Suggesties

  Verbeter het klimaat, begin bij jezelf:

  Breng je eigen gebouw op orde

   

  18 februari 2022

   

  Wanneer we het renovatietempo van gebouwen verhogen, verminderen we de CO2-uitstoot. En dat levert al snel wat op.


  In het nieuwe coalitieakkoord (‘Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst’) staat terecht het klimaat voorop. De ambitie is om de CO₂-uitstoot vóór 2030 met minimaal 55% te beperken. Makkelijker gezegd dan gedaan, natuurlijk. Eén van de speerpunten van de aanpak: het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

  Ik was verbaasd toen ik het coalitieakkoord las. Een belangrijk aspect in het energie-efficiënt maken van onze gebouwen werd namelijk over het hoofd gezien. Een aspect waar op een eenvoudige manier snel winst te behalen (en energie te besparen) is. De beste energie is per slot van rekening bespaarde energie: dat was altijd al zo, maar in deze tijd van hoge energieprijzen helemaal. Verduurzaming leidt zo niet alleen tot minder uitstoot en meer comfort, maar ook tot een lagere energierekening.

  Om onze CO₂-uitstoot-doelstellingen voor 2030 te bereiken, moeten we kijken waar we eenvoudig en snel de meest betekenisvolle impact kunnen hebben"

  Om onze ambitieuze emissiereductiedoelstellingen voor 2030 te bereiken, moeten we kijken waar we op een gemakkelijke en snelle manier de meest betekenisvolle impact kunnen hebben. Als we het hebben over de gebouwde omgeving, zijn er over 30 jaar nog zo’n 85 tot 95% van onze huidige gebouwen in gebruik. Momenteel ondergaat jaarlijks slechts 1% van die bestaande gebouwen een energetische renovatie. Als we dat percentage verhogen naar 3% per jaar, is het behalen van de CO₂-reductiedoelstelling voor 2030 al heel dichtbij.

  Renovatie is een proces op meerdere niveaus, en met verschillende niveaus van complexiteit. Zo zijn er oplossingen zoals isolatie, hoogrenderende verwarmings- en koelsystemen, en hernieuwbare warmte- en elektriciteit-opwekkingssystemen. Maar we kunnen ook prioriteit geven aan één van de snelste overwinningen: verlichting.

  Leg snel een sterke basis

   

  Het upgraden van verlichting is niet alleen het snelste, maar ook het minst ingrijpende onderdeel van het renovatieproces. Door over te stappen op slimme LED-verlichting kan het verlichting-gerelateerde energieverbruik van de gebouwde omgeving tot 80% worden verminderd. Zo verminder je de CO₂-uitstoot en verlaag je de elektriciteitskosten. En wanneer je LEDs aansluit op een slim platform voor verlichtingsbeheer, vermenigvuldigen de voordelen zich.

  Een verlichtingssysteem kan bijvoorbeeld worden aangesloten op andere slimme gebouw-technologieën, zoals sensoren die lichten in onbezette ruimtes kunnen uitschakelen. Of die verlichtingsniveaus aanpassen aan natuurlijke daglicht-omstandigheden, of licht in een ruimte uitschakelen wanneer er geen activiteit meer is. Zulke systemen kunnen een elektriciteitsbesparing van 30% opleveren. Dat is bovenop wat je al bespaart door over te stappen op LED!

  Een voorbeeld: renovatie van Rijksoverheid-gebouwen

   

  Als we alleen al kijken naar de gebouwen van de Rijksoverheid, komen we al een heel eind wat betreft de Nederlandse CO₂-reductie. Door de naar schatting 280.000 tl-lichtpunten in de kantoren van het Rijksvastgoedbedrijf te vervangen door LED-verlichting, wordt de verlichting tot 73% energiezuiniger. Dat levert een potentiële energiebesparing op van 31.640.000 kWh per jaar.

  Als we de slimme verlichting daarnaast koppelen aan HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) levert dit een extra besparing op van 26%. Dat komt neer op 45.640.000 kWh per jaar. Samen is dat een besparingspotentieel van 77.280.000 kWh per jaar. Over de looptijd tot 2030 staat dit gelijk aan het elektriciteitsgebruik van zo’n 168.000 huishoudens. Zoveel als er zijn in de gemeente Apeldoorn!

  Benut je kansen optimaal

   

  Tot zover wat er kán. Dit is wat er gaat gebeuren: in Nederland wil de overheid een energielabel voor kantoren verplicht stellen, en zo verouderde gebouwen moderniseren. Allemaal om de uitstoot van CO₂ fors omlaag te brengen: 49% lager in 2030. En overschakelen naar slimme LED-verlichtingsoplossingen is laaghangend fruit bij het energieneutraal maken van de gebouwde omgeving.

  Reken zelf maar uit: alleen al het vervangen van de lichtpunten in kantoren van het Rijksvastgoedbedrijf levert naar schatting een besparing van 31 miljoen kWh per jaar op. Is het dan niet de hoogste tijd dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en versneld onze eigen gebouwen op orde brengen?

  Er staat heel wat op het spel. Gelukkig ligt er ook snelle en aanzienlijke extra winst op tafel. Maakt dat de keuze niet een stuk makkelijker? Wie weet is er zelfs mogelijkheid tot subsidie. Ik denk in ieder geval graag met je mee om deze kansen optimaal te benutten.

   

  Over de auteur:

  Thomas Leenders

  Thomas Leenders


  Manager Government Affairs Signify Benelux

  • Voor meer informatie over deze blog, neem contact op met:

   

  Signify Benelux
  Thomas Leenders
  Contact: Thomas.leenders@signify.com

  Over Signify

   

  Signify (Euronext: LIGHT) is wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact connected lighting systemen en dataverzamelingsservices bieden bedrijfswaarde en transformeren het leven in huizen, gebouwen en publieke ruimtes. Met een omzet in 2022 van EUR 7,5 miljard, ongeveer 35.000 werknemers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we het buitengewone potentieel van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en om een duurzame wereld te creëren. We werden volledig CO2-neutraal in onze operaties in 2020staan sinds onze IPO voor het zesde jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index en werden in 20172018 en 2019 uitgeroepen tot Industry Leader. Nieuws over Signify is te vinden in onze Newsroom en op TwitterLinkedIn en Instagram. Informatie voor investeerders kan worden gevonden op onze pagina Investor Relations.

  Meydan Bridge

  Meer artikelen

  • Klimaatbeleid moet partijpolitiek overstijgen

   juli 09, 2024

   Klimaatbeleid moet partijpolitiek overstijgen

  • Slimme oplossingen voor de energietransitie

   maart 28, 2023

   Slimme oplossingen voor de energietransitie

  • Tips voor het realiseren van jouw energietransitie

   mei 19, 2022

   Tips voor het realiseren van jouw energietransitie