Návrhy

  Signify rozzářilo Bratislavu novým LED osvětlením

  Bratislava, Slovensko,
  Snižování uhlíkové stopy hlavního města

   

  Modernizace veřejného osvětlení v hlavním městě Slovenské republiky je jedním z největších projektů ve střední a východní Evropě. Tento projekt nahradí přibližně 60% stávajícího osvětlení v Bratislavě. Pokročilá LED technologie značky Philips od Signify umožní městu zásadně snížit uhlíkovou stopu a spotřebu elektrické energie.

   

  Bratislava je zářným příkladem toho, jak lze dosáhnout energetické účinnosti a snížení emisí CO2, aniž by to bylo na úkor technických parametrů. Město může měřit úspory elektrické energie ihned po uvedení svítidel do provozu.

  Výchozí situace

   

  Zástupci města hledali nové řešení veřejného osvětlení, které by nejen zapadalo do celkového designu města, ale také splňovalo cíle udržitelnosti, snižovalo dopad na životní prostředí a přispívalo k pohodlí a bezpečnosti občanů. Tyto cíle specifikovali ve výběrovém řízení, v němž se 70 % výběrových kritérií zaměřilo na energetickou účinnost1 a další technické požadavky2. Přístup Bratislavy může sloužit jako inspirace pro další města v regionu střední a východní Evropy, jak definovat specifikace pro výběrová řízení, která jsou orientována na budoucnost a neomezují se jen na náklady. Řešení předložené týmem Signify nejlépe splňovalo technické požadavky, soulad s technickou normou STN EN13201 pro osvětlení pozemních komunikací, cíle energetické účinnosti a rozpočet města.

  “Modernizace veřejného osvětlení je klíčovou součástí plánu udržitelného rozvoje Bratislavy. Přechod na LED osvětlení je významným krokem ke zvýšení energetické účinnosti a úspoře nákladů. Dalším krokem bude zapojení osvětlení do systému IoT a pokračování v implementaci prvků chytrého města. S tímto novým osvětlením jsme připraveni na budoucnost.”

   

  Juraj Nyulassy, Generální ředitel a předseda představenstva společnosti Technické siete Bratislava, a.s.

  Řešení

  Odborníci ze společnosti Signify navrhli a dodají do slovenského hlavního města téměř 30 000 LED svítidel Philips UniStreet gen2, které nahradí současné konvenční osvětlení. 

  LED osvětlení umožňuje zvýšit bezpečnost silničního provozu. Může například zlepšit schopnost řidičů rozpoznávat chodce, což usnadní vyhýbání se nehodám na přechodech. Osvětlení LED má také delší životnost než běžné alternativy.

  Svítidla Philips jsou vybavena standardizovaným Zhaga konektorem, nepostradatelným prvkem pro řízení

  osvětlení a komunikaci mezi řídicím systémem, napaječi a moduly LED, takže jsou připravena na budoucí

  rozšíření a propojení se systémy pro správu osvětlení a dalšími systémy IoT. To pomůže městu Bratislava zvýšit energetickou účinnost a umožní další fázi modernizace: propojení svítidel do sítě, integraci se systémy správy osvětlení a řízení úrovně intenzity osvětlení a systémových událostí. Bratislava tak může dosáhnout své vize stát se chytrým městem a přispívat k oběhovému hospodářství.

   

  Stáhněte si případovou studii

  Shrnutí

   

  Nová vyspělá technologie veřejného LED osvětlení od společnosti Signify sníží uhlíkovou stopu města o 672 tun CO2 ročně3, což zajišťuje městu značné úspory nákladů a snižuje roční spotřebu elektřiny odhadem o 4,8 GWh4. Energetická účinnost je obzvláště důležitá vzhledem k rostoucím a nestabilním cenám elektřiny na evropském trhu. Veřejné osvětlení je pro občany klíčovou veřejnou službou, neboť zvyšuje bezpečnost chodců i vozidel.

  References

   

  1. Kritéria výběru “energetická účinnost” představují tyto dva ukazatele: 30% PDI (power density indicator) a 30 % AECI (annual energy consumption indicator)
  2. Technické požadavky představují 10% z výběrových kritérií a zohledňují lm/W, TI, Gx, Dx, SDCM, LXXB50
  3. Zdroj dat: Ember - Yearly Electricity Data (2023); Ember - European Electricity Review (2022); Energy Institute – Statistical, Review of World Energy (2023); https://ember-climate.org/
  4. Vypočtené úspory se týkají části modernizace veřejného osvětlení, kterou pro město Bratislava dodá společnost Signify.