Wskazówki

  ENERGA i Philips budują alians strategiczny

  czerwiec 30, 2011

  Wdrożenie nowoczesnych, energooszczędnych technologii oświetleniowych na potrzeby gmin i przemysłu, poprawa jakości oświetlenia, rozwój nowych usług to tylko niektóre zakładane efekty współpracy Grupy ENERGA z Philips Lighting Poland. Dzisiaj w Gdańsku przedstawiciele zarządów obu firm podpisali list intencyjny w sprawie zawiązania aliansu strategicznego.


  List podpisali Mirosław Bieliński, prezes Zarządu ENERGA SA i Roman Szyszko, wiceprezes spółki, Arkadiusz Marat, prezes spółki ENERGA Oświetlenie oraz Marek Huzarewicz i Romuald Wojtkowiak wiceprezesi Zarządu Philips Lighting Polska SA.


  W dokumencie określony został katalog wspólnych zadań mających doprowadzić do realizacji aliansu. Strony zobowiązały się do określenia działań ukierunkowanych na współpracę w zakresie wdrożenia nowych technologii oświetleniowych, wspólnej realizacji przedsięwzięć o charakterze oświetleniowym, rozwoju przedsiębiorstw na krajowym rynku oświetleniowym oraz działań o charakterze marketingowym.


  Zawiązanie aliansu umożliwi wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy partnerami, a tym samym przyczyni się do wzrostu ich konkurencyjności na rynku.  Dla Grupy ENERGA, która posiada wyspecjalizowaną spółkę zajmującą się świadczeniem usług oświetlenia ulicznego i drogowego, współpraca oznacza bardzo wymierne korzyści. Otworzy dostęp do nowoczesnych lub specjalnie dedykowanych dla Grupy ENERGA technologii i produktów oświetleniowych, dostosowanych do potrzeb jej klientów, jak np. specjalnie zaprojektowanych i wyprodukowanych opraw oświetleniowych. Kolejnym efektem współpracy ma być rozwój nowych produktów oraz rozwiązań oświetleniowych dla gmin, sektora publicznego, jak również biznesu pozwalających na obniżenie kosztów i poprawę konkurencyjności. Partnerzy aliansu widzą również możliwość oferowania wspólnych usług dla przemysłu, m.in. oświetlenia hal produkcyjnych i magazynowych, biur itp.


  "Dzięki współpracy z tak renomowanym partnerem będziemy w stanie oferować naszym klientom lepsze, bardziej innowacyjne rozwiązania, które w przyszłości pozwolą ograniczyć koszty, a tym samym wzrost cen usług oświetleniowych. To szczególnie ważne dla gmin, dla których wydatki związane z oświetleniem stanowią istotną pozycję w ich budżetach" – mówi Mirosław Bieliński, prezes ENERGA SA.


  „Możliwości, które otwiera zawarty przez nasze firmy list intencyjny w pełni odzwierciedlają strategię Philips w sektorze oświetlenia. Dzięki współpracy z Grupą ENERGA będziemy mogli oferować klientom najwyższy standard obsługi, wykorzystując nasze doświadczenie we wprowadzaniu innowacji, które poprawiają jakość i komfort użytkowania światła” – mówi Marek Huzarewicz, wiceprezes Zarządu Philips Lighting Poland.

   

  Inne potencjalne korzyści związane z aliansem strategicznym wpisują się w innowacyjny kierunek rozwoju Grupy Energa. Strony planują rozwój nowych usług opartych o smart lighting  (inteligentne sterowanie oświetleniem polegające na dopasowaniu intensywności oświetlenia do natężenia ruchu drogowego i zdalnym zarządzaniu infrastrukturą oświetleniową).  Poprawę efektywności energetycznej i jakości oświetlenia ma z kolei zapewnić  wdrożenie  technologii LED i mechanizmu białych certyfikatów (wprowadzonych Ustawą o efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2011 r.).


  Korzyści związane z aliansem strategicznym rysują się także w obszarze rozwoju wiedzy. Współpraca umożliwi transfer know-how w zakresie najlepszych praktyk w obszarze zarządzania majątkiem oświetleniowym czy szkolenia dla personelu ENERGA Oświetlenie z zakresu szeroko rozumianych technologii oświetleniowych.

   

  Podmiotem świadczącym usługi oświetleniowe w Grupie ENERGA jest spółka ENERGA Oświetlenie, która powstała w wyniku konsolidacji 10 różnych jednostek zajmujących się wcześniej tym rodzajem działalności. Spółka obsługuje ponad 400 gmin w regionach: koszalińskim, słupskim, gdańskim, elbląskim, olsztyńskim, płockim, toruńskim. Dysponuje 320 tysiącami własnych punktów świetlnych (opraw oświetleniowych). Skupienie aktywów oświetleniowych w wyspecjalizowanym przedsiębiorstwie pozwala na wykreowanie segmentu usług oświetleniowych jako jedną z kluczowych ofert rynkowych Grupy ENERGA.

  Więcej o firmie ENERGA:

  ENERGA jest jedną z czterech polskich grup energetycznych. Głównymi obszarami jej działalności są: wytwarzanie, obrót, dystrybucja energii elektrycznej i ciepła. Grupa ENERGA dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje jej około 17-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Grupa jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze 75 tys. km kw. i eksploatuje ponad 187 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 20 TWh energii rocznie. Jest też krajowym liderem w dostawie energii ze źródeł odnawialnych. Grupa ENERGA posiada 45 elektrowni wodnych. Do jej sieci przyłączone są liczne  elektrownie wiatrowe, małe elektrownie wodne i biogazownie. Grupa odgrywa również wiodącą rolę na krajowym rynku sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia ze źródeł odnawialnych. Aż 14 procent energii elektrycznej dostarczanej przez ENERGĘ do jej klientów pochodzi ze źródeł odnawialnych..

  O Royal Philips Electronics:

  Royal Philips Electronics jest zdywersyfikowaną firmą, skupioną na ochronie zdrowia i poprawie jakości ludzkiego życia dzięki wprowadzanym we właściwym czasie innowacjom. Philips jest światowym liderem w ochronie zdrowia, kształtowaniu stylu życia oraz oświetleniu, wykorzystującym technologie i wzornictwo do opracowywania rozwiązań odpowiadających ludzkim potrzebom – zgodne z przyrzeczeniem marki „sense and simplicity”. Philips, z centralą w Holandii, zatrudnia 119 tysięcy pracowników w ponad 60 krajach na całym świecie. W 2010 roku sprzedaż Philips na świecie osiągnęła 25,4 mld euro. Philips jest światowym liderem na rynku diagnostycznego sprzętu medycznego i systemów monitorowania zdrowia pacjenta, energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych oraz produktów konsumenckich: sprzętu TV i AGD, golarek, elektroniki użytkowej oraz produktów do pielęgnacji jamy ustnej..

  Dodatkowych informacji udziela:

  Krzysztof Kouyoumdjian 
  Corporate Communication Manager Philips Polska 
  Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa
  tel:  +48 22 571 00 74
  kom. +48 607 790 384
  e-mail: krzysztof.kouyoumdjian@signify.com.