Návrhy

  Podpora čisté mobility díky propojenému osvětlení

  Dekarbonizace odvětví dopravy

   

  Aby bylo možné splnit cíl iniciativy Zelená dohoda dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality, musí odvětví dopravy snížit své emise skleníkových plynů o 90 %. Ovšem ne všechny dopravní prostředky jsou si rovny: významnými producenty emisí jsou osobní a nákladní automobily (72 % ze všech emisí skleníkových plynů souvisejících s dopravou), zatímco železnice (0,5 %) se mezi ně neřadí. Radikální dekarbonizace silniční dopravy je proto důležitým cílem iniciativy Zelena dohoda.

  Přínosy programu Zelená změna společnosti Signify


  Představte si Evropu, která nabízí milion nabíjecích stanic pro elektrická vozidla: tak vypadá vize iniciativy Zelená dohoda, která má být realizována už do roku 2025. Propojené LED uliční osvětlení může pomoci prostřednictvím nabíjecích stanic zabudovaných přímo do sloupů uličního osvětlení. Úspory elektrické energie plynoucí z LED uličního osvětlení i inteligentních budov mohou vyvážit zvýšenou spotřebu elektrické energie, udržovat nízké náklady a vyhnout se výstavbě dalších elektráren.

  Zelená dohoda pro Evropu: bod obratu k lepšímu

   

  Udržitelnost nemusí současně vyžadovat oběti: ve skutečnosti je hnacím motorem pokroku.

  Modernizace a elektrifikace dopravy pomáhají plnit cíle Pařížské dohody

   

  Elektrická vozidla jsou pro EU klíčová ve snaze dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.

  Renovace budov urychlují revoluci v podobě elektrických vozidel

   

  Jak mohou renovace budov v celé EU urychlit revoluci v podobě elektrických vozidel?

  Budovy mohou dláždit cestu revoluce v podobě elektrických vozidel

   

  Instalace jednoho milionu nabíjecích stanic pro elektrická vozidla sníží emise uhlíku a přispěje k ochraně životního prostředí v EU.

  Rádi Vám pomůžeme přepnout na Zelenou změnu

  Další informace

  • Biodiverzita

   Biodiverzita

   Přístup „od zemědělce ke spotřebiteli“ pomáhá chránit světové dodávky potravin. LED svítidla podporují kvalitu a plodnost potravin s poloviční spotřebou energie. Osvětlení určené pro vertikální zemědělství v blízkosti měst snižuje emise a obnovuje biodiverzitu, protože vyžaduje menší plochu obdělávané půdy a šetří přírodní zdroje

  • Vlna modernizace

   Vlna modernizace

   S úsporou energie až 80% a potenciálem ušetřit 100 megatun emisí skleníkových plynů ročně je LED propojené osvětlení rychlou a snadnou výhrou pro udržitelnou renovaci, inteligentní města a budování digitální infrastruktury, kterou vyžaduje uhlíkově neutrální ekonomika.

  • Čistá energie

   Čistá energie

   Využívá síly slunečního svitu s hybridním a solárním uličním osvětlením. Minimalizuje emise, buduje celoměstskou digitální infrastrukturu a zvyšuje využívání obnovitelných zdrojů v obci. Využívá úspory energie na podporu integrovaných iniciativ, jako je například pohon elektrických vozidel.