzone zgodnie z zasadami i polityką rachunkowości określonymi w sprawozdaniu rocznym za 2016.

  W ramach procesu poprawy sprawozdawczości finansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów przeniesiono pozycję "wyniki dotyczące inwestycji w jednostkach stowarzyszonych" do części "dochody przed opodatkowaniem".  Zmiana ta nie wpłynęła na zysk operacyjny ani na sytuację finansową.

   

  Rozporządzenie w sprawie nadużyć rynkowych

  Niniejsza informacja prasowa zawiera informacje w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporządzenia dotyczącego nadużyć na rynku UE.

   

  W niektórych częściach tego dokumentu mowa jest o środkach i wskaźnikach finansowych niebędących MSSF. Są to: wzrost porównywalnej sprzedaży, skorygowana marża brutto, zysk EBITA, skorygowany zysk EBITA, zysk EBITDA, skorygowany zysk EBITDA oraz przepływ wolnych środków pieniężnych i inne powiązane wskaźniki, które nie są uznane za narzędzia pomiaru wyników finansowych lub płynności w ramach MSSF.W załączniku B do niniejszego dokumentu znajduje się uzgodnienie tych środków finansowych innych niż MSSF do najbardziej bezpośrednio porównywalnych środków finansowych MSSF.

  Introduced the Philips TrueForce LED range
  In the US, we introduced Philips InstantFit LED T8 lamps
  Introduced InterAct Office
  Leading sports segment: Olympique Lyonnais, Sevilla FC and the Sinan Erdem Arena in Istanbul
  Professional: Leading sports segment: Olympique Lyonnais, Sevilla FC and the Sinan Erdem Arena in Istanbul
  World’s largest LED horticultural lighting project with Agro-Invest
  Optimizing the speed of cloud-based communication between Philips Hue and voice-activated platforms
  Home: Optimizing the speed of cloud-based communication between Philips Hue and voice-activated platforms