Suggesties

  Niet aan of uit, maar snelwegen slimmer verlichten


  Opinie

  november 14, 2013

  De Volkskrant van donderdag 14 november j.l. berichtte in het artikel “Donkere snelweg wel gevaarlijker” dat op snelwegen waar ’s avonds de verlichting wordt uitgeschakeld, het vaak toch drukker is dan gedacht, wat de kans op ongelukken mogelijk vergroot.

  Sinds vorig jaar is er al vaak gesproken over het licht aan of uit doen op snelwegen. Er zijn echter veel meer mogelijkheden om zowel snel te bezuinigen als tegelijkertijd de verkeersveiligheid en comfort voor de weggebruiker te blijven waarborgen.

  Denk bijvoorbeeld aan het dimmen van de verlichting langs de Nederlandse snelwegen. Sinds 2006 wordt alle nieuwe verlichting langs snelwegen dimbaar uitgevoerd en is het al mogelijk om dagelijks energie en geld te besparen.

  LED-verlichting wordt tegenwoordig uitgerust met slimme, op afstand bedienbare besturingssystemen waarmee de hoeveelheid licht automatisch afgestemd kan worden op de lichtbehoefte. Daarmee kan bij regenachtig weer of bij een hogere verkeersdrukte de LED-verlichting zelf een tandje bijzetten om zo de veiligheid te blijven garanderen.

  Het is nu het moment om over te gaan op LED-verlichting langs snelwegen. In gemeentes wordt al grootschalig LED-verlichting toegepast, denk aan gemeentes zoals Rotterdam, Rheden, Arnhem en Almere. Ons land produceert jaarlijks in openbare verlichting 600.000 ton CO2. Overschakeling op LED kan een uitstootreductie opleveren van 200.000 ton per jaar. Daarnaast is er de besparing in geld: tenminste 30 percent. Dat percentage wordt bereikt door de veel lagere energiekosten enerzijds en de geringere onderhoudskosten anderzijds. Dankzij de regelsystemen kan men centraal in de controlekamer zien hoe de lamp functioneert.

  Dimmen biedt ook een voordeel met betrekking tot het verminderen van de hoeveelheid strooilicht. Zo draagt de overstap naar LED-verlichting bij tot de reductie van lichthinder door zijn gerichte lichtbundel.

  Wie oude verlichtingstechnieken blijft gebruiken is niet alleen een dief van zijn eigen portemonnee, maar houdt ook de verduurzaming van onze samenleving onnodig op. Het hoeft geen dilemma te zijn van licht aan of uit, maar we zullen slimmer moeten omgaan met de verlichting langs onze snelwegen. Met de huidige innovaties kunnen we daar vandaag al mee beginnen. Op dit moment loopt Nederland voorop in LED-verlichting. Door daar juist nu in te investeren blijven Philips en ons land op dit gebied samen de eerste viool spelen.

  Floriaan Tasche, Directeur Openbare Verlichting Philips Nederland

  Download

  Verlichting op de A44 met energiezuinige LED's van Philips