Suggesties

  Burgemeester Bart Somers en Schepen Greet Geypen ontsteken eerste led-lamp openbare verlichting in Mechelse binnenstad

  april 5, 2012

  In 2011 heeft het stadsbestuur van Mechelen beslist om de openbare verlichting in de binnenstad te vervangen door led-verlichting.  Vanaf april 2012 start Eandis met de stapsgewijze vervanging van de bestaande verlichting in de  verschillende wijken van het stadscentrum. Daarmee wordt Mechelen voortrekker en promotor van een veelbelovende technologie, ook voor andere steden en gemeenten.

   

  Het resultaat van dit unieke verlichtingsproject met Philips led-technologie, zal in elk geval een flinke verbetering zijn voor de sfeer, de veiligheid en het milieu in Mechelen. Zo verbruikt ze in deze opstelling minder energie en gaan de lampen veel langer mee dan in de huidige installatie. 

   

  Burgemeester Bart Somers en Schepen voor Openbare Werken en Landbouw, Greet Geypen, mochten samen met Walter Van den Bossche, directeur-generaal Eandis en Geert Verachtert, CEO Philips BeLux, op 29 maart de eerst led-lamp van de nieuwe openbare verlichting in de Mechelse binnenstad ontsteken.

   

   

  Stad Mechelen rolt lichtplan uit

   

  Alle woonstraten van de Mechelse binnenstad krijgen vanaf april 2012 stelselmatig nieuwe openbare verlichting.  Het gaat in totaal om 577 innovatieve Philips armaturen met led-technologie voor een 90-tal straten.  “De implementatie van het lichtplan is een nieuwe markante opstap in de verfraaiing van onze binnenstad”, zegt burgemeester Bart Somers.

   

  Het gaat dan ook om een uniek project. Mechelen is immers de eerste stad met led-technologie voor de volledige openbare verlichting in de binnenstad. “Led-technologie is ook een duurzame investering”, zegt schepen Greet Geypen. De garantietermijn bedraagt 60 000 branduren of 15 jaar voor alle elektrische componenten van het verlichtingstoestel. Door de led-technologie zijn het energiezuinige, compacte toestellen met een goed kleurrendement. Na de plaatsing in de eerste straten zullen we de lichtsterkte meteen evalueren en indien nodig ter plaatse bijsturen. De armaturen worden geleverd in de kleur van het andere straatmeubilair.

   

  De keuze van een specifieke armatuur voor de woonstraten, het kerngebied en het winkelwandelgebied markeert ook beter de verschillende functies van de binnenstad. “Kiezen voor toekomstgerichte en esthetische openbare verlichting is voor mij even belangrijk als het heraanleggen van straten. We zorgen hiermee ook voor een uniforme verlichting in alle woonstraten. Dit heeft een belangrijke impact op de leefkwaliteit van onze bewoners. Het zijn deze vernieuwingen die maken dat de Mechelaars opnieuw fier zijn op hun buurt en hun stad en dat ook uitdragen”, vindt Greet Geypen.

   

  Eandis

   

  De bouw, het onderhoud en de exploitatie van openbare verlichting op het grondgebied van steden en gemeenten, is een opdracht die is toegewezen aan de distributienetbeheerders voor elektriciteit.  Als werkmaatschappij van zeven Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, staat Eandis in Vlaanderen in voor circa 800 000 lichtpunten.  In Mechelen staan er 10 121 lichtpunten opgesteld die in 2011 ruim 4,4 miljoen kWh elektriciteit verbruikten. 

  Veel steden en gemeenten zijn op zoek naar energiebesparingen. “In die context vindt Eandis het noodzakelijk om nieuwe technologieën en ontwikkelingen in openbare verlichting van zeer nabij te volgen in het kader van mogelijke energie- en kostenbesparingen van de steden en gemeenten”, aldus Walter Van den Bossche, directeur-generaal van Eandis.  Ook de nieuwe technologieën zoals led-verlichting en intelligent street light worden onderworpen aan grondige technische en economische analyses vooraleer over te stappen naar grootschalige invoering voor openbare verlichtingsdoeleinden.

   

  Toen de stad Mechelen de beslissing nam om over te schakelen op led-verlichting bestond er nog geen normering en geen goedgekeurde armatuur.  Eandis heeft zich geëngageerd om in te gaan op de wens van de stad door een normering tot stand te brengen en het aankoopdossier op te stellen.  Bij de keuze van dit armatuur hebben de Stad Mechelen en Eandis bij de aanbestedingsprocedure naast de technische aspecten ook grote aandacht gehad voor een vooruitstrevend armatuur zowel naar design als naar mogelijke toekomstige toepassingen met betrekking tot Smart Public Lighting.

   

  Uit drie gevalideerde offertes, werd het contract gegund aan Philips Lighting.  In het tweede trimester 2012 zal Eandis in een 90-tal straten in 6 woonwijken, 577 led-armaturen plaatsen.  Berekeningen wijzen uit dat de stad zowel op verbruik als op onderhoud met deze omschakeling op led-verlichting een besparing van 37 % of 328 000 euro kan realiseren.

   

  Philips ontwikkelde unieke designarmaturen

   

  Deze verlichting is uniek in meer dan één opzicht. “Om aan de behoeften van de stad Mechelen te voldoen, heeft Philips unieke design armaturen ontwikkeld. Philips Design heeft zo een specifiek toestel op maat ontwikkeld dat ook technisch aan de strengste eisen voldoet”, legt Geert Verachtert, CEO Philips BeLux, uit.  Eandis heeft bij de installatie toegezien op de nauwkeurige inachtname van deze eisen.

   

  “Een bijkomend voordeel van deze verlichting is dat ze op termijn toepassingen met betrekking tot smart public lighting mogelijk maakt”, zegt Bart Somers. “Wij willen de kaart van deze smart-toepassingen, zoals bewegingsdetectie, in de toekomst voluit trekken. Daarbij neemt de lichtsterkte bij bewegingsdetectie toe wanneer er beweging waargenomen wordt. Bij led-technologie kan het licht relatief snel aangepast worden en zelfs diep dimmen tot 10 % van zijn vermogen. Deze toepassing draagt dus bij tot het veiligheidsgevoel en werkt ook preventief.”

   

  Bovendien is de stad klaar voor de toekomst, dankzij het unieke platform Philips LEDGINE waarmee de armaturen zijn uitgerust. Zo kan het geïnstalleerde systeem gemakkelijk opgewaardeerd worden om gelijke tred te houden met de snelle technologische evolutie in led-modules en -drivers. Met dit initiatief verplicht Philips zich ertoe te zorgen dat de led-modules van alle LEDGINE-armaturen van een gemeente op het juiste moment worden opgewaardeerd naarmate de led-technologie evolueert, en dat biedt op termijn de mogelijkheid van extra besparingen tot 45 % op energieverbruik en CO₂-uitstoot.

   

  Persbericht

  Perscontact

  Eandis:                                                                    

  Jean-Pierre Blomme

  tel : 0476 522 115                     

  jean-pierre.blomme@eandis.be     

  www.eandis.be                                                  

   

  Philips:  

  Sarah Facxin                           

  tel : 02 525 80 78                      

  sarah.facxin@signify.com                

  www.philips.be

   

  Stad Mechelen:           

  Ninah Van Aelst                      

  tel : 015 29 75 68

  ninah.vanaelst@mechelen.be

  www.mechelen.be