Öneriler

  Philips Aydınlatma, 2016-2020 dönemi için ‘Daha Aydınlık Yaşamlar, Daha İyi Bir Dünya’ adlı yeni sürdürülebilirlik programını başlattı

  22 Eylül, 2016

  İstanbul, Türkiye – Aydınlatmada dünya lideri Philips Aydınlatma (Euronext Amsterdam: LIGHT), Climate Week NYC etkinliğinde, ‘Brighter Lives, Better World’ (Daha Aydınlık Yaşamlar, Daha İyi Bir Dünya) adlı beş yıllık sürdürülebilirlik programını başlattığını açıkladı. Philips'in sürdürülebilirlik alanında uzun yıllardır süregelen dünya standartlarındaki performansından ve EcoVision programlarından yola çıkan Philips Aydınlatma, böylece ilk kez bağımsız, borsaya kayıtlı bir şirket olarak kendi sürdürülebilirlik hedeflerini belirlemiş oldu. Bu ay içerisinde, Philips son dört senedir aday olduğu Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde kendi kategorisinde grup lideri seçildi. Bu başarıda 2015 yılında sürdürülebilir geliri toplam satışının yüzde 72'sine ulaşan Philips Aydınlatma'nın önemli bir payı bulunuyor.

   

  "Brighter Lives, Better World" programının temelinde, Philips Aydınlatma’nın insanların sağlık, güvenlik ve üretkenliklerini artıran kaliteli aydınlatma çözümleri yaratma tutkusu yer alıyor. Şirket, müşterilerin elektrik kullanımını yüzde 80’e kadar azaltmalarını ve daha iyi bir dünyanın yaratılmasına katkıda bulunmalarını sağlayan enerji tasarruflu LED ve bağlantılı aydınlatma sistemlerine geçişi hızlandırıyor. Programda yer alan başlıca 2020 yılı taahhütleri arasında aşağıdakiler yer alıyor:

  I.     Sürdürülebilir gelir: Cironun yüzde 80'inin çevresel ve toplumsal açıdan faydalı ürün, sistem ve hizmetlerden oluşması

  II.    Sürdürülebilir operasyonlar: yüzde 100 karbon nötr operasyonlar ve yüzde 100 yenilenebilir elektriğe geçişin sağlanması

   

  Climate Week NYC etkinliğinde konuşan Philips Aydınlatma CEO'su Eric Rondolat şöyle konuştu: “Tutkuyla bağlı olduğumuz amacımız, sürdürülebilir bağlantılı aydınlatma ile endüstriye liderlik etmek. Bu taahhüdümüzün sözde kalmadığını göstermek amacıyla ‘Brighter Lives, Better World’ sürdürülebilirlik programımızı başlattık. 2020 yılı için belirlediğimiz iddialı hedeflerin başında enerji verimliliğini iyileştirmek, döngüsel aydınlatma yoluyla atık üretimini azaltmak ve şebeke dışı bölgelerde de aydınlatmaya erişim sağlamak geliyor. 2020 yılına kadar iki milyardan fazla LED aydınlatma noktası satma hedefimiz doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadele edebileceğimize ve küresel enerji talebini azaltabileceğimize inanıyoruz. Bize göre sürdürülebilirlik, ekonomik büyümeyi sağlayan ve gezegeni geliştiren bir araç olarak iki açıdan fayda sağlıyor.” diye konuştu.

   

  Küresel enerji kullanımının yaklaşık yüzde 40'ının binalarda gerçekleştiği düşünülürse, mevcut bina aydınlatmalarının yenilenmesi ve yeni bina teknolojileri yoluyla enerji verimliliği sağlanabilir ve böylece emisyon azaltılabilir. Philips Aydınlatma, bugün, The Climate Group ve World Green Building Council ile bir araya gelerek 2020 yılına kadar tüm yeni binalarda, 2030 yılına kadar tüm mevcut binalarda LED aydınlatmaya geçilmesine yönelik bir ortak eylem çağrısında bulundu.

   

  The Climate Group CEO Vekili Damian Ryan yaptığı açıklamada, “İklim açısından esnek bir geleceğe doğru ilerlerken en kısa sürede değerlendirebileceğimiz fırsatlardan biri, yenileme ve aydınlatma ile enerji verimliliğini sağlamaktır.” dedi. Ryan şöyle devam etti: “Küresel enerjinin önemli bir kısmı binalar ve altyapı sistemleri tarafından kullanılıyor; dolayısıyla bu tüketimi büyük ölçüde azaltabilmek ve Paris Anlaşması’na bağlı kalabilmek için cesur hedefler belirlemek gerekiyor. Hemen yarın yapabileceğimiz en hızlı ve maliyet açısından en uygun değişim ise enerji tasarruflu LED aydınlatma kullanmak. Bu nedenle, 2030 yılına kadar tüm yeni ve mevcut binaların enerji tasarruflu LED aydınlatma tesisatıyla donatılması çağrısını destekliyoruz.”

   

  Philips 2015 yılında CDP İklim Değişikliği araştırmasında üst üste üçüncü kez en yüksek puanı elde ederek iklim değişikliği konulu kurumsal girişimler alanında dünya lideri oldu. Philips Aydınlatma’nın 2020 yılına kadar karbon ayak izini sıfırlama hedefine ulaşması ile 2020 yılına kadar, toplam emisyon hacmi 24 milyon otomobilinkine denk 60 orta ölçekli kömür yakıtlı santralin üretebileceği miktarda enerjiden tasarruf edileceği öngörülüyor.

   

  "Brighter Lives, Better World" (Daha Aydınlık Yaşamlar, Daha İyi Bir Dünya) programı ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

   

  Editöre notlar 

  Philips Aydınlatma'nın ’Brighter Lives, Better World’ (Daha Aydınlık Yaşamlar, Daha İyi Bir Dünya) isimli sürdürülebilirlik programı çerçevesindeki 2020 taahhütleri:
   

  I.    Sürdürülebilir gelir
   

  • Ciromuzun %80'ini sürdürülebilir gelirlerin, çevresel ve toplumsal açıdan faydalı ürün, sistem ve hizmetlerin oluşturacak
  • 2020 yılına kadar 2 milyardan fazla LED aydınlatma noktası satacağız
    

  II.    Sürdürülebilir operasyonlar

   

  • %100 karbon nötr operasyonlar ve %100 yenilenebilir elektrik
  • Operasyonlarımız sonucunda sıfır katı atık
  • Yaralanma ve meslek hastalıklarını tamamen ortadan kaldırma hedefiyle, toplam kayıtlı vakaları %25 oranında azaltmak
  • Sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturmak
    

  ’Brighter Lives, Better World’ (Daha Aydınlık Yaşamlar, Daha İyi Bir Dünya) programı, Philips Aydınlatma’nın evrensel kabul görmüş olan ve erişilebilir ve temiz enerji, sürdürülebilir şehir ve toplumlar, sorumlu tüketim ve üretimin yanı sıra iklimsel meselelere ilişkin eylemleri içeren Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne bağlılığının bir göstergesidir.

  Philips Aydınlatma Hakkında

  Philips Aydınlatma (Euronext Amsterdam: LIGHT), aydınlatma ürünleri, sistemleri ve hizmetlerinde dünya lideridir. Aydınlatmanın üzerimizdeki olumlu etkilerine yönelik anlayışımız ve derin teknolojik bilgimiz sayesinde, ticari değer yaratan, zengin kullanıcı deneyimi sunan ve hayat kalitesini yükselten dijital aydınlatma yenilikleri sunuyoruz. Profesyonel ve tüketiciye yönelik pazarlara hizmet verirken tüm şirketlerden daha yüksek enerji tasarrufu sağlayan LED aydınlatma ürünleri satıyoruz. Bağlantılı aydınlatma sistemleri ve hizmetlerinde sektör lideriyiz. Işığı aydınlatmanın ötesine taşıyarak evleri, binaları ve kentsel mekânları dönüştürmede Nesnelerin İnterneti’nden yararlanıyoruz. 2015 yılında 7,5 milyar Euro değerinde satış geliri ettik ve şu an dünya genelinde 36.000 kişiyi istihdam ediyoruz. Philips Aydınlatma ile ilgili haberlere ulaşmak için http://www.newsroom.lighting.philips.com adresini ziyaret edin.