Návrhy
  cs_CZ

  Spočítejte si, jak můžete ušetřit díky programu Zelená Změna

  Začněte tím, že si vyberete vaši oblast zájmu

  Na základě znalosti oblasti vašeho zájmu můžeme lépe provést odhad vhodného světelného řešení.

  Obce
  Byznys
  Rezidenční oblast
  1 2 3 4

  Vyberte si oblast použití

  Výběrem oblasti použití můžeme lépe odhadnout, jaký druh osvětlení můžete potřebovat.

  Řekněte nám o svém aktuálním osvětlení, které má být vyměněno

  Údaje jsme předvyplnili na základě celostátních referenčních hodnot, ale doporučujeme vám, abyste je přizpůsobili svým vlastním podmínkám

  Jednotek

  Zadaná hodnota je příliš nízká nebo příliš vysoká pro účely odhadu úspor.

  Vyplňte požadované informace

  Hodin

  Zadaná hodnota je příliš nízká nebo příliš vysoká pro účely odhadu úspor.

  Vyplňte požadované informace

  Wattů

  Zadaná hodnota je příliš nízká nebo příliš vysoká pro účely odhadu úspor.

  Vyplňte požadované informace

  /kWh

  Zadaná hodnota je příliš nízká nebo příliš vysoká pro účely odhadu úspor.

  Vyplňte požadované informace

  kgCO2/kWh

  Zadaná hodnota je příliš nízká nebo příliš vysoká pro účely odhadu úspor.

  Vyplňte požadované informace

  Zde se dozvíte, kolik můžete ušetřit přechodem na efektivní systém osvětlení

  Přečtěte si více o předpokladech, které jsme použili pro výpočet tohoto odhadu.

  ušetřeno

  Nová spotřeba je namísto

  ušetřeno

  Nové náklady jsou namísto

  ušetřeno

  Nové emise jsou namísto

  Propojené osvětlení

  Když je vybráno "Ano", odhad bere v úvahu úspory generované připojeným osvětlovacím řešením, což je systém využívající technologii Internetu věcí (IoT) k připojení LED osvětlovacích zařízení k síti: světla mohou být dálkově ovládána, monitorována a optimalizována prostřednictvím řídicího systému. Připojená osvětlovací řešení jsou navržena tak, aby poskytovala řadu výhod, jako jsou úspory energie, zlepšený uživatelský zážitek a zvýšená bezpečnost a zabezpečení.

  Jinak, když je vybráno "Ne", odhad bere v úvahu úspory generované standardním LED osvětlovacím řešením.

  Obraťte se na naše odborníky a získejte podrobnější plán šitý na míru vašim potřebám

  Green_Switch_Savings_Estimate_Report_31102023.pdf

  Více informací
  www.signify.com
  QR code

  Zpráva o odhadu úspor | Jul 15 2024

  Zde se dozvíte, kolik můžete ušetřit přechodem na efektivní systém osvětlení

  Přechod na LED osvětlení a propojené osvětlovací technologie nabízí městům, podnikům i jednotlivcům jednu z nejrychlejších cest k dosažení větší udržitelnosti. Společnost Signify spustila program Zelená Změna, aby pomohla zájemcům začít se změnou.

  Disclaimer

  Informace obsažené v tomto odhadu jsou pouze ilustrativní a hodnoty vyplývající z výpočtu kalkulačky jsou pouze přibližné. Odhad vychází z poskytnutých údajů a také z některých uvedených předpokladů. Společnost Signify vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila aktuálnost a přesnost údajů, nicméně vzhledem k informativnímu charakteru výpočtů se společnost Signify v rozsahu povoleném platnými právními předpisy zříká odpovědnosti za výsledky uvedené v této zprávě, pokud jde o jejich přesnost a přiměřenost. Společnost Signify si vyhrazuje, že hodnoty, z nichž výpočty vycházejí, mohou být nepřesné v důsledku úprav výrobků a mohou také záviset na podmínkách, v nichž jsou výrobky používány, nebo na jiných vnějších faktorech, které mohou ovlivnit jejich výkonnost.

  Roční odhad úspor

  Nová spotřeba je namísto

  Nové náklady jsou namísto

  Nové emise jsou namísto

  Porovnejte to s

  Tento odhad je založen na poskytnutých vstupních údajích:

  Oblast zájmu

  Oblast použití

  Pracovní hodiny (hodiny)

  Průměrný výkon (Watty)

  Propojené osvětlení

  Výběr země

  Počet konvenčních světel (ks)

  Náklady na elektřinu ( /kWh)

  Intenzita uhlíku (kgCO2/kWh)