Wskazówki

  Zrównoważony rozwój dla przemysłu

   

  14 maja 2024

  Zintegrowane oświetlenie LED zapewnia konkurencyjność na rynku

   

  Każdy biznes poszukuje rozwiązań, które zapewnią im konkurencyjną pozycję na rynku, podnosząc wartość przy minimalizowaniu ryzyka. Chociaż, niektórzy traktują ryzyko jako czynnik motywujący.

   

  Kierując się założeniami zrównoważonego rozwoju w przemyśle i łańcuchach dostaw, zawęża się definicja korzyści i ryzyka. Korzyści objawiają się wtedy, gdy konsumenci decydują się na zakup produktów od firm, które spełniają wymogi zrównoważonego rozwoju. Podejście skierowane na zrównoważony rozwój pozwala firmom skuteczniej zarządzać ryzykiem związanym ze zmianami klimatu. Zwiększa korzyści i usprawnia zarządzanie ryzykiem powstałym w wyniku działań na rzecz zmniejszenia emisji CO2, zmniejszenia zużycia energii, redukcji ilości powstających śmieci i wydłużając żywotność swoich produktów. Konkurencyjność okazuje się być oczywista, po zestawieniu ze sobą oszczędności, zysków i zrównoważonego podejścia.

  Uwolnienie się od węgla wzmacnia pozycję na rynku

   

  Konkurencyjność na rynku można osiągnąć poprzez proces i produkty, które spełniają poszczególne standardy wydajnościowe. Badania przeprowadzone przez McKinsey wskazały, że niemal 70% konsumentów woli zapłacić o 5% więcej za „zielone” towary, niż za porównywalne, które nie spełniały wymogów zrównoważonego rozwoju. Jednakże, produkcja innowacyjnych produktów, które spełniają te wymogi może być wymagająca dla wielu przedsiębiorstw. Wiąże się to przecież z balansowaniem na granicy tradycyjnego podejścia do biznesu a zrównoważonego rozwoju.

  Osiągnięcie tego balansu możliwe jest dzięki włączeniu strategi prowadzącej do dekarbonizacji kluczowych elementów produkcji. Zespoły inżynierów i techników mogą ze sobą współpracować, Zespoły mogą współpracować w celu zidentyfikowania możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2, które mają wpływ na procesy przemysłowe, produkcję i łańcuch dostaw. Zakres 1 - lub po prostu - emisje gazów cieplarnianych obejmują emisje z pojazdów flotowych, spalanie paliw w kotłach, piecach i spalarniach, produkcję lub przetwarzanie materiałów i chemikaliów, emisje ulatniające się oraz wytwarzanie energii z węgla. Zakres 2 lub emisje pośrednie obejmują emisje uwalniane lub generowane w innym zakładzie.
  Firmy mogą redukować emisje i koszty operacyjne z zakresu 1 poprzez utrzymanie, modernizację lub wzmacnianie energooszczędnego sprzętu. Regularna konserwacja i czyszczenie skraplaczy może poprawić wymianę ciepła i zapewnić większą wydajność. Modernizacja silników obiegowych w napędy o zmiennej częstotliwości może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla przy jednoczesnym obniżeniu kosztów paliwa i eksploatacji. Nowe konstrukcje skraplaczy chłodzonych powietrzem zużywają mniej energii elektrycznej, jednocześnie maksymalizując wymianę ciepła w celu poprawy wydajności chłodzenia. Czujniki przymocowane do skraplaczy stale monitorują temperaturę, wilgotność i inne parametry pracy, aby dostosować wydajność i zoptymalizować zużycie energii.

  Emisje z łańcucha dostaw ryzykują wartość biznesową

   

  Współzależność między firmami a dostawcami wpływa na reputację marki, koszty i zaufanie konsumentów. W ramach tej symbiozy emisje z łańcucha dostaw negatywnie wpływają na wartość biznesową i przewagę konkurencyjną uzyskaną przez firmy, które wyznaczyły lub osiągnęły cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Badania wskazują, że dla wielu firm emisje z łańcucha dostaw stanowią większość ogólnych emisji gazów cieplarnianych. W rezultacie, wiodące firmy opracowały konkretne cele dla dostawców, które mają zapobiegać nadmiernej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Na przykład liderzy branży spożywczej zaktualizowali kodeksy postępowania dostawców, aby zachęcić ich do przestrzegania zasad ochrony, dekarbonizacji i zrównoważonego rozwoju.

   

  Dla średnich i małych firm, które tworzą łańcuch dostaw, próba osiągnięcia celów środowiskowych może wpływać na rentowność. Aby zrównoważyć wpływ na mniejsze firmy, firmy z sektora przemysłowego i koalicje branżowe pomagają dostawcom w ustalaniu celów w zakresie emisji, wdrażaniu odnawialnych źródeł energii i zmniejszaniu zużycia energii. W miarę jak dostawcy stają się coraz bardziej efektywni energetycznie, liderzy branży pomagają im ograniczać ryzyko związane z klimatem, radzić sobie ze zmianami regulacyjnymi i reagować na zmienność rynku. Ponieważ osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju wpływa na decyzje zakupowe, firmy i dostawcy kładą nacisk na częstą komunikację między personelem biznesowym. Informacje udostępniane przez dostawców pomagają śledzić postępy we wdrażaniu energooszczędnych procesów i znajdowaniu możliwości dla nowych metod transportu i pakowania.

  Industrial light automation providing energy efficiency for an Industrial factory.

  Oświetlenie LED dla przemysłu i firm łańcucha dostaw

   

  Osoby zarządzające obiektami mogą ograniczyć emisje z zakresu 1 poprzez modernizację lub przeprojektowanie systemów oświetleniowych. Każda branża lub dowolna część łańcucha dostaw może zwiększyć efektywność energetyczną i obniżyć koszty operacyjne dzięki oświetleniu LED. Wymiana żarówek, wysokoprężnych lamp sodowych (HPS) i opraw fluorescencyjnych na podłączone oświetlenie LED daje możliwość obniżenia kosztów energii związanych z oświetleniem nawet o 80%. Długoterminowe oszczędności wynikają z kilku czynników:

   

  Wszechstronność oświetlenia LED pozwala firmom na unowocześnienie lub przeprojektowanie systemów. Jeśli wzorce oświetlenia spełniają potrzeby operacyjne, firmy mogą zapewnić wysokiej jakości oświetlenie obszarów roboczych poprzez modernizację istniejących opraw oświetleniowych i obwodów za pomocą opraw LED. Inną opcją jest pełne przeprojektowanie systemu oświetleniowego w celu dostosowania go do zmieniających się potrzeb na hali produkcyjnej. Modernizacja lub przeprojektowanie, które obejmuje zintegrowane oświetlenie LED, może automatycznie zmieniać warunki oświetleniowe w zależności od dostępnego światła dziennego, liczby osób w pomieszczeniu i harmonogramów pracy.

   

  Firmy mogą zarządzać początkowymi kosztami modernizacji lub przeprojektowania systemów oświetleniowych poprzez subskrypcję umów Light-as-a-Service (LaaS) oraz dzięki zachętom energetycznych.  Subskrypcja LaaS rozkłada koszt instalacji energooszczędnego systemu oświetleniowego na wieloletni kontrakt. Oprócz obniżenia całkowitego kosztu posiadania, LaaS obejmuje również umowy o poziomie usług (SLA), które określają usługi dostawcy podczas projektu.

   

  Ponadto, instalacja energooszczędnych systemów oświetleniowych kwalifikuje firmy do uzyskania pomocy finansowej w ramach programów krajowych.

  Oświetlenie skoncentrowane na człowieku poprawia jakość pracy, samopoczucie i ogólne bezpieczeństwo i zdrowie

   

  Biorąc pod uwagę zdrowie i dobre samopoczucie pracowników, oświetlenie LED można zaprojektować lub kontrolować tak, aby w mniejszym stopniu obciążało oczy. Ponadto, intensywność i temperatura barwowa oświetlenia LED mogą być zarządzane w celu poprawy ostrości wzroku i zmniejszenia ryzyka wypadków w miejscu pracy. Dynamiczne oświetlenie LED może potencjalnie poprawić czujność, witalność i produktywność pracowników poprzez dopasowanie poziomów światła do rytmów dobowych.

  Wraz z tymi możliwościami pracownicy mogą dostosowywać warunki oświetleniowe pod kątem własnego komfortu i produktywności. Zintegrowane systemy oświetleniowe wspierają również wymagania dotyczące efektywności energetycznej obiektów, wykrywając liczbę osób w miejscu pracy i zmieniając oświetlenie, temperaturę i wilgotność w celu uzyskania optymalnego środowiska pracy.

   

  Środowiska pracy zbudowane z myślą o zdrowiu, dobrym samopoczuciu i bezpieczeństwie pracowników przyciągają większą liczbę specjalistów i przynoszą dodatkowe korzyści. Projektowanie zorientowane na człowieka, które łączy w sobie naturalne oświetlenie, zielone przestrzenie i zintegrowane technologie, pokazuje, że pracodawcy cenią pracowników.

   

  Projektowanie produktów w obiegu zamkniętym

  Skuteczne projektowanie ekologicznych produktów, które spełniają standardy wydajności, zmusza firmy do przejścia od linearnego sposobu myślenia o gospodarce do strategii opartej na obiegu zamkniętym. Zamiast wytwarzać produkty jednorazowego użytku, producenci tworzą produkty trwałe, nadające się do modernizacji, wielokrotnego użytku, naprawy i recyklingu, które mają dłuższy cykl życia. Włączenie projektowania cyrkularnego do rozwoju produktu obejmuje:

  • Pozyskiwanie przyjaznych dla środowiska materiałów z łańcucha dostaw
  • Korzystanie z opakowań nadających się do recyklingu
  • Usprawnianie procesów
  • Wydłużenie cyklu życia produktu i ponowne późniejsze wykorzystanie
  • Zarządzanie odpadami

  Firmy, które stosują w praktyce zasady projektowania cyrkularnego, mają większe szanse na osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju i tworzenie wartości. Przykładem może być firma John Deere, która dąży do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju do 2030 r. poprzez wykorzystanie strategicznych celów i inicjatyw opartych na obiegu zamkniętym. Obejmują one:

   

  • Włączenie zasad obiegu zamkniętego do cyklu życia produktu
  • Włączenie do produktów materiałów nadających się do recyklingu
  • Zapewnienie, że 65% materiałów w produktach pochodzi ze zrównoważonych źródeł
  • Zwiększenie przychodów z recyklingu produktów
  • Zmniejszenie emisji CO2e na wyższym i niższym szczeblu o 30%.
  • Opracowywanie nisko- lub bezemisyjnych alternatywnych rozwiązań energetycznych
  • Inwestowanie w wydajność silników, hybrydyzację, elektryfikację i paliwa odnawialne
  Aby poczynić postępy w realizacji swoich celów, firma John Deere wdrożyła projekty mające na celu zmniejszenie emisji z zakresu 1 i 2 oraz kontynuuje współpracę z dostawcami w celu prowadzenia pomiarów, raportowania i ograniczania emisji. W 2023 r. producent sprzętu osiągnął 4% redukcję emisji CO2e na wyższym i niższym szczeblu łańcucha dostaw, 15% redukcję operacyjnych emisji CO2e oraz 11% wzrost redukcji odpadów.

  Inwestycja w zintegrowane technologie jest dla przemysłu oraz firm łańcucha dostaw krokiem w stronę zrównoważonego rozwoju

   

  Każdy krok w kierunku jasnej strategii zrównoważonego rozwoju przyciąga inwestorów. Zintegrowane oświetlenie LED wspiera strategiczne cele i kluczowe inicjatywy, które dostosowują ambicje zrównoważonego rozwoju do procesów operacyjnych. Technologie cyfrowe stanowią podstawę do gromadzenia, zestawiania, analizowania, udostępniania i wykorzystywania danych pochodzących z wielu różnych źródeł. Nie inaczej jest w przypadku oświetlenia cyfrowego. Efektywność energetyczna i redukcja emisji dwutlenku węgla uzyskane dzięki połączonym systemom oświetlenia LED mogą wspierać inicjatywy biznesowe mające na celu łagodzenie zmian klimatycznych i ryzyka.

   

  Poprawa warunków pracy zwiększa produktywność i wspiera cele finansowe. Zintegrowana infrastruktura oświetleniowa zwiększa te korzyści, kładąc nacisk na zdrowie i dobre samopoczucie pracowników. Reagowanie na czynnik ludzki i priorytetowe traktowanie indywidualnych potrzeb sprzyja pozytywnej kulturze miejsca pracy, wspiera innowacyjność i pomaga budować przewagę konkurencyjną. To z kolei wspiera rozwój biznesu i zaangażowanie interesariuszy.

   

  Aby dowiedzieć się więcej, jak zintegrowane oświetlenie LED może pomóc Twojemu biznesowi sprawdź naszą stronę lub skontaktuj się z nami.

  Zintegrowane oświetlenie LED wspiera strategiczne cele i kluczowe inicjatywy, które dostosowują ambicje zrównoważonego rozwoju do procesów operacyjnych

  About the author:

  Jonathan Weinert

  Jonathan Weinert

  IoT and connected lighting, Signify

  For commercial enquiries:

  O Signify

   

  Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact oraz usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2023 r. sprzedaż wyniosła 6,7 miliarda Euro. Firma zatrudnia około 32 000 pracowników w ponad 70 krajach. Uwalnia niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Od czasu debiutu giełdowego przez siedem kolejnych lat była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez cztery kolejne lata uzyskała ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, w serwisie X, oraz na LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie.

  Meydan Bridge

  Więcej artykułów

  • Realizacja CA Immo

   maja 23, 2024

   Realizacja CA Immo

  • Modernizacja oświetlenia ID Logistics

   grudnia 20, 2023

   Modernizacja oświetlenia ID Logistics

  • Modernizacja oświetlenia w Netto

   listopada 30, 2023

   Modernizacja oświetlenia w Netto