Návrhy

  Udávejte směr s LED osvětlením

  Vytvořte si svůj budoucí odkaz

  Vytvořte si svůj budoucí odkaz tím, že budete okamžitě jednat

   

  Města a obce patří mezi hlavní producenty skleníkových plynů, neboť generují asi 70 % všech emisí, představují však také největší příležitosti ke změně.

  Potřebují tak schůdná řešení, která lze relativně rychle realizovat. Osvětlení představuje snadný a okamžitě účinný způsob, jak dosáhnout skutečného pokroku při plnění vašich cílů v oblasti životního prostředí a udržitelnosti, a současně zůstat finančně odpovědný.

  21 095 MWh


  elektřiny je možné ušetřit ve městě s 200 000 obyvateli

  5 379 tun


  emisí CO2 je možné ušetřit ve městě s 200 000 obyvateli

  5 milionů eur


  je možné ročně ušetřit snížením nákladů na energii

  LED osvětlení může bojovat proti změně klimatu a přináší i další výhody


  Modernizace veškerého osvětlení komunikací s použitím LED technologie by ve městě s 200 000 obyvateli mohla ročně ušetřit až 21 095 MWh elektřiny a eliminovat 5 379 tun celkových emisí CO2, což je přibližně tolik, kolik za rok absorbuje téměř 250 000 stromů. Výměnou veřejného osvětlení na LED technologii byste v prvním roce mohli výrazně snížit uhlíkovou stopu svého města nebo obce, a současně ročně ušetřit více než 5 milionů eur nákladů na energii.

   

  Přínosy propojeného LED osvětlení nekončí výhodami v oblasti udržitelnosti, ale nabízí i další přínosy pro obyvatele ve vašem městě nebo obci. Zde josu dva příklady: propojené LED osvětlení může snížit počet nočních dopravních nehod až o 30 % a pouliční kriminalitu až o 21 %.

   


  Snažíme se vytvořit pracovní prostředí, kde bude možno předcházet zranění a nemocem s důrazem na jejich prevenci.
  Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců je nejvyšší prioritou. Staráme se o své lidi – každý zaměstnanec, dodavatel a návštěvník má právo na bezpečné pracovní prostředí. Důsledností lze předcházet nehodám a nemocem z povolání a věříme, že každý v naší organizaci sdílí odpovědnost za dosažení světové úrovně v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

  Snažíme se vytvořit pracovní prostředí, kde bude možno předcházet zranění a nemocem s důrazem na jejich prevenci.

  Co nejlépe využijte prostředky iniciativy Zelená Dohoda EU

  Iniciativa Zelená Dohoda EU zpřístupňuje členským státům EU miliardy eur, aby přijaly okamžitá a rázná opatření v oblasti klimatu, a představuje tak jedinečnou příležitost stát se součástí zelené revoluce. Se svým programem Zelená Změna je společnost Signify vaším nejlepším partnerem, který vám pomůže vyhodnotit a efektivně využívat vládní prostředky určené pro stimulaci a oživení.

  Zapojte se do programu Zelená Změna a přispějte svým dílem k dramatickému snížení dopadů globálního oteplování.
   
   

  Klíčem je propojené LED osvětlení

  Dosažení kritického bodu

  Blíží se globální opatření v oblasti klimatu ke kritickému bodu?

   

  Máme technologie umožňující bojovat se změnou klimatu a máme pobídky a dotace. Máme k tomu ale vůli?

  Úsvit digitálního osvětlení

  Úsvit metropole s digitálním osvětlením

   

  Chcete-li vybudovat chytré město, proč nevyužít síť osvětlení pokrývající celé město, kterou již vlastníte?

  LED technologie podporující situaci v Číně

  Propojená LED svítidla podporují dosažení cílů dekarbonizace v Číně


  'Čínská strategie „dvojitého uhlíkového cíle“ využívá osvětlení k tomu, aby země do roku 2030 dosáhla vrcholu emisí skleníkových plynů a do roku 2060 se stala uhlíkově neutrální.

  Je nutné okamžitě jednat – zapojte se do programu Zelená Změna ještě dnes