Suggesties

  Highlight: Revit Update

  Revit Update

   

  Wij zijn betrokken bij een grote diversiteit van bouwprojecten. Van kantoor tot supermarkt en van distributiecentrum tot groot buitenterrein. Bij deze projecten wordt door verschillende partijen informatie aangeleverd welke in de praktijk niet 100% op elkaar aansluit. Dit leidt tot onnodige kosten in de uitvoeringsfase van projecten. Om deze kosten te verminderen worden projecten steeds meer in onderlinge samenwerking tot stand gebracht.

  Revit highlight

  BIM (Building Information Modeling)

   

  Partijen maken onderling afspraken en werken gedurende het hele ontwerp en bouwproces samen. Alle benodigde bouwinformatie wordt aan elkaar beschikbaar gesteld. Deze vorm van samenwerking heet BIM (Building Information Modeling). Om alle informatie te bundelen in het ontwerp, bouw en beheerproces wordt al deze data samengevoegd in een intelligent parametrisch 3D-model. Een veel gebruikt programma hiervoor is Autodesk Revit.

  Revit Update drawing

  Voor het digitaal ondersteunen van een dergelijke samenwerking wordt veelal gebruik gemaakt van REVIT in de Benelux markt.  Als lichtontwerpers zijn we derhalve in 2017 gestart met het opbouwen van de benodigde kennis en vaardigheden om projecten in REVIT te lezen en begrijpen, de input te gebruiken om te komen tot een gedegen lichtadvies, lichtontwerp, berekening of complete uitwerking van een lichtplan in Revit. Hierbij behoort uitwerking van een lichtplan op BIM Level 2 niveau inmiddels tot de mogelijkheden die wij u kunnen bieden.

   

  Wilt u onze armaturen gebruiken in uw project? Alle in Revit beschikbare productfamilies zijn terug te vinden in onze Revit Product Library.

  Contact opnemen voor creative specifiers