Suggesties

  Philips Lighting zorgt voor Belgische primeur in Kortrijk

   


  Stadsbestuur kiest voor eerste circulaire verlichting voor openbare bibliotheek

       

           

  6 december 2016     

  Kortrijk, België – Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT), wereldwijd toonaangevend in verlichting, introduceert in België het principe van circulaire verlichting (Circular Lighting). Vanaf begin volgende jaar zal er in de bibliotheek van Kortrijk een kostenbesparend LED-verlichtingssysteem worden geinstalleerd dat volledig voldoet aan de principes van de circulaire economie. Zo zetten de stad Kortrijk en Philips Lighting samen een stap op weg naar een duurzame oplossing die een antwoord helpt te bieden op de aanhoudend toenemende vraag van de maatschappij naar energie en grondstoffen.

   

  Circular Lighting is gebaseerd op het principe van de circulaire economie. In dit businessmodel ziet Philips Lighting zichzelf als partner van de klant voor het leveren van licht.

   

  Gert Roeckx, Country Manager Philips Lighting België licht toe: “Het principe is simpel: de stad Kortrijk koopt licht als een dienst voor haar bibliotheek en Philips Lighting blijft eigenaar van de lichtinstallatie. Er is een prestatiecontract van 10 jaar afgesloten, dat houdt in dat wij de beste verlichting leveren en de bibliotheek voorzien van de laatste nieuwe updates zodra die beschikbaar komen.”

   

  Philips Lighting verbindt zich ertoe om na afloop door middel van herinzet of hergebruik een nieuwe bestemming te voorzien voor de armaturen. Een verlenging van het contract of een overname van de installatie door de stad is ook mogelijk.

   

  Dankzij de innovatieve LED-verlichting en de aangepaste armaturen wordt de bibliotheek van Kortrijk als eerste gebouw in België van circular lighting voorzien. De mogelijkheid tot het programmeren van verlichtingsschema’s, dag- en nachtherkenning en aanwezigheidsdetectie bij LED van hoge kwaliteit maken de verlichting slim én zorgen bovendien een energiebesparing tot 80%. De armaturen zijn eenvoudig te installeren, onderhouden, herstellen, en vervangen (na 10 jaar). Bovendien is het mogelijk de verschillende onderdelen na afloop van het contract een nieuwe bestemming te geven.

   

  Koen Byttebier, schepen van Facility: “Dit project kadert binnen een oproep ‘Innovatieve projecten Duurzaam Materialenbeheer’ door OVAM en in samenwerking met Bond Beter Leefmilieu. Het is op vele vlakken vernieuwend omdat het stappen zet op onbekend terrein. Deze stap is echter cruciaal in de transitie naar een materiaalefficiënte economie. De stad Kortrijk wil hiermee een voorbeeld stellen, dat in de praktijk uitvoerbaar is.” Koen Byttebier gaat verder: “Een bijkomende doelstelling van de stad was om dit project te realiseren zonder investeringsbudget, via een betalingsmodel door het vrijkomen van middelen dankzij de energiebesparingen en veel minder materiaalvervangingen.”

   

  Bert Herrewyn, schepen van Klimaat: “Met dit project voor zowel verlichting als meubilair onderstreept de stad Kortrijk haar ambitie van Klimaatstad. We besparen 80% in ons energieverbruik ten opzichte van de huidige oplossing, wat staat voor een jaarlijkse besparing van 49.600 kWh. Dit komt overeen met een daling van 11,5 ton C02 per jaar, wat overeenkomt met een gezinswagen op diesel die 82.000km rijdt of het jaarlijks verbruik van 14 gezinnen. Daarenboven lever de circulaire aanpak een zuinig gebruik van grondstoffen op.”

   

  Schepen van cultuur An Vandersteene: “Ik ben blij dat we met de bibliotheek bijdragen in het nemen van duurzame initiatieven. Symbolisch kan dit trouwens tellen, de bibliotheek is immers zo veel meer dan een uitleenplek van boeken maar ook een ontmoetingsplaats van en voor mensen en ideeën, een forum voor informatie en sensibilisatie, zo ook vandaag wat onze klimaatambities betreft. Deze ledlampen zijn niet alleen zuinig, maar flikkeren bovendien niet waardoor ze rustiger voor de ogen van het (lezers)publiek zijn.”

   

  "Wat lokale besturen aankopen, speelt een belangrijke rol in het stimuleren van de circulaire economie. We zijn dan ook tevreden om dit pilootproject met de stad Kortrijk te kunnen realiseren en hopen dat het ook andere lokale besturen kan inspireren om er mee aan de slag te gaan," zegt Luk Lafosse, projectmanager circulaire economie bij Bond Beter Leefmilieu. 

   

  Annemie Andries, beleidsmedewerker Ovam, licht toe: “Dit project is een fantastisch voorbeeld van hoe een duurzaam aankoopbeleid een versnelling hoger kan schakelen.

  De aanpak van de stad Kortrijk getuigt van een visie op lange termijn en duurzaamheid, op sociaalmaatschappelijk vlak en op ecologisch vlak. Productdienstcombinaties zorgen ervoor dat producten langer meegaan en bevorderen ook herstel. Daarom passen ze zo goed binnen de visie van de circulaire economie. Dankzij de ambitie van de stad Kortrijk, kunnen we het gebruik van productdienstcombinaties ook in andere steden en gemeenten bekijken.”

   

  Uiteraard is Philips Lighting trots op deze samenwerking en neemt de onderneming met veel plezier een voortrekkersrol hierin. Gert Roeckx vertelt: “Dankzij dit nieuwe businessmodel worden grondstoffen efficiënter gebruikt en leveren we een significante bijdrage om de CO2-uitstoot van gebouwen te verlagen.”

  Philips Pacific LED

  Schiphol Circular Lighting

  Voor meer informatie, contacteer:               

   

  Stad Kortrijk

  Koen Byttebier, schepen van Facility – T: 0475/23 76 71

  Bert Herrewyn, schepen van Klimaat – T: 0496/25 81 54

  An Vandersteene, schepen van Cultuur – T: 0475/68 62 01

  Sébastien Lefebvre, aankoop en technologie management – T: 056/27 85 12 

  E: communicatie@kortrijk.be

  Voor meer informatie: http://www.kortrijk.be

  Perscentrum Kortrijk: http://www.drk.be/perscentrum

   

  Philips Lighting Belgium

  Sabrina Heymans

  T. +32 (0)471 83 88 18

  E. sabrina.heymans@signify.com

  Nieuwscentrum Philips: http://www.philips.be/news

  Stad Kortrijk

  Koen Byttebier, schepen van Facility – T: 0475/23 76 71

  Bert Herrewyn, schepen van Klimaat – T: 0496/25 81 54

  An Vandersteene, schepen van Cultuur – T: 0475/68 62 01

  Sébastien Lefebvre, aankoop en technologie management – T: 056/27 85 12 

  E: communicatie@kortrijk.be

  Voor meer informatie: http://www.kortrijk.be

  Perscentrum Kortrijk: http://www.drk.be/perscentrum

   

  Philips Lighting Belgium

  Sabrina Heymans

  T. +32 (0)471 83 88 18

  E. sabrina.heymans@signify.com

  Nieuwscentrum Philips: http://www.philips.be/news

  Stad Kortrijk

  Koen Byttebier, schepen van Facility – T: 0475/23 76 71

  Bert Herrewyn, schepen van Klimaat – T: 0496/25 81 54

  An Vandersteene, schepen van Cultuur – T: 0475/68 62 01

  Sébastien Lefebvre, aankoop en technologie management – T: 056/27 85 12 

  E: communicatie@kortrijk.be

  Voor meer informatie: http://www.kortrijk.be

  Perscentrum Kortrijk: http://www.drk.be/perscentrum

   

  Philips Lighting Belgium

  Sabrina Heymans

  T. +32 (0)471 83 88 18

  E. sabrina.heymans@signify.com

  Nieuwscentrum Philips: http://www.philips.be/news

  Stad Kortrijk

  Koen Byttebier, schepen van Facility – T: 0475/23 76 71

  Bert Herrewyn, schepen van Klimaat – T: 0496/25 81 54

  An Vandersteene, schepen van Cultuur – T: 0475/68 62 01

  Sébastien Lefebvre, aankoop en technologie management – T: 056/27 85 12 

  E: communicatie@kortrijk.be

  Voor meer informatie: http://www.kortrijk.be

  Perscentrum Kortrijk: http://www.drk.be/perscentrum

   

  Philips Lighting Belgium

  Sabrina Heymans

  T. +32 (0)471 83 88 18

  E. sabrina.heymans@signify.com

  Nieuwscentrum Philips: http://www.philips.be/news

  Over Bond Beter Leefmilieu:

  Bond Beter Leefmilieu is een netwerkorganisatie die samenwerkt met Vlaamse verenigingen, burgers, overheden en ondernemingen met hetzelfde doel: de switch maken naar een duurzame, hernieuwbare samenleving op vlak van energie, mobiliteit, circulaire economie, voeding en ruimtelijke ordening. Voor meer informatie: http://www.bondbeterleefmilieu.be.

  Over de OVAM:

  OVAM spant zich al jaren in voor een efficiënt afval-, materialen- en bodembeheer in Vlaanderen. Samen met de Vlaamse burger, het bedrijfsleven en de lokale besturen hebben we wat dat betreft van Vlaanderen de afgelopen decennia een toonaangevende Europese regio gemaakt. Om het milieu zo min mogelijk te belasten en aan de Europese top te blijven staan, willen we deze inspanningen onverminderd verderzetten en zelfs versterken. Ons doel is niets minder dan een kringloopeconomie waarin duurzaam beheer van afval, materialen en bodem zorgt voor nieuwe ruimte, materialen en grondstoffen voor de huidige en voor toekomstige generaties.

  Over Philips Lighting:

  Philips Lighting (Euronext Amsterdam beursticker: LIGHT), een wereldwijde marktleider in verlichtingsproducten,  systemen en  diensten, levert innovaties die de waarde van ondernemingen ontsluiten en rijkere gebruikservaringen bieden en daarmee helpen het leven te verbeteren. We bedienen zowel de professionele als de consumentenmarkt en zijn binnen de branche toonaangevend in het benutten van de mogelijkheden van het ‘Internet of Things’ voor het transformeren van woningen, gebouwen en stedelijke omgevingen. In 2015 realiseerden we een omzet van EUR 7,5 miljard met ongeveer 34.000 medewerkers in meer dan 70 landen. Voor meer informatie: http://www.lighting.philips.be.