Návrhy

  Čistá energie díky hybridnímu a solárnímu osvětlení

  Nejen méně energie, ale také méně uhlíku

   

  Více než 75 % emisí skleníkových plynů v EU se pojí s výrobou a využíváním energie, a proto je zřejmé, že pokud EU chce dosáhnout svých cílů iniciativy Zelená dohoda na ochranu klimatu, musí dekarbonizovat své energetické systémy. Iniciativa Zelená dohoda prosazuje celou řadu opatření, včetně připojení obnovitelných zdrojů energie k síti, podpory propojených technologií a zvyšování energetické účinnosti elektrických výrobků a zařízení.

  Přínosy programu Zelená změna společnosti Signify


  Energetická účinnost bojuje se změnami klimatu tím, že snižuje spotřebu energie. Čistá energie bojuje se změnami klimatu tím, že využívanou energii dekarbonizuje. Hybridní a solární uliční osvětlení od společnosti Signify snižuje emise uhlíku a současně využívá ten energeticky nejúčinnější dostupný zdroj energie: slunce. Infrastrukturní projekty, jako je nahrazení stávajícího uličního osvětlení novým, propojeným osvětlením, vytvářejí přímo v dané lokalitě v průměru 19 pracovních míst na každý vydaný 1 milion eur, jsou přínosem pro životní prostředí a ekonomiku a budují digitální platformy potřebné pro zajištění ekologické budoucnosti.

  Slunce zvyšuje energetickou účinnost a bezpečnost na jednom z řeckých ostrovů

   

  Instalace solárních svítidel společnost Signify pomáhá chránit životní prostředí ostrova a současně zvyšuje bezpečnost na místech, která dříve nebyla dostatečně osvětlená.

  Solární energie osvětluje cestu k trvalé udržitelnosti

   

  Vzestup solární energie způsobuje posun ve způsobu napájení osvětlení po celém světě.

  Signify nabízí produktové portfolio splňující předpisy EU pro ekodesign a en. štítky.

   

  Společnost Signify potvrzuje, že její portfolio špičkových osvětlovacích produktů bude splňovat nové předpisy EU pro ekodesign a označování energetickými štítky, které budou od září 2021 platit v členských státech EU pro všechny osvětlovací produkty.

  Internet věcí přináší průlom v oblasti trvalé udržitelnosti

   

  Jestliže je udržitelnost otázkou designu systému, jak mohou systémy IoT vytvářet potřebné podmínky pro provádění zásadních změn ve spotřebě a struktuře našeho ekonomického života?

  Sevilla zvyšuje bezpečnost občanů s pomocí solárního uličního osvětlení od společnosti Signify

   

  Solární osvětlení zvýší bezpečnost návštěvníků parku Infanta Elena ve španělské Seville. Během pilotního projektu, který podtrhuje důraz města Sevilla i společnosti Signify na udržitelnost, bylo v parku nainstalováno 20 solárních svítidel Philips SunStay pro osvětlení komunikací.

  Rádi Vám pomůžeme přepnout na Zelenou změnu

  Další informace

  • Cirkulární ekonomika

   Cirkulární ekonomika

   Cirkulární ekonomika má vše společného s udržitelnou spotřebou, opětovným použitím a eliminací odpadu. Recyklovatelná 3D svítidla Signify snižují uhlíkovou stopu pro osvětlení na polovinu. Kruhové uliční osvětlení snižuje náklady na údržbu o 60 %, s nulovým odpadem na skládkách. A přístupy Light-as-a-Service podporují udržitelnost po celý životní cyklus osvětlení.

  • Čistá mobilita

   Čistá mobilita

   Nabíjecí stanice zabudované do digitálních uličních svítidel podporují cíl Green Deal, kterým je do roku 2025 v Evropě dobíjet nabíjecí stanice pro elektromobily. Úspory z renovace energetické účinnosti, z LED technologií a solárního veřejného osvětlení mohou napájet desítky tisíc elektromobilů bez další výroby energie.

  • Biodiverzita

   Biodiverzita

   Přístup „od zemědělce ke spotřebiteli“ pomáhá chránit světové dodávky potravin. LED svítidla podporují kvalitu a plodnost potravin s poloviční spotřebou energie. Osvětlení určené pro vertikální zemědělství v blízkosti měst snižuje emise a obnovuje biodiverzitu, protože vyžaduje menší plochu obdělávané půdy a šetří přírodní zdroje