Suggesties

  Highlight: Lichtmeting

  Wat komt er bij een lichtmeting kijken

   

  Een lichtmeting is een service die inzicht geeft in de situatie en kwaliteitscriteria van een lichtinstallatie, bijvoorbeeld bij tunnelverlichting, openbare verlichting of terreinverlichting. De meting wordt meestal uitgevoerd om te controleren of de verlichting overeenkomt met het lichtplan.

   

  Het is raadzaam om bij de oplevering van een lichtinstallatie een lichtmeting te laten uitvoeren zodat u gegarandeerd bent dat de praktijksituatie overeenkomstig is met het beoogde lichtplan.

   

  Bij deze controle kunnen de volgende zaken aan het licht komen:

   

  •  Worden de kwaliteitscriteria met betrekking tot lichtniveau en gelijkmatigheid gehaald?
  •  Komt de installatie overeen met het lichtplan inzake masthoogtes, mastposities en oriëntatie van de armaturen?
  •  Zijn de juiste armaturen, optieken en vermogens toegepast?
  •  Kloppen de dimstanden met het lichtplan?
  •  Hebben de lichtbronnen de juiste lichtkleur?
  •  Komen materialen zoals type asfalt, reflectiecoëfficient van tunnelwanden, bestrating van terreinen etc. overeen met de uitgangspunten?
  •  Klopt de voedingsspanning?
  •  Is er sprake van lichthinder voor de omgeving?
  •  Hoe is het gesteld met verblinding van bijvoorbeeld weggebruiker of veldspelers (sportvelden)?

   

  Een lichtmeting vereist een goede voorbereiding qua planning en overeenstemming over wat je wel of niet wenst te meten.

  Inspectiemeting op Schiphol
  Inspectiemeting platform verlichting op Luchthaven Schiphol

  De uitvoerder van de lichtmeting stelt een meetprotocol op met beschrijving van de te meten gebieden, het soort meting, taakomschrijving van de personen die bij de meting aanwezig zijn en een tijdschema. Dit laatste is zeer belangrijk als een weg of tunnel verkeersvrij moet zijn. Een wegafzetting is namelijk kostbaar en kan niet zonder een goede voorbereiding en afstemming.

   

  Als er tegelijkertijd andere werkzaamheden parallel aan de lichtmeting worden uitgevoerd is het belangrijk om dat ook af te stemmen zodat de lichtmeting niet wordt beïnvloed. Het meetgebied moet namelijk schoon en vrij zijn van obstakels.

  Acceptance Test op locatie
  Site Acceptance Test op locatie Spaarndammertunnel bij Amsterdam

  Van de meetgebieden en alle meetpunten worden meetbladen voorbereid die tijdens de meting worden ingevuld. Door deze meetbladen vooraf te delen met de opdrachtgever is duidelijk wat en waar gemeten wordt.

   

  Het rekenraster uit de lichtberekening kan meestal als meetraster worden gebruikt. Echter in de praktijk kan om praktische redenen hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld omdat het aantal meetpunten erg hoog is. In dit geval is het raadzaam de Nederlandse praktijk richtlijnen te volgen: NPR 13201 deel 2 (openbare verlichting), EN 12464-2 (terreinverlichting voor werkplekken buiten), EN 12193 (sportveldverlichting).

   

  Het uitzetten van het meetraster kan bij voorkeur overdag, voorafgaand aan de meting worden gedaan. Het spreekt voor zich dat de meetapparatuur in goede staat is en dat er een geldig kalibratierapport beschikbaar is.

   

  De meetwaarden kunnen afwijken van de berekende waarden. In het meetprotocol worden de toelaatbare afwijking vastgelegd. In bovengenoemde richtlijnen zijn gangbare procentuele afwijkingen beschreven.

   

  De resultaten van de lichtmeting, alle bevindingen en afwijkingen inclusief een beoordeling maken deel uit van het lichtmeetrapport. Meetbladen, kalibratierapporten en foto’s worden als bijlagen aan het rapport worden toegevoegd.

  Contact opnemen voor creative specifiers