Forslag

  Lys mot lakselus i Hardanger

  august 21, 2015

  Hardanger, NorgeOppdretteren Lingalaks AS skal denne høsten teste en ny og mer bærekraftig metode for å øke produksjonen og bekjempe lakselus. Dette skal redusere behovet for bruk av kjemikalier i matproduksjonen.

   

  Lys er viktig for levende vesener, især for laksen. Dette har Lingalaks erfart med bruk av LED-lys gjennom vinteren. I tillegg til å øke tilveksten og å kutte ned på produksjonstiden, ønsker Lingalaks nå i høst å undersøke hvordan man kan bruke systemet fra Philips for å minimere påslag av lakselus.  Lingalaks har syv konsesjoner og to visningskonsesjoner i Hardanger- og Nordhordaland-kommunene Kvam, Kvinnherad og Radøy.

   

  - Vi nyter godt av naturens egne produksjonsvilkår med gode temperaturer og klart, strømsterkt vann. Vi ønsker å drive så bærekraftig og miljøriktig som mulig. Derfor har vi lett etter bedre måter å bekjempe lakselusa på, sier veterinær Kasper Løberg Tangen som er operativ leder (COO) hos Lingalaks AS.

   

  Med spesialutviklede lys-systemer for akvakulturnæringen håper selskapet på to effekter: Fisk som trives godt vokser bedre. Produksjonstiden blir kortere og enda mer bærekraftig. I tillegg vil Lingalaks med lyssettingen få fisken til å stå dypere i vannet. Dette er viktig fordi lakselusa holder seg høyt i vannet i den smittsomme fasen. Dessuten får man en sunnere fisk som har det bedre ved at man kan behandle den mindre med kjemikalier og andre kostbare tilnærminger.

   

  - Vi vet at Philips har forsket mye på hvordan riktig belysning gir bedre tilvekst og reduserer stress for fisken. Dette gjør produksjonen mer bærekraftig og billigere. Riktig belysning vil dermed også kunne bidra til bedre fiskevelferd, sier Tangen.

   

  Oppdrettsnæringen kan øke inntjeningen betraktelig om dette fungerer, og forbrukere over hele verden får mat som er enda mer bærekraftig fremstilt. Det er et særlig viktig poeng for Norge som hvert år eksporterer laks for nærmere 45 milliarder kroner til over 100 land.

   

  - Både vi og resten av oppdrettsnæringen kan spare mye penger på dette, samtidig som vi utvikler et sunt produkt. Med optimaliserte lys kan fisken vokse raskere og tilbringe kortere tid i sjøen. Dette øker lønnsomheten og reduserer risikoen for sykdommer. Om vi klarer å redusere eller unngå å bruke kjemikalier kan vi spare mange millioner kroner, sier han.

   

  Om Lingalaks klarer å fjerne behovet for bare én kjemikaliebehandling med forebyggende tiltak som LED-lys på dypere vann vil man kunne spare flere titalls øre per produsert kilo fisk. Når man vet at selskapet produserer 10-12 000 tonn laks hvert år, beløper dette seg raskt til millioner av kroner.

   

  - Selv om den økonomiske gevinsten driver frem prosjektet får vi størst motivasjon fra å vite at vi gjør dette for at fisken skal ha det bedre, og at kunder over hele verden skal få enda mer bærekraftig fremstilt mat, sier Tangen.

   

  Denne formen for lys-styring er et av flere tiltak Lingalaks AS gjør for å ligge i front på å optimalisere produksjonen på en miljømessig og mest mulig bærekraftig måte. Selskapet har om kort tid klar en miljøvennlig metode for å behandle lakselus ved hjelp av lunket vann. I tillegg benyttes miljøvennlige metoder som rensefisk. Likevel ønsker selskapet i tillegg å satse på forbyggende metoder som undervannsfôring og LED-lys på dypere vann, både i kombinasjon og hver for seg.

   

  Philips har med sin akvakultur-satsning i snart fire år samarbeidet med flere ledende universiteter og institusjoner for å finne nye metoder som er bra for både miljøet og oppdrettsnæringens lønnsomhet.

   

  -Gjennom vinteren sørger vi for at laksen får nok av riktig type lys, som gjør at den trives bedre og blir raskere slakteklar.  I perioder med innsig av luselarver kan man bruke belysningen for å begrense påslaget. Å redusere luseproblemene med noe så enkelt som lys vil bety mye for næringen.  Dette gir enda mer bærekraftig metode å produsere laks, sier Ole Fretheim i Philips Lighting Aquaculture.

   

  Belysning er ikke-invasiv og naturlig for laksen, mens virkningen på vekst og utvikling er veldig stor. Tilbakebetalingstiden for disse nye løsningene er kort og de er enkle å implementere.

   

  - I studier sammen med Universitetet i Bergen viser påvirkningen av lys på dyp-hjerne reseptorer mange lovende muligheter. Potensialet med å tilpasse lysregimer for å optimalisere utvikling, produksjon og velferd er veldig spennende, sier Fretheim.

  Betydningen av lakselus i oppdrett

  Ifølge forskningsrådet har lakselus på få år blitt laksenæringens største utfordringer. Lusebekjempelse utgjør nå inntil 10 prosent av produksjonskostnaden for norsk oppdrettslaks. Samordnede avlusingskampanjer blant oppdretterne har imidlertid ført til lave nivåer av lakselus på oppdrettsfisk i alle regioner. Samtidig trues kampen mot lakselus av økende motstandsdyktighet mot medikamenter. Ifølge næringens egne tall koster lakselus oppdretterne nærmere to kroner for hver kilo laks de produserer.

  .

  Kontaktperson

  Marit Jørdre

  Philips Professional Lighting
  Tlf: 481 92 986
  marit.jordre@signify.com

  Om Royal Philips

  Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) er et allsidig selskap som tilbyr et bredt spekter av helse- og velværeprodukter. Vi ønsker å gi kundene våre en bedre hverdag gjennom nyttige nyskapinger på områdene Healthcare, Consumer Lifestyle og Lighting. Philips, som har hovedkontor i Nederland, omsatte for 21,4 milliarder euro i 2014 og har om lag 108 000 medarbeidere som jobber med salg og tjenester i over hundre land. Selskapet er ledende innenfor kardiologi, pasientovervåking og hjemmebehandling, energieffektive belysningsløsninger og nye belysningstyper, barbering og egenpleie for menn samt munn- og tannpleie. Du kan lese siste nytt fra Philips på www.philips.no/nyheter