Suggesties

  Test met LED-straatverlichting in 12 van de grootste steden ter wereld toont energiebesparingen tot 85% aan

  juni 18, 2012

  • Inwoners van de proefsteden rapporteren een verbeterde zichtbaarheid en een veiliger gevoel met LED-verlichting
  • LED's zouden de uitstoot van broeikasgas met 670 miljoen ton per jaar kunnen verlagen
  • The Climate Group doet een beroep op overheden om de nieuwe internationale standaard voor openbare verlichting in te voeren

   

  Rio de Janeiro, Brazilië - Straatverlichting met LED's (lichtgevende diodes) kan gemeentebesturen energiebesparingen van wel 85% opleveren, zo heeft een onafhankelijk wereldwijd onderzoek van de technologie aangetoond. Het programma geeft ook aan dat inwoners van de steden waar een belangrijk proefproject plaatsvond een sterke voorkeur hebben voor LED-verlichting, vanwege haar sociale en milieuvoordelen.

   

  De bevindingen van LightSavers, een onafhankelijke twee en een half jaar durende test met LED-straatlantaarns in 15 afzonderlijk projecten in 12 steden, worden voor het eerst gepresenteerd in een nieuw rapport met de titel ‘Lighting the Clean Revolution.

   

  Het rapport gaat dieper in op de algemene situatie van de markt en zijn potentieel met betrekking tot de led-techologie; het biedt richtlijnen voor beleidsmakers en stadsverlichtingmanagers die hun infrastructuur wensen te optimaliseren en grote led-retrofitprojecten willen financieren. Het rapport werd bekendgemaakt in het kader van de Clean Revolution-campagne ter gelegenheid van de Rio+20 wereldconferentie van de Verenigde Naties rond duurzaam ondernemen binnen het Global Compact-initiatief. Het is opgemaakt door de Climate Group in samenwerking met Philips, ter ondersteuning van het campagneargument volgens hetwelk grote energiebesparingen vrijwel van de ene dag op de andere kunnen worden gerealiseerd tegen een relatief lage kostprijs.

   

  De belangrijkste bevindingen van het rapport:

  • Onderzoeken in Kolkata, Londen, Sydney en Toronto tonen aan dat burgers de voorkeur geven aan LED-verlichting, waarbij 68% tot 90% van de respondenten een wereldwijde invoering van de technologie onderschrijft. Tot de voordelen die in deze onderzoeken werden genoemd, horen een groter gevoel van veiligheid en een betere zichtbaarheid.
  • De levensduur van LED-verlichting in de proeven liep uiteen van 50.000 tot 100.000 uur, wat duidt op een hoog rendement op de investeringen.
  • LED-verlichting bewees zich als een duurzame technologie die nauwelijks reparaties nodig heeft; het uitvalpercentage van LED-producten over 6000 bedrijfsuren bedraagt ongeveer 1%, in vergelijking met bijvoorbeeld circa 10% voor conventionele verlichting over een gelijke periode.
  • De LED-markt bevindt zich op een kantelpunt, waarbij witlicht-LED's (die worden gebruikt in buitenverlichting) het eerste stadium van de technologiecurve vormen. De marktpenetratie versnelt aangezien de markt naar verwachting met 60% zal groeien tot 2020. Een recent ILO-rapport concludeert dat de groene economie tot wel 60 miljoen banen zou kunnen opleveren. The Climate Group, Philips en partners roepen overheden op de schaalvergroting van LED's in steden te bevorderen en nu te investeren om van dit alles te kunnen profiteren en wereldwijd een aanzienlijke hoeveelheid hoogwaardige banen te scheppen.
  • De verlichtingsproef toont aan dat LED's nu volwassen genoeg zijn voor een schaalvergroting in de meeste buitentoepassingen, wat voor gemeenschappen belangrijke economische en sociale voordelen met zich meebrengt.
  • The Climate Group en Philips doen een oproep voor het invoeren van een internationale norm voor verlichting met lage kooldioxide-uitstoot, waarin wereldwijde minimumwaarden zijn vastgelegd voor de energie-efficiëntie van openbare buitenverlichting

   

  Mark Kenber, CEO van de Climate Group: "Dit rapport onderstreept duidelijk dat LED’s klaar zijn om te worden toegepast in steden en gemeenten over de hele wereld. De LED-technologie is energie-efficiënt, modulair en heeft een positieve impact op het publiek: een perfect voorbeeld van de 'schone revolutie'. We roepen de overheden op om politieke hindernissen uit de weg te ruimen en een snelle overschakeling op koolstofarme verlichting mogelijk te maken.

   

  “Een volledige overschakeling op de nieuwste energie-efficiënte LED-verlichtingsoplossingen levert aanzienlijke energiebesparingen op en een reductie van de CO2-uitstoot, en transformeert tevens stedelijke omgevingen”, zegt Harry Verhaar, Hoofd Global Public & Government Affairs bij Philips Lighting. “Wij menen dat onze LED-verlichtingsoplossingen, die deze overgang in de verlichtingsmarkt aansturen, zullen zorgen voor leefbare steden waar zowel bewoners als bezoekers van zullen profiteren.”

   

  Voor de inwoners zijn de voordelen van LED's tastbaar: Gobind Saha, 61, eigenaar van een kraam langs de weg in Rabindra Sarani, Kolkata, India, zegt: “Dit witte licht heeft de manier veranderd waarop mijn klein bedrijfje elke avond weer onder de straatverlichting stond. Vroeger had alles een geelachtige kleur en daardoor hadden klanten minder belangstelling om iets te kopen. Maar nu een klant duidelijk het verschil kan zien tussen groen en blauw, is mijn omzet gestegen.”

   

  Verlichting is verantwoordelijk voor 19% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik en voor circa 6% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Wereldwijd verdubbelen van het verlichtingsrendement zou een klimaatinvloed hebben die gelijk is aan het schrappen van de helft van de emissies van alle elektriciteits- en warmteproductie in de EU . En net zoals veel andere energie-efficiënte technologieën zal efficiënte verlichting de wereldwijde voorspoed versterken. Alleen al in de Verenigde Staten zou het met 40% verlagen van de energie die voor verlichting wordt gebruikt, leiden tot een jaarlijkse besparing van US$ 53 miljard op de energiekosten en de vraag naar energie verminderen met het equivalent van 198 middelgrote energiecentrales.

  Persbericht

  LED report 2012

  LED report 2012

  The LED Lighting Revolution by Philips

  The LED Lighting Revolution by Philips

  Facts & Figures of the LED Lighting Revolution

  Facts & Figures of the LED Lighting Revolution

  LED Trial at Kolkata scaled up

  LED Trial at Kolkata scaled up

  Illuminated São Sebastião Cathedral at Rio de Janeiro

  Illuminated São Sebastião Cathedral at Rio de Janeiro

  Meer informatie bij:

  Sarah Facxin
  PR Manager Lighting & Healthcare
  Tel.: +32 2 525 80 78 (niet voor publicatie)
  E-mail: sarah.facxin@signify.com


  Philips Customer Care Center, tel. 0800 7445 4775

  Over Koninklijke Philips Electronics

  Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) stelt zich als gediversifieerde onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel het leven van de mensen te verbeteren door tijdige innovaties. Philips is een wereldleider in gezondheid, lifestyle en verlichting; het bedrijf integreert technologie en design in oplossingen die afgestemd zijn op de mensen, die steunen op een grondige kennis van de consumenten en de merkbelofte “sense and simplicity”. Philips met hoofdkantoor gevestigd in Nederland stelt ongeveer 122.000 personen tewerk met verkoop en diensten in 100 landen en behaalde een omzet van 22,6 miljard EUR in 2011. De onderneming is marktleider in cardiologische zorg, acute zorg en thuiszorg, in energie-efficiënte verlichting en nieuwe verlichtingsoplossingen, in lifestyle producten, met een sterke leiderspositie in scheerapparaten, draagbare entertainment en tandverzorging.
  Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter en www.philips.be